Oficjalna strona
obchodów Roku św. Jana z Dukli
www.patron2014.pl

265x80

  Bezpłatny, bezprzewodowy
dostęp do internetu w COZL
nazwa sieci: COZL-Pacjent
hasło: COZL-Lublin


Rejestracja przez internet PTO 1procent2
Cytomammobus
Lubelskie &quote;Amazonki;quote;
wazne

Informacja dla Pacjentów dotycząca pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2015 Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania w nowym budynku nr 4 na wysokim parterze: Tomografia Komputerowa oraz na 1 piętrze: RTG, Mammografia, USG. 

Informacja o komórkach organizacyjnych COZL przeniesionych do nowego budynku nr 4

W nowym budynku nr 4 znajdują się:

 NISKI PARTER

 • Izba przyjęć przyjęcia planowe do Oddziału Onkologii Klinicznej, Oddziału Ginekologii Onkologicznej; I Oddziału Radioterapii; II Oddziału Radioterapii

WYSOKI PARTER

 • Apteka szpitalna
 • Pracownia Tomografii Komputerowej Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
 • Inspektor ds. BHP
 • Pełnomocnik ds. SZJ
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor ds. Przeciwpożarowych
 • Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
 • Dział Funduszy Europejskich

PIĘTRO 1

 • Dyrekcja i Sekretariat
 • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Oddział Immunologii Klinicznej
 • Pracownia RTG, Pracownia Mammografii, Pracownia USG (Echo serca)  – Zakład Diagnostyki Obrazowej

PIĘTRO 2

 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Dział Informatyczny
 • Magazyn medyczny – biuro magazynierów

PIĘTRO 3

 • I Oddział Radioterapii

PIĘTRO 4

 • II Oddział Radioterapii

PIĘTRO 7

 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 • Zakład Patologii Nowotworów
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Dział Zaopatrzenia
 • Dział Rozwoju Naukowego
 • Dział Promocji
UWAGA: W związku z przeprowadzką do nowego budynku zmianie ulegają numery wewnętrzne

W związku z przeprowadzką do nowego budynku nr 4 poszczególnych komórek organizacyjnych COZL przekazujemy do Państwa dyspozycji nowe wewnętrzne numery telefonów i sposób ich wybierania.

 • Dzwoniąc z zewnątrz do nowego budynku nr4 wybieramy 81 454 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny (np. Zamówienia Publiczne: 81 454 1762).
 • Dzwoniąc ze szpitala istniejącego (budynek A, B, C i Radioterapia) do nowego budynku nr4 wybieramy cyfrę 5 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny (np.: Zamówienia Publiczne: 5 1762).
 • Dzwoniąc z nowego budynku nr4 do szpitala (budynek A, B, C i Radioterapia) wybieramy 0 i po zgłoszeniu centrali wybieramy stare numery wewnętrzne trzycyfrowe (np. Zamówienia Publiczne: 0 + 221).
 • W nowym budynku nr4 rozmowy wewnętrzne odbywają się poprzez czterocyfrowy numer (np. Zamówienia Publiczne: 1762 ).
 • Dzwoniąc z nowego budynku na zewnątrz wybieramy 9 plus numer docelowy (np. Urząd Marszałkowski: 9 814416510).

Po przeprowadzce budynku A szpitala 4 cyfrowe numery będą obowiązywać również na budynkach B, C oraz Radioterapii.

1 Centrala telefoniczna nowy budynek 1000
nowy budynek 1001
2 Dyrekcja - Sekretariat Sekretariat 1002
Sekretariat 1003
Gabinet Dyrektora 1004
Gabinet naukowy Dyrektora 1005
Gabinet Zastępcy Dyrektora 1006
Kancelaria 1007
Fax 747-89-11
Sekretariat 747-75-10
3 Naczelna Pielęgniarka Biuro 1008
4 Izba Przyjęć Szpitala Kierownik / Pielęgniarka Koordynująca 1011
Rejestracja IP 1012
Poczekalnia - informacja 1013
Internista 1014
Sala obserwacji 1015
Pokój badań 1016
Pokój badań 1017
Pokój badań 1018
Pracownia EKG 1019
Sala resuscytacyjno-zabiegowa 1020
Pokój przyjęć chirurgicznych 1021
Gabinet zabiegowy chirurgiczny 1022
5 Oddział Onkologii Klinicznej Sekretariat 1023
Lekarz kierujący oddziałem 1024
Pielęgniarka oddziałowa 1025
Lekarz dyżurny 1026
Pokój lekarzy 1 1027
Pokój lekarzy 2 1028
Pokój Monitora 1029
Punkt pielęgniarski 1030
6 Pododdział Chemioterapii Dziennej Sekretariat 1047
Pielęgniarka koordynująca 1048
Gabinet zabiegowy 1049
Gabinet lekarski nr 1 1050
Gabinet lekarski nr 2 1051
Gabinet lekarski nr 3 1052
7 I Oddział Radioterapii Sekretariat 1063
Lekarz kierujący oddziałem 1064
Pielęgniarka oddziałowa 1065
Lekarz dyżurny 1066
Gabinet lekarski 1067
Punkt pielęgniarski 1068
Koordynator 1069
Sekretariat - fax 747-56-82
8 I Oddział Ginekologii Onkologicznej Sekretariat 1075
Lekarz kierujący oddziałem 1076
Pielęgniarka oddziałowa 1077
Lekarz dużurny 1078
Pokój lekarzy 1079
Punkt pielęgniarski 1080
Apteczka oddziałowa 1081
Gabinet zabiegowy 1082
Sekretariat - fax 747-37-23
9 II Oddział Radioterapii Sekretariat 1087
Lekarz kierujący oddziałem 1088
Pielęgniarka oddziałowa 1089
Lekarz dużurny 1090
Pokój lekarzy 1091
Punkt pielęgniarski 1092
10 Oddział Chirurgii Onkologicznej Sekretariat 1095
Lekarz kierujący oddziałem 1096
Pielęgniarka oddziałowa 1097
Pokój lekarzy 1098
Pokój lekarzy 1099
Punkt pielęgniarski 1100
Sala opatrunkowa 1101
11 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sekretariat 1107
P. oddziałowy / Pokój pielęgniarek 1108
Pokój lekarzy 1109
Sala intensywnej opieki 1110
Izolatka 1111
12 Oddział Chirurgii Ogólnej Sekretariat / Pokój lekarzy 1122
Punkt pielęgniarski 1123
Pokój lekarzy 1124
Gabinet zabiegowy 1125
Sala opatrunkowa 1126
Pokój pielęgniarek 1127
Izolatka 1128
Sala 1-łóżkowa 1129
Lekarz kierujący oddziałem / Pielęgniarka Oddziałowa 1130
13 Blok Operacyjny Lekarz kierujący oddziałem 1140
Pielęgniarki koordynujące 1141
Pokój lekarzy 1142
Pokój pielęgniarek 1143
Pokój instrumentariuszek 1144
Pokój socjalny 1145
Sala nadzoru pooperacynego 1150
Sala operacyjna nr 1 1151
Sala operacyjna nr 2 1152
Sala operacyjna nr 3 1153
Sala operacyjna nr 4 1154
Sala operacyjna nr 5 1155
Sala operacyjna nr 6 1156
Sala operacyjna nr 7 1157
14 Oddział Otorynolaryngologiczny Sekretariat 1160
Pokój lekarzy 1161
Pokój lekarzy 1162
Pokój lekarzy 1163
Punkt pielęgniarski 1164
Pokój pielęgniarek 1165
Archiwum 1166
15 Oddział Urologiczny Sekretariat 1170
Pokój lekarzy 1171
Pokój lekarzy 1172
Lekarz dyżurny 1173
Punkt pielęgniarski 1174
Pokój pielęgniarek 1175
Gabinet cytoskopii 1176
Gabinet zabiegowy 1177
16 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Pokój lekarzy 1188
Lekarz kierujący oddziałem 1189
Punkt pielęgniarski 1190
Sala opatrunkowa 1191
Sala opatrunkowa 1192
17 II Oddział Chirurgii Ginekologicznej Sekretariat 1199
Lekarz kierujący oddziałem 1200
Lekarz dyżurny 1201
Punkt pielęgniarski 1202
Gabinet zabiegowy 1203
Gabinet zabiegowy 1204
18 Oddział Chirurgii Plastycznej Sekretariat 1209
Pokój lekarzy 1210
Pokój konferencyjny 1211
Sala opatrunkowa 1212
19 Oddział Hematologiczny Pokój lekarzy 1219
Punkt pielęgniarski 1220
Gabinet zabiegowy 1221
Gabinet zabiegowy USG 1222
20 Oddział Immunologii Klinicznej Lekarz kierujący oddziałem 1276
Pielęgniarka oddziałowa 1277
Pokój lekarzy 1278
Punkt pielęgniarski 1279
Gabinet zabiegowy 1280
21 Zespół Opieki kardiologicznej 1299
22 Apteka Szpitalna Kierownik 1300
Biuro - Zast. Kierownika 1301
Pokój badań klinicznych 1302
Pokój administracyjny cytostatyków 1303
Pokój socjalny 1304
Wydawanie leków 1305
Magazyn płynów 1306
Magazyn opatrunków 1307
Magazyn leków 1308
Pracownia cytostatyków 1309
Pokój badań klinicznych 747-41-91
23 Zakład Fizyki Medycznej Gabinet Fizyków 1315
Planowanie leczenia 1316
24 Zakład Patologii Nowotworów Sekretariat 1320
Kierownik 1321
Pokój Asystentów - Zast. Kierownika 1322
Pokój Asystentów 1323
Pokój Asystentów 1324
Pokój Asystentów 1325
Pisemna emisja wyników 1326
Rejestracja materiału 1327
Biuro/księgowość 1328
Pracownia dokumentacji dydaktycznej 1329
Pracownia immunohistochemiczna IHC 1330
Pracownia INTRA 1331
Przyjmowanie materiału 1332
Krojenie materiału 1333
Archiwum 1334
25 Zakład Radioterapii Sekretariat 1340
Gabinet lekarski nr 1 1341
Gabinet lekarski nr 2 1342
Gabinet lekarski nr 3 1343
Gabinet lekarski nr 4 1344
Gabinet lekarski nr 5 1345
Modelarnia 1346
Sterownia ONKOR 1 1347
Sterownia ONKOR 2 1348
Sterownia ONKOR 3 1349
Sterownia ARTISTE 1 1350
Sterownia ARTISTE 1 1351
Sterownia ARTISTE 1 1352
Sterownia TOMOGRAF ZT 1353
Przygotowanie pacjenta 1354
Punkt ruchu chorych 1355
Punkt 1356
Z-ca kierownika 1357
Kierownik 1358
Sekretariat - fax 740-79-79
26 Zakład Brachyterapii Sekretariat 1370
Pokój lekarzy 1371
Sterownia HDR 1372
Sala operacyjna HDR 1373
Sterownia Brachyterapia 1374
27 Zakład Diagnostyki Obrazowej Sekretariat 1390
Sekretariat 1391
Kierownik 1392
Rejestracja 1393
Pok. przygotowania pacjenta 1394
Pokój techników 1395
Sterownia TOMOGRAFU 1396
Sterownia RTG 1397
Gabinet USG 1398
Gabinet USG piersi 1399
Pokój opisowy 1400
Pokój opisowy 1401
Pokój opisowy 1402
Sterownia RMI 1403
Pokój opisowy RMI 1404
Pok. przygotowania pacjenta RMI 1405
28 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Pokój walidacyjny 1425
Pokój banku krwi 1426
Pokój serologii gr.krwi 1427
Pracownia mikrobiologii 1428
Pracownia mikrobiologii 1429
Magazyn brudny 1430
Hematologia 1431
Pokój mikroskopowy 1432
Pracownia biochemiczna 1433
Pracownia biochemiczna 1434
Pokój socjalny 1435
Pokój pobrań 1436
Kierownik 1444
29 Centralna Sterylizatornia Pomieszczenie wstępnego mycia 1450
Pakowanie do sterylizacji 1451
Magazyn mat. do sterylizacji 1452
30 Rejestracja Rejestracja Ogólna 1500
Rejestracja Ogólna 1501
Rejestracja Ogólna 1502
Rejestracja Ogólna 1503
Rejestracja Ogólna 1507
Rejestracja Ogólna 1508
Rejestracja Ginekologiczna 1509
31 Zespół Poradni Specjalistycznych Sekretariat 1510
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 1 1511
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 2 1512
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 3 1513
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 4 1514
Poradnia Okulistyczna - Gabinet 1515
Poradnia Diabetologiczna - Gabinet 1516
Poradnia Hematologiczna - Gabinet 1517
Poradnia Dermatologiczna - Gabinet 1518
Poradnia Genetyczna - Gabinet 1519
Poradnia Immunologiczna - Gabinet 1520
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 5 1521
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 6 1522
Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gabinet nr 1 1523
Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gabinet nr 2 1524
Poradnia Proktologiczna - Gab. nr 1 1525
Poradnia Proktologiczna - Gab. nr 2 1526
Poradnia Proktologiczna - Gab. nr 3 1527
Poradnia Proktologiczna - Gab. nr 4 1528
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. - Gabinet nr 1 1529
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. - Gabinet nr 2 1530
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 1 1531
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 2 1532
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 3 1533
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 4 1534
Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 1 1535
Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 2 1536
Poradnia Gastroenterologiczna - Gabinet 1537
Poradnia Kardiologiczna - Gabinet 1538
Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 1 1539
Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 2 1540
Poradnia Paliatywna / Poradnia Żywieniowa 1541
Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 1 1542
Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 2 1543
Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 1 1544
Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 2 1545
Poradnia Endokrynologiczna - Gabinet 1546
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 1 1547
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 2 1548
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 3 1549
Poradnia Ginekologii Onkologicznej - Gab. nr 4 1550
Pielęgniarka koordynująca 1555
32 Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Sekretariat 1570
Kierownik 1571
Rejestracja 1572
Rejestracja Mammograf 1573
Gabinet zabiegowy chirurgiczny 1574
Gabinet badań ginekologiczny 1575
Gabinet USG 1576
Rejestracja 740-90-04 /
800-11-26-95
Sekretariat 745-17-18
33 Ośrodek Rehabilitacji Rejestracja 1585
Rejestracja 1586
Kierownik 1587
Kierownik 1588
Gabinet lekarski 1589
Gabinet kinezoterapii 1590
34 Lubelski Rejestr Nowotworów Kierownik / Biuro 1604
Biuro 1605
35 Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny Kierownik / Biuro 1606
36 Archiwum Biuro / Ksero 1700
Archiwum 1701
37 Główny Księgowy Kierownik 1704
38 Dział Finansowo-Księgowy Biuro 1705
Biuro 1706
Biuro 1707
39 Dział Funduszy Europejskich Biuro 1710
40 Dział Eksploatacji Kierownik 1712
Biuro 1713
Warsztat hydrauliczny 1716
Warsztat elektryczny 1717
41 Dział Informatyczny Kierownik 1720
Informatycy 1721
Informatycy 1722
Informatycy 1723
Serwerownia bud.4 1727
Serwerownia bud.B 1728
42 Dział Inwestycji Kierownik 1729
Biuro 1730
Fax 747-75-12
43 Dział Kadr, Szkoleń i Płac Kierownik 1734
Szkolenia 1735
Kadry 1736
Płace 1737
Płace 1738
44 1739
1740
Zespół Sprzątający 1741
45 Dział Organizacyjno-Prawny Kierownik 1743
Biuro 1744
46 Dział Promocji Kierownik 1747
Biuro 1748
47 Dział Rozwoju Naukowego Kierownik 1751
Biuro 1752
48 Dział Statystyki Medycznej Kierownik 1754
Biuro 1755
Biuro 1756
Fax 740-32-64
49 Dział Zamówień Publicznych Biuro - Kierownik 1760
Biuro 1761
Biuro 1762
Fax 747-63-27
50 Dział Zaopatrzenia Fax 1766
Biuro - Kierownik 1767
Biuro 1768
Magazyn 1769
Magazyn 1770
51 Kuchnia Biuro - Kierownik 1772
Rozdzielnia 1773
52 Zakład Elektroniki Medycznej Biuro - Kierownik 1778
Biuro/fax 1779
Serwerownia 1781
53 Punkt dystrybucji bielizny szpitalnej Magazyn bielizny czystej 1782
Magazyn bielizny czystej 1783
54 Audytor Wewnętrzny AW, OC, PPOŻ 1785
55 Inspektorzy ds. BHP 1786
56 Portiernia: Budynek A 1797
57 Portiernia: Budynek B 1800
58 Portiernia: Budynek C 1801
Portiernia: Nowy Budynek nr 4 1797
Pokój dozoru / monitoringu 1797
59 Biblioteka 1850
60 SKOK 1851

 Dyrektor COZL im. św. Jana z Dukli
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
 

 

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 152