Oficjalna strona
obchodów Roku św. Jana z Dukli
www.patron2014.pl

265x80

  Bezpłatny, bezprzewodowy
dostęp do internetu w COZL
nazwa sieci: COZL-Pacjent
hasło: COZL-Lublin


Rejestracja przez internet PTO 1procent2
Cytomammobus
Lubelskie &quote;Amazonki;quote;


przesłanie a

 

przesłanie biędzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy z okazji Roku Świętego Jana z Dukli zgromadził wielu wybitnych naukowców z różnych dziedzin, którym przyświecała szczytna idea kształtowania bardziej ludzkiego oblicza współczesnej medycyny. Zadanie to staje się tym bardziej doniosłe, gdy uświadamiamy sobie niepokojące przejawy dehumanizacji i depersonalizacji w życiu społeczeństw. Prymat godności ludzkiej, zdumienie nad wspaniałością i zarazem kruchością daru ludzkiego życia oraz integralna troska o ludzkie zdrowie skłaniają do głębokiej refleksji prowadzącej do poszukiwania w medycynie harmonii pomiędzy fascynującymi nowoczesnymi technologiami a niezbywalnym wymiarem etycznym i duchowym, wpisanym w międzyosobową relację lekarza i pacjenta. Humanizacja medycyny polega na jej głębokiej personalizacji, na respektowaniu podmiotowości pacjenta i lekarza. Wymaga to od pracowników służby zdrowia harmonijnego, spójnego i wielostronnego rozwoju życia osobowego.

Wzorem naszego Patrona, św. Jana z Dukli, pragniemy kierować się uniwersalnymi wartościami, osiągać prawdziwą wielkość ducha i umysłu, rozwijać wrażliwość na potrzeby innych. Radość i szczęście daje trud pokonywania siebie w trosce o drugiego człowieka. W takiej postawie zawiera się autentyczna samorealizacja, pokazująca jak wielki może być człowiek. Taką drogę wskazuje nam Patron Roku 2014, drogę jakże aktualną dla ludzi współczesnych, bowiem świętość i wielkość nigdy nie stają się przebrzmiałe. Doświadcza tego każdy, kto podejmuje trud takiego myślenia i postępowania.

Obecnie w leczenie pacjentów zaangażowane są zintegrowane zespoły medyczne i administracyjne. Od właściwej organizacji pracy tych zespołów, synergii działań, wysokiego poziomu profesjonalizmu, ducha współpracy i przede wszystkim bezkompromisowego zaangażowania personelu na rzecz nadrzędnego dobra pacjenta zależy jego poczucie bezpieczeństwa i optymalna efektywność leczenia.przesłanie c

W świecie współczesnym, pełnym antagonizmów i konfliktów św. Jan z Dukli jest wciąż aktualnym wzorcem budowania dialogu i pokoju, jednoczenia narodów i kultur. Wierzymy, że owoce obrad naszego Kongresu staną się istotnym impulsem niezbędnej zmiany w podejściu do pacjenta, człowieka i obywatela.


Do pobrania:           Przesłanie w języku polskim pdf.           Przesłanie w języku angielskim pdf.

 

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 142