Oficjalna strona
obchodów Roku św. Jana z Dukli
www.patron2014.pl

265x80

  Bezpłatny, bezprzewodowy
dostęp do internetu w COZL
nazwa sieci: COZL-Pacjent
hasło: COZL-Lublin


Rejestracja przez internet PTO 1procent2
Cytomammobus
Lubelskie &quote;Amazonki;quote;


Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Program_Badan_przesiewowych_2012_COZL

BEZPŁATNE BADANIA JELITA GRUBEGO W COZL

Szanowni Państwo, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatne badania jelita grubego. Badania wykonywane są przez lekarzy w Pracowni Endoskopowej od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00.Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz,
Kierownik Pododdziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego

Źródło: Panorama Lubelska, 3 sierpnia 2012 roku

Do badań kwalifikują się:

  • wszystkie osoby w wieku 50 - 65 lat bez objawów raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;
  • osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Do badań nie kwalifikują się
osoby, które miały kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat!

Badania są prowadzone w ramach „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego". Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej.

Skierowaniem na badanie jest ankieta, wypełniona przez osoby gotowe poddać się kolonoskopii oraz podpisana przez lekarza kierującego. Ankieta dotyczy możliwości przeprowadzenia kolonoskopii w ramach Programu badań przesiewowych, mających wykryć ewentualne polipy lub nowotwory jelita grubego u osób bez objawów chorobowych. Kolonoskopia to obejrzenie „od środka" całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito. Dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu telefonicznym terminu badania.


Rejestracja telefoniczna oraz informacja pod nr tel. 81 747 75 11 wew. 134 w godz. 8.00-14.00.


Proste badanie może ocalić życie.SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH!Do kogo w szczególności są skierowane - mówi Kierownik Pracowni Endoskopowej dr n. med. Paweł Terlecki.


Zachorowalność na nowotwory wzrasta. Badania nie są skomplikowane, a mogą ocalić życie.


Źródło: Radio eR
 

akt_erekcyjny
Informacja Dyrektora COZL

Szanowni Państwo, Pacjenci, Pracownicy COZL

Uprzejmie informujemy, że 23 marca 2012 roku odbędzie się uroczystość podpisania oraz wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Rozbudowę i Modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i m. św. Jana z Dukli jako Pełnoprofilowego Ośrodka Onkologicznego, dlatego pragniemy poinformować o utrudnieniach w tym dniu:

  • odwiedziny Pacjentów w Oddziałach będą odbywać się po godz. 15.00.
  • od 6.00 do 15.00 na całym obszarze Szpitala obowiązywać będzie zakaz parkowania pojazdów.
  • Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi, Poradnia Endokrynologiczna z budynku A przeniesione zostaną do budynku C, wejście od strony ul. Sierocej.
  • Wizyty w Poradni Stomijno-Proktologicznej, Zakładzie Radioterapii oraz Ośrodku Profilaktyki Nowotworów zaplanowane na dzień 23 marca, zostają przeniesione na inny termin.
  • Badania EKG będą wykonywane w gabinecie nr 14 obok Izby Przyjęć w budynku A.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiejim. św. Jana z Dukli
Dr hab. Elżbieta Starosławska


 
LECZENIE RAKA PIERSI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

25 maja 2012 roku w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli odbyła się konferencja prasowa, w której ze strony COZL udział wzięli: Pani dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Pani prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii, Ordynator II Oddziału Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii COZL, Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz Kierownik Pododdziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego COZL, Pan dr n. med. Krzysztof Paprota Kierownik Zakładu Radioterapii z Pracownią Teleradioterapii i Brachyterapii COZL, Pan dr inż. Krzysztof Czarnocki Kierownik Działu Naukowego COZL, Pan dr Piotr Tefelski p.o. Rzecznik Prasowy COZL.
Konferencja była odpowiedzią na nierzetelne informacje zamieszczone w artykule „Rak piersi różnie leczony", który ukazał się w Gazecie Wyborczej 22 maja 2012 roku. Według artykułu na wschodzie Polski chore na raka piersi leczy się najdrożej. Najwięcej pieniędzy na leczenie jednej pacjentki rocznie wydaje się w Województwie Podlaskim - 44,16 tys. zł i na Lubelszczyźnie - 41.90 tys. zł. „Oszczędnie" leczy się w województwie śląskim, opolskim i łódzkim - na terapie wydaje się tam niespełna 30 tys. zł na jedną pacjentkę w ciągu roku.

W przypadku Lubelszczyzny dane zostały co najmniej dwukrotnie zawyżone. Analizując grupę 370 pacjentów, u których w 2010 roku zdiagnozowano raka piersi w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli obliczono że średni koszt leczenia wyniósł niespełna 19 tys. zł. Wszyscy pacjenci byli leczeni zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii (zalecenia z 2009 roku) oraz aktualnymi zaleceniami europejskimi i światowymi.Udział procentowy poszczególnych metod radykalnego leczenia raka piersi u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi w 2010 roku w COZL wyglądał następująco: w leczeniu neoadjuwantowym liczba pacjentek, które otrzymały chemioterapię neoadjuwantową to zaledwie 13 % a hormonoterapię 1,08%; w leczeniu chirurgicznym prawie 61% pacjentek było operowane radykalnie (z objęciem całej piersi i węzłów chłonnych pachowych), 37,5% pacjentek było operowane w sposób oszczędzający; w leczeniu pooperacyjnym (chemioterapia adjuwantowa) prawie 64% pacjentek otrzymało chemioterapię; prawie 42% pacjentek kwalifikowało się do radioterapii; prawie 80% pacjentek otrzymało hormonoterapię; jeżeli chodzi o stopień zaawansowania to przeważają wczesne raki piersi; około 21% pacjentek z dodatnim receptorem estrogenowym i progesteronowym otrzymało hormonoterapię; w 2010 roku rozpoczęto leczenie Herceptyną adjuwantową u 30 pacjentek.

Z danych z ośrodków województwa lubelskiego, które leczą raka piersi wynika, że przedstawione w raporcie prof. Jassema, dr Kozierkiewicza, Panów Paszkiewicza i Śliwczyńskiego dane o leczeniu raka piersi w Polsce są nierzetelne, krzywdzące oraz podważają zaufanie Pacjentów do zespołów województwa lubelskiego, które leczą raka piersi. Publikowanie tego rodzaju raportów jest nieodpowiedzialne. Nie wolno bezpodstawnie wywoływać lęku i strachu wśród Pacjentów. Czemu to ma służyć? Jesteśmy tym głęboko poruszeni.Całym sercem chcę podziękować wszystkim Pracownikom Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oraz innych Szpitali w naszym regionie, którzy ciężko pracują na rzecz Pacjenta Onkologicznego. Nie jesteśmy wyłudzaczami pieniędzy publicznych, leczymy właściwie, zgodnie z obowiązującymi standardami, z sercem, a wszystko to podyktowane jest chęcią niesienia jak najefektywniejszej pomocy naszym Pacjentom.W imieniu swoim oraz tych, którzy leczą raka piersi: Pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku chcę zapewnić Pacjentów oraz całe Społeczeństwo Lubelszczyzny, o tym, że w województwie lubelskim leczymy zgodnie z obowiązującymi standardami w Polsce i świecie.

Dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej
 
NA_STRONE
 

PODPISANIE I WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

23 marca 2012 roku w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli odbyła się uroczystość podpisania oraz wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Rozbudowę i Modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jako Pełnoprofilowego Ośrodka Onkologicznego. To ważne i przełomowe wydarzenie w historii Szpitala, a także Lublina, Regionu i Kraju. W trosce o naszych Pacjentów powstaje nowoczesny Pełnoprofilowy Ośrodek Medyczny – Ośrodek na miarę Europy XXI wieku. W uroczystości wzięła udział m.in. Marszałek Sejmu - Pani dr Ewa Kopacz.

Ceremonia z udziałem kilkuset Gości odbyła się na wewnętrznym dziedzińcu COZL, w specjalnie na tę uroczystość przygotowanym namiocie. Wszystkich Gości – stojąc w długim szpalerze - witali Lekarze, Pielęgniarki i Pracownicy Administracji Szpitala.

Dzięki mądrości i życzliwości Decydentów Rządowych i Samorządowych, Przyjaciół Pacjentów onkologicznych możemy urealniać marzenia o pełnoprofilowym Ośrodku Onkologicznym, o wysokim poziomie merytorycznym Ośrodka Onkologicznego, w którym Państwo czują się jak w domu – mówił Pan mgr Dariusz Ciwiński - Zastępca Dyrektor COZL ds. Finansowo-Organizacyjnych, który w imieniu Dyrekcji, Pracowników oraz Pacjentów powitał zaproszonych Gości.

W uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego wzięła udział Pani dr Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Zdrowia w latach 2007 – 2011. To właśnie Jej Pacjenci Onkologiczni jak i środowisko lubelskie zawdzięczają wiele: sprawiedliwy algorytm podziału środków finansowych na Służbę Zdrowia - w tym onkologię w województwie lubelskim, podwojenie nakładów finansowych na świadczenia onkologiczne w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w latach 2007-2010, dofinansowanie w latach 2008-2010 na inwestycje, wyposażenie i świadczenia w kwocie około 34 mln złotych. Realizacja tej rozbudowy jest w ogromnym stopniu zasługą Pani Marszałek dr Ewy Kopacz.

W uroczystości uczestniczyli także: Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Profesor Stanisław Budzik - Metropolita Lubelski, który podobnie jak świętej pamięci Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński jest ogromnie wrażliwy na potrzeby Pacjentów onkologicznych; Najprzewielebniejszy ABEL - Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski, Członek Honorowego Komitetu Rozwoju Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, który na każdym kroku daje dowody przychylności sprawie rozwoju Centrum; Jego Ekscelencja ks. Biskup dr Mieczysław Cisło – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, Wielki Przyjaciel Pacjentów, Pracowników Onkologii Lubelskiej, który od lat całym sercem zaangażowany jest w rozwój naszego Ośrodka; Jego Magnificencja ks. prof. Stanisław Wilk - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni od lat i współpracujemy ze środowiskiem naukowym; Pan dr Rafał Piotr Janiszewski, którego serce, empatia i wyjątkowa skuteczność w działaniach na rzecz Pacjenta onkologicznego odczuwalna jest każdego dnia.

 Swą obecnością zaszczycili też Księża, Ojcowie Bernardyni, Siostry Zakonne, a także Pan Włodzimierz Karpiński - Wiceminister Administracji i Cyfryzacji; Pan Minister Jan Orgelbrand - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Pan Profesor Janusz Kleinrok - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia; Pan Bartosz Banaszkiewicz z Kancelarii Leśniodorski, Ślusarek i Wspólnicy, Pan Stanisław Gogacz - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, który będąc Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego powierzył kierowanie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej obecnej Pani Dyrektor; Posłowie na Sejm Reczypospolitej Polskiej: Pani Genowefa Tokarska, Pan Jan Łopata, Pan Stanisław Żmijan, których starania i determinacja w szczególny sposób przyczyniły się do tego że możemy realizować tę ważną dla regionu inwestycję oraz Pan Krzysztof Michałkiewicz, , Pan Lech Sprawka, , Pan Mariusz Grad, Pan Henryk Smolarz, Pani Elżbieta Kruk, Pani Profesor Jolanta Szołno-Koguc - Wojewoda Lubelski, osoba doskonale rozumiejąca sytuację naszej Onkologii i potrzeby Pacjentów w tym obszarze; Pan Jacek Sobczak – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Tomasz Pękalski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, którzy jako Gospodarze Regionu wnoszą znaczący wkład w rozwój naszego Centrum; Gospodarze Miasta Lublin: Pan Prezydent Krzysztof Żuk oraz Wiceprezydenci Pani Monika Lipińska i Pan Grzegorz Siemiński. W tej ważnej dla Regionu i Lublina uroczystości - jak zawsze wzięli udział – oddani Przyjaciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Podczas uroczystości wielokrotnie wspominano Osoby, które nie mogły w niej uczestniczyć.

Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym powiedzieć o Wielkich Nieobecnych, o osobach bez których nie byłoby dzisiejszej uroczystości: Jego Ekscelencji śp. ks. abp. Józefie Życińskim, wielkim przyjacielu Pacjenta onkologicznego, osobie która walczyła o rozbudowę tego szpitala. Gdyby żył z pewnością byłby tu z nami. Chciałbym też wspomnieć o Pani Elżbiecie Suchockiej – Rogulskiej, Wiceminister Finansów w latach 2004 - 2010 i Panu Krzysztofie Hetmanie - bez ich starań i decyzji nie byłoby tej rozbudowy. Pani Minister nie może być dzisiaj z nami z ważnych powodów rodzinnych a Pan Marszalek z ważnych powodów służbowych – mówił Pan Dyrektor Dariusz Ciwiński.

Na koniec Pan Dyrektor powitał Pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli:

szczególnie ciepło z podziwem i wdzięcznością za oddanie i pracę na rzecz Pacjenta onkologicznego witam wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Starosławską wszystkich naszych drogich Pracowników.

W dalszej części uroczystości głos zabrali Pani dr Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Reczypospolitej Polskiej oraz Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

 

 Pani dr Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

- Ekscelencjo, Pani Profesor, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy Ministrowie obecni tutaj ze mną, wszyscy ci, których zdążyłam poznać podczas swojej pracy medycznej i tej w administracji rządowej, witam moich kolegów Posłów (…) Zastanawiam się, co ludzie myślą, kiedy mówią; dobra ochrona zdrowia. Kiedy myślę o dobrej ochronie zdrowia, to mam na myśli fachowość, dobrą organizację i dobre zarządzanie, ale przede wszystkim mam na myśli tych, którzy w placówkach mniej lub bardziej pięknych, pracują na rzecz Pacjenta. Tu jest dobra ochrona zdrowia, przyjazna dla Pacjentów. Kiedy przez ostatnie cztery lata odwiedzałam wiele polskich placówek, które oglądałam nie tylko z zewnątrz, oglądałam je również pod kątem przydatności dla polskich Pacjentów a więc jakości sprzętu, to przede wszystkim zawsze miałam czas na to, żeby stanąć z ludźmi, którzy w ochronie zdrowia pracują i chwilę porozmawiać. Chcę wam dzisiaj powiedzieć i będę to mówić do ostatnich moich dni, że nie ma bardziej wartościowych Pracowników ochrony zdrowia w Polsce od tych, których spotkałam tu i jestem dumna z tego. Jeżdżę po świecie, oglądam szpitale, rozmawiam z pielęgniarkami, lekarzami. To co cechuje naszą ochronę zdrowia, nasze pielęgniarki, naszych lekarzy to serce i nadzieja, które polskim Pacjentom ofiarują każdego dnia, szczególnie w takich placówkach jak ta, gdzie to serce i nadzieja jest rzeczą równie ważną jak nowoczesna chemia, jak dobry sprzęt, jak radioterapia. Dzisiaj jest taki dzień, w którym warto tym ludziom podziękować za to wszystko i prosić - nie zmieniajcie się, bądźcie pod skrzydłami tak dobrego Dyrektora jakim jest Pani Profesor Elżbieta Starosławska, nieście dobrą markę polskiej medycyny w świat. Nie jest to bezpodstawna prośba. Kiedy byłam Ministrem Zdrowia, pacjenci mówili - Byłem w Centrum Onkologii jednym, drugim, trzecim i powiem, że tyle serca, tyle uśmiechu, tyle zaangażowania, pracy popołudniu, bez nadmiernego proszenia o cokolwiek jak w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, to nigdzie mnie nie spotkało. Za to wam wszystkim dzisiaj serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich Pacjentów i swoim własnym. Dziękuję wam za to, że podnosicie markę, jakość polskiej ochrony zdrowia. Niekiedy bezskutecznie, ale staracie się do końca walczyć z zabójcą XXI wieku jakim jest rak. Dzisiaj mówimy o tym, że będziemy rozbudowywać to piękne miejsce. Wolałabym, żeby takich placówek w Polsce nie było, wolałabym, żeby raka nie było. Pewnie każdy, kto tu siedzi, nawet jeśli dzisiaj jest w pełni zdrowia, to gdzieś w głowie nosi niepokój - nie wiadomo czy mnie to nie spotka za miesiąc, dwa, za rok - bo trudno dzisiaj znaleźć w Polsce jedną choćby rodzinę, której nie dotknęła choroba nowotworowa. Jeśli tak jest, to trudno się dziwić, że to musi być priorytet dla tego rządu, następnego i kolejnych rządów. Pieniądze na onkologię muszą być, a my musimy zdobywać coraz to nowocześniejsze i bardziej skuteczne metody walki z kilerem XXI wieku. Piękne budynki i gabinety zabiegowe, nowoczesny sprzęt będą służyły Pacjentom, bo ich użytkownikami będą Pracownicy, którzy kierują się nakazem moralnym służby Pacjentowi, pod czujnym, jakże matczynym okiem Eli Starosławskiej. Pani Dyrektor, wierzę głęboko, że to co widziałam na rysunkach, te kaskady, te tężnie, te akwaria już pod koniec 2013 roku będzie pięknym gwiazdkowym prezentem, nie tylko dla Pracowników, ale przede wszystkim dla Pacjentów i dla mieszkańców Ziemi Lubelskiej. Za to serdecznie dziękuję i tego szczerze życzę.

Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski:

- Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Profesor, Szanowna Pani Dyrektor, Ekscelencje, Wszyscy Mili i Czcigodni Goście, Szanowni Pracownicy, Kochani Pacjenci. 10 czerwca tego roku minie 15 lat od kanonizacji Jana z Dukli, której dokonał Papież Jan Paweł II podczas swojej 6 wizyty do ojczyzny w Krośnie w dniu 15 czerwca 1997 roku. Na początku swojej Homilii Papież zacytował słowa z Księgi Proroka Izajasza, które odnosimy do misji pełnionej przez Chrystusa: Duch Pański jest nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, aby opatrywać rany serc złamanych, aby jeńcom głosić wyzwolenie a więźniom zapowiadać wolność, aby obwieszczać rok łaski od Pana. Ojciec Święty odniósł te słowa do świętego Jana z Dukli. Onkologia Lubelska ma długą historię, już niedługo 60 lat, ale imię świętego Jana z Dukli nosi dopiero niecałe 2 lata i słusznie je nosi, bo ta placówka, dzięki Pani Profesor, dzięki zaangażowaniu i życzliwości Pracowników, które dzisiaj na schodach widzieliśmy i przeżywaliśmy, dokonuje się tu to, co w tym tekście było powiedziane – leczy się rany serc złamanych. Bo czy może być serce bardziej złamane niż u człowieka, który się dowiedział, że stanął oko w oko ze śmiertelną chorobą. Tutaj tym ludziom głosi się dobrą nowinę o tym, że choroba raka nie jest warunkiem śmierci, że trzeba walczyć, że można zwyciężyć, że jest na to mnóstwo przykładów, także w tej placówce. Głosi się tym, którzy byli już skazani – wolność. Wszystko to również dzięki specjalistycznej aparaturze, ale przede wszystkim dzięki atmosferze, o której mówiła Pani Marszałek i którą w całej Polsce znają, podziwiają i dlatego pielgrzymują do tego miejsca, nie tylko z naszej Ziemi Lubelskiej, która tak bardzo potrzebuje takiego ośrodka, takiego miejsca. Cieszę się ogromnie, jestem pewnie wyrazicielem wielu, że właśnie w tym miejscu dzięki współpracy ludzi z Warszawy, dzięki zaangażowaniu tutejszego Samorządu, przede wszystkim dzięki niezwykłemu charyzmatowi Pani Dyrektor, mamy nowy, istotny etap, w tej pięknej służbie, które to miejsce pełni. Gratuluję wszystkim, gratuluję nam, bo pewnie, niestety wielu z nas może się z taką sytuacją spotkać i z radością będziemy tu przychodzić, do tego miejsca, gdzie leczy się złamane serce, gdzie głosi się ludziom wesołą nowinę, gdzie się obwołuje rok łaski od Pana. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy temu dziełu.

List gratulacyjny z okazji uroczystości na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Starosławskiej nadesłał Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski:

Szanowni Państwo! Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. W tym uroczystym dniu pragnę złożyć wyrazy najwyższego uznania wszystkim Państwu, na co dzień współtworzącym tę zasłużoną placówkę. Trudno wyobrazić sobie piękniejszy prezent na zbliżające się przyszłoroczne sześćdziesięciolecie onkologii w Lublinie. Powstająca nowoczesna siedziba zapewni Centrum możliwości rozwoju na miarę wyzwań XXI wieku. Jestem przekonany, że zarówno pacjenci, jak też pracownicy zyskają optymalne warunki sprzyjające skutecznemu zwalczaniu chorób nowotworowych. Z okazji dzisiejszej uroczystości inicjatorom i osobom zaangażowanym w realizację tego cennego dzieła z serca życzę wszelkiej pomyślności. Ufam, że pomimo skali zadań, jakie stawia to olbrzymie przedsięwzięcie, w krótkim czasie nowe i zmodernizowane obiekty powiększą bazę medyczną Lubelskiego Centrum Onkologii ku pożytkowi pacjentów oraz osób niosących im pomoc i ulgę.

Listy gratulacyjne nadesłali również m.in.: Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska; Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk; Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Pan Profesor Władysław Bartoszewski; Posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Profesor Lena Kolarska-Bobińska; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pani Hanna Majszczyk; Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Pani Anna Kamińska; Biskupi: ks. Biskup Senior Ryszard Karpiński, ks. Biskup Artur Miziński; Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Pan prof. dr hab. Andrzej Książek; Pan prof. dr hab. Jan Kotarski; Pani Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska; Prezes Zarządu PZU Pan Andrzej Klesyk; Burmistrz Szydłowca Pan Andrzej Jarzyński; Prezes Zarządu Związku Pracodawców Służby Zdrowia MSWiA Pan Przemysław Daroszewski.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna „Wczoraj, dziś i jutro Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” mówiąca o historii i perspektywach rozwoju Ośrodka.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego. Uroczystego odczytania Aktu Erekcyjnego dokonała Pani Dyrektor dr hab. Elżbieta Starosławska:

- Pani Marszałek, Jego Ekscelencje, Szanowni Państwo, podpiszemy dzisiaj z drżącym z radości sercem Akt Erekcyjny Rozbudowy i Modernizacji naszego Ośrodka dla najbardziej potrzebujących – Pacjentów onkologicznych. Zawdzięczamy to przede wszystkim Sygnatariuszom Aktu Erekcyjnego. Spośród nich niestety nie ma już wśród nas Wielkiego Przyjaciela Onkologii Lubelskiej Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Szanowni Państwo, Przyjaciele, Współtwórcy tego Dzieła, przyjmijcie nasze podziękowanie okazane przygotowaniem Ośrodka przez Pracowników, Wykonawców Rozbudowy i Przyjaciół na przyjęcie Państwa łącznie z wiosennymi żonkilami, jakby rozsypanymi w Ośrodku na Państwa cześć. Jest to wyraz wdzięczności Pracowników i Pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Dziękujemy.


Akt Erekcyjny

Rozbudowy i Modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
jako Pełnoprofilowego Ośrodka Onkologicznego.

23 marca 2012 roku w Lublinie, podpisano i wmurowano Akt Erekcyjny.

Ta uroczystość to efekt mądrych decyzji i starań:
śp. Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego
Księdza Biskupa Mieczysława Cisło Biskupa Archidiecezji Lubelskiej
Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ewy Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Jana Vincenta Rostowskiego Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej Wiceminister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2010
Elżbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
Jana Łopaty Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Genowefy Tokarskiej Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojewody Lubelskiego w latach 2007-2011
Stanisława Żmijana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Jolanty Szołno-Koguc Wojewody Lubelskiego
Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego
Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,
Marszałka Województwa Lubelskiego w latach 2008-2010
Krzysztofa Żuka Prezydenta Lublina
Rafała Piotra Janiszewskiego
Elżbiety Starosławskiej Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Środki finansowe w wysokości 210,5 mln zł na realizację tej Inwestycji przyznane zostały z rezerwy celowej Budżetu Państwa oraz Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego.

Wykonawcą generalnym jest Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa S.A.,
Acciona Infraestructuras S.A. oraz Richter Med S.A.

Akt Erekcyjny Rozbudowy i Modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
jako Pełnoprofilowego Ośrodka Onkologicznego poświęcił
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

Ufamy, że każdy Potrzebujący otrzyma w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
profesjonalną, kompleksową pomoc medyczną oraz ciepło, życzliwość i wsparcie.


 dsc_3497

Pod Aktem Erekcyjnym podpisali się: Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski; Jego Ekscelencja ks. Biskup Mieczysław Cisło Biskup Archidiecezji Lubelskiej; Pani Genowefa Tokarska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Pan Jan Łopata Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Pan Stanisław Żmijan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski; Pan Jacek Sobczak Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w imieniu Pana Krzysztofa Grabczuka Wicemarszałka Województwa Lubelskiego; Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin; Pan Rafał Piotr Janiszewski; Pan Jose Angel Lopez Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Mostostal Warszawa S.A.; Pan Dariusz Popiołek Dyrektor Regionu Centralnego Mostostal Warszawa S.A.; Pan Paweł Richter Prezes Zarządu Richter Med S.A.; Pani Elżbieta Starosławska Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Pani Dyrektor dziękowała wszystkim, którzy wspierają rozbudowę Centrum i zapowiedziała również, że słowa z Aktu Erekcyjnego znajdą się na mosiężnej tablicy, która będzie umieszczona w holu głównym nowego budynku na postumencie:

- Chcemy oddać cześć i wdzięczność, my wszyscy, tym dzięki którym Pacjenci mogą godnie leczyć się. Pamiętam, jaka była bieda i niedoinwestowanie, jak było ciężko. Mamy naprawdę za co dziękować i chcemy tą wdzięczność okazywać każdego dnia, również i tą tablicą, która pozostanie na zawsze.

Po przejściu na miejsce wmurowania Aktu Erekcyjnego Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski odmówił modlitwę oraz poświęcił tubę z Aktem Erekcyjnym Rozbudowy i Modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jako Pełnoprofilowego Ośrodka Onkologicznego. Sygnatariusze Aktu Erekcyjnego dokonali symbolicznego wmurowania Aktu Erygującego nowe Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Była to wielka, podniosła uroczystość, która z pewnością na długo pozostanie w pamięciach wszystkich, którzy w niej uczestniczyli.Centrum po rozbudowie i modernizacji


W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej leczy około 40 tysięcy pacjentów rocznie. Rozbudowa Centrum Onkologii to konieczność - chorych na nowotwory przybywa a dobre warunki do leczenia są bardzo ważne w terapii.
W wyniku Rozbudowy i Modernizacji COZL wzbogaci się o nowe budynki i infrastrukturę zabezpieczającą potrzeby w zakresie leczenia chorób nowotworowych w Lublinie, regionie a nawet w kraju. Całkowita powierzchnia użytkowa COZL po jej wybudowaniu i modernizacji wyniesie ok. 55 tyś. m2, a liczba łóżek ze 186 wzrośnie do 498.

Pierwszy etap rozbudowy to budowa nowego pawilonu łóżkowego do końca 2012 roku. 11-kondygnacyjny pawilon łóżkowy pomieści: dwupoziomowe garaże podziemne, oddziały łóżkowe, laboratoria diagnostyczne, Zakład Patologii Nowotworów z Pracownią Cytologiczną. Ostatnie piętro przeznaczone jest na Blok Operacyjny oraz Centralną Sterylizatornię.

Drugi etap to budowa budynku diagnostyczno-dydaktycznego. W części diagnostycznej 7-piętrowego budynku zaprojektowano m.in.: Zakład Rentgenodiagnostyki z Tomografią Komputerową, Oddział Intensywnej Terapii, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia. W części dydaktycznej budynku umiejscowiono m.in.: salę audytoryjną, sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający prowadzenie wykładów z jednoczesną obserwacją odbywających się na Bloku operacji i zabiegów. W podziemiach budynku przewidziano m.in.: Centrum Rehabilitacyjne, Archiwum Szpitalne i magazyny.

Ostatni etap to przebudowa i rozbudowa obecnie istniejących obiektów połączonych łącznikami. Istniejący budynek główny COZL po przebudowie przeznaczony będzie na Zespół Poradni Specjalistycznych, Rejestrację, Aptekę, Oddział Chirurgii Jednego Dnia. Istniejący budynek pawilonu łóżkowego zostanie przebudowany z przeznaczeniem na oddziały łóżkowe, Oddział Chemioterapii Dziennej. W części podziemnej po przebudowie zlokalizowana będzie kuchnia szpitalna wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym.

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2013 roku.

Dodatkowo powstanie Oddział Transplantacji Komórek Krwiotwórczych z Bankiem Komórek Krwiotwórczych z 6 łóżkami, Oddział Endokrynologii Onkologicznej do leczenia raka tarczycy radiojodem z 6 łóżkami, Oddział Intensywnej Terapii z 10 łóżkami, Oddział Brachyterapii z 17 łóżkami.

Obiekt będzie wyposażony w 7 sal operacyjnych oraz 2 sale Chirurgii Jednego Dnia. Powstanie nowoczesna Izba Przyjęć ze śluzą na samochody skomunikowana z oddziałami windą. Po rozbudowie nowe lokalizacje uzyskają szpitalne poradnie i przychodnie.

W ramach działalności diagnostyczno-laboratoryjnej Centrum powstaną Centra Genetyczne i Immunologiczne, jak również rozwiną swoją działalność już istniejące komórki, np. Zakład Patologii Nowotworów i Zakład Radiologii.

Dzięki rozbudowie poprawie ulegną warunki pracy w obecnie istniejącym nowoczesnym Zakładzie Radioterapii. Obsługa posiadanej aparatury – 6 nowoczesnych akceleratorów, sali operacyjnej dla brachyterapii oraz zaplecza fizycznego będzie prowadzona w przeznaczonym tylko do tego budynku B.

W łączniku pomiędzy pawilonem łóżkowym, a pawilonem radioterapii zostanie umiejscowiona nowa Kaplica Szpitalna, do której zostaną przeniesione witraże z istniejącej Kaplicy. Wewnętrzny dziedziniec pawilonów łóżkowych zostanie przykryty przeszklonym dachem.

Zapewniając przyjazny klimat naszym Pacjentom, przy wejściu głównym usytuowana będzie „ściana zieleni”. Jako jej kontynuacja, w holu głównym Pacjentom towarzyszyć będzie przyjemny szum tężni i kaskad wodnych oraz widok barwnych akwariów i obfitej zieleni. Korytarze zostaną oświetlone nowoczesnym systemem ściennym oraz wyposażone w tzw. pasy zieleni – z odpowiednio skomponowaną żywą roślinnością. Zaprojektowana kolorystyka obiektów jest ciepła i optymistyczna, niosąca nadzieję. Wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. Projekt przewiduje bezpieczne, podgrzewane zimą schody oraz pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych. Projektowane fasady urozmaicą elewacje budynków, a zróżnicowana ich wysokość stworzy ciekawą bryłę architektoniczną całego kompleksu budynków.

Zaprojektowano również punkty gastronomiczne i usługowe, a dla najmłodszych przestrzenie zabaw. W celu ułatwienia Pacjentom orientacji na terenie Ośrodka i dostępności do poszczególnych jednostek zostanie zaprojektowany i wykonany elektroniczny bezkolejkowy system obsługi pacjentów.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 29