rejestracja_1


DO PORADNI W BUDYNKU NR4

81 454 1500, 81 454 1501
81 454 1502, 81 454 1503

DO PORADNI W BUDYNKU C
81 454 1507, 81 454 1508

Rejestracja przez internet
Z powodu aktualizacji systemu
e-Rejestracja chwilowo nie działa.
Przepraszamy za utrudnienia. 
 

PTO

wifi_01wnetrzeyt_01wnetrzefb_01

qa_02
misja_baner1banner_1
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Prospektywna onkologia dla Lubelszczyzny

 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest 63-letnim szpitalem, który leczy chorych z rozpoznanymi chorobami nowotworowymi. Choroby nowotworowe stanowią plagę ludzkości szczególnie XXI wieku. Najlepsze wyniki leczenia nowotworów uzyskuje się w szpitalach o pełnoprofilowym leczeniu skojarzonym.

 

 Nasze Centrum Onkologii miało przed rozbudową zarówno chemioterapię jak i radioterapię na poziomie XXI wieku, ale nie mieliśmy chirurgii w podstawowych zakresach. Mieliśmy chirurgię piersi i czerniaka na wysokim poziomie oraz, w ograniczonym zakresie, chirurgię przewodu pokarmowego. Do uzyskania statusu pełnoprofilowego, wysokospecjalistycznego Ośrodka Onkologicznego należało poszerzyć dostępność dla naszych pacjentów do chirurgii: przewodu pokarmowego, urologicznej, ortopedycznej, ginekologicznej, laryngologicznej oraz plastycznej. Ponadto należało zaplanować uruchomienie oddziału immunologicznego, ponieważ w województwie lubelskim nie ma takiego oddziału oraz oddziału hematologicznego. Według opinii konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie hematologii i transplantologii, w województwie lubelskim brakuje do pełnego zabezpieczenia potrzeb naszych pacjentów w dziedzinie hematologii 40 łóżek. Należy nadmienić, że planowano docelową liczbę łóżek-507,w nowym Centrum Onkologii na podstawie potrzeb epidemiologicznych naszego województwa. Plany te w 2008 roku były zatwierdzone przez władze województwa i rządowe z zapewnieniem finansowania przez płatnika.

screen01
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce ma tendencję wzrostową. W 1980 r. stwierdzono 64 820 nowych przypadków, w 2012 r. było już 152 855 zachorowań a do końca października 2015 r. wydano 202 tys. nowych kart DILO (diagnostyki i opieki onkologicznej). W województwie lubelskim rejestruje się rocznie ponad 9 000 zachorowań na nowotwory złośliwe, a biorąc pod uwagę proporcje krajowe rzeczywista liczba nowych przypadków może przekraczać 11 000.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje w sieci 16 wysokospecjalistycznych, pełnoprofilowych centrów onkologicznych w Polsce. Nasz ośrodek liczy już ponad 60 lat. Dzięki pasji, zaangażowaniu oraz niezwykłemu talentowi kolejnych zespołów pracowników i managerów możliwy był rozwój Onkologii Lubelskiej. W kwietniu 2015 r. oddano do użytku budynek łóżkowy, w którym przejściowo mieszczą się wszystkie oddziały Centrum z wyjątkiem Zakładu Radioterapii. Po zakończeniu inwestycji w szpitalu będą wszystkie podstawowe zakresy wymagane w pełnoprofilowym ośrodku, co zagwarantuje możliwość szybkiego i skutecznego diagnozowania, leczenia i aktywnego monitorowania pacjentów przez wiele lat. Kompleks składa się z inteligentnych budynków, wyposażonych w zaawansowane systemy teletechniczne, łączności i bezpieczeństwa. Umożliwia to niezwłoczne podjęcie niezbędnych działań oraz reakcję na zdarzenia niepożądane. System obejmuje kontrolę wind i umożliwia ograniczenie dostępu do poziomów newralgicznych: bloku operacyjnego, laboratorium, etc. Instalacja łączności umożliwia bezpośrednie połączenie głosowe, a w wersji docelowej, po zakończeniu inwestycji audio-wideo pomiędzy salami operacyjnymi, salami operacyjnymi i Zakładem Patologii Nowotworów, komunikację personelu medycznego i osób przebywających w izolatkach z Zakładem Rentgenodiagnostyki.

W 2014 roku w COZL leczono 39 538 pacjentów. Przewiduje się, że przy tendencji wzrostowej do końca 2015 roku liczba ta sięgnie 60 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji z symulacją do końca 2015 roku sięgnęła 31 876 i ma tendencję wzrostową. Z usług szpitala chętnie korzystają mieszkańcy z województw sąsiadujących: mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Województwo lubelskie zajmuje pierwsze miejsce w odsetku Pcjentów żyjących co najmniej 5 lat (w latach 2007-2012)        z rozpoznaniem raka piersi. Niepokojące jest to, że Polska jest na ostatnim miejscu wśród państw Unii Europejskiej jeśli chodzi o 5-letnie przeżycia dla wszystkich chorób nowotworowych. Być może zmieni to poprawiony pakiet onkologiczny i bardziej efektywna profilaktyka.


W pierwszym półroczu 2015 r. zakończono I etap rozbudowy COZL oraz zwiększono liczbę łóżek pełnoprofilowych, których status osiągnęliśmy dopiero od 1 lipca 2015 roku, uzupełniając zakres opieki onkologicznej o 8 nowych oddziałów. Porównując liczbę pełnoprofilowych łóżek onkologicznych na 100 tys. mieszkańców, województwo lubelskie sytuuje się na ostatnim miejscu z wynikiem ok. 1,2/100 tys. Dopiero po zakończeniu rozbudowy z docelową liczbą 507 łóżek zrównamy się ze średnią krajową.

Nowoczesny Zakład Patologii Nowotworów COZL realizuje pełną diagnostykę histopatologiczną, cytologiczną, histochemiczną, immunohistochemiczną oraz śródoperacyjną. Zakład zajmuje się diagnostyką morfologiczną tkanek, płynów pochodzących z jam ciała, aspiratów i rozmazów cytologicznych dostarczanych do Zakładu z oddziałów i poradni COZL. W skład Zakładu Patologii Nowotworów wchodzą: Pracownia Histopatologiczna, Pracownia Cytologiczna, Pracownia Immunohistochemiczna oraz Pracownia Badań Śródoperacyjnych.

Do końca 2015 r. liczba zabiegów operacyjnych w COZL wyniesie ok. 6456 utrzymując tendencję wzrostową. Kontrakty z NFZ na świadczenia chirurgiczne z zakresu chirurgii onkologicznej w województwie lubelskim w 2014 r. wynosły ponad 11,6 mln zł i zostały zrealizowane w 101%.W Centrum Onkologii im. św. Jana z Dukli od kilkunastu lat prowadzone są działania prewencyjne i profilaktyczne w ramach programów profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów. W ciągu ostatnich 5 lat w cytomammobusie COZL wykonano 28 221 mammografii oraz 14 631 badań cytologicznych.

Liczba chemioterapii z symulacją do końca 2015 r. wyniesie ok. 22 980 podań. W COZL realizowane są wszystkie wysokospecjalistyczne programy lekowe. W 2014 roku z programów lekowych skorzystało 685 pacjentów, natomiast do końca lipca 2015 r. pacjentów tych było 547. W 2014 r. wartość kontraktu z NFZ na świadczenia w zakresie chemioterapii i onkologicznych programów lekowych wyniosła prawie 72 mln zł i została w 100% zrealizowana. Od 2009 r. w COZL znajduje się Centralna Pracownia Leku Cytostatycznego. Obecność Pracowni pozwala na optymalizację farmakoekonomiczną przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych. Dzięki temu pacjenci otrzymują standaryzowane leki o najwyższej jakości w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa terapii. COZL realizuje świadczenia w zakresie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym, jednodniowym i hospitalizacji. W województwie lubelskim chemioterapia nowotworów prowadzona jest w 9 ośrodkach. W Lublinie poza COZL są to dwa szpitale kliniczne SPSK1 i SPSK4, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego orazSamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego. Ośrodki poza Lublinem to Biała Podlaska, Puławy, Kraśnik oraz Zamość. Zasoby kadrowe w zakresie Onkologii Klinicznej lokują województwo lubelskie na średniej krajowej wynoszącej 1,4 specjalisty onkologa na 100 tys. mieszkańców.Centrum Onkologii zapewnia pełną diagnostykę obrazową. Obecnie w skład w pełni wyposażonego Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia mammografii, pracownia USG, pracownia TK i pracownia MRI. Zakład spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu, jak i aparatury diagnostycznej. Z dużym doświadczeniem prowadzona jest diagnostyka laboratoryjna, możliwe jest to dzięki profesjonalnej i odpowiedzialnej kadrze. W ramach Centrum funkcjonuje Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, w którym wykonuje się szeroki wachlarz badań z zakresu: hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, biochemii, serologii transfuzjologicznej, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki onkologicznej, diagnostyki immunologicznej, wirusologicznej oraz mikrobiologii. Laboratorium stale poszerza swoją ofertę. W 2014 r. wzbogaciło się o tromboelastometr służący do określenia zaburzeń w układzie krzepnięcia i w analizator funkcji płytek. Prowadzona jest także pogłębiona diagnostyka EBV.

W COZL prowadzona jest radioterapia i brachyterapia. Liczba procedur radioterapii i brachyterapii z symulacją do końca roku wyniesie 5830. W 2014 r. kontrakty z NFZ na świadczenia w zakresie teleradioterapii i brachyterapii w województwie lubelskim wyniosły ponad 37 mln zł i zostały wykorzystane w 111%. Posiadane przez COZL akceleratory wysokoenergetyczne (6 szt.) ze względu na wiek będą podlegały w najbliższym czasie wymianie na nowe. Biorąc pod uwagę posiadanie dużych bunkrów o dobrych parametrach lokalowych można rozważać
w przyszłości instalację aparatu do tomoterapii. Radioterapia z wykorzystaniem techniki tomoterapii pozwoli na dalsze poprawienie jakości napromieniania – szczególnie w przypadku konieczności leczenia pacjentów z dużymi, nietypowymi obszarami. Szczególnie dotyczy to napromieniania osi mózgowo-rdzeniowej u dorosłych i dzieci oraz dużego rozmiaru mięsaków tkanek miękkich. Wymiana akceleratora wysokoenergetycznego na aparat do tomoterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pozwoli na dalsze podnoszenie jakości radioterapii oferowanej w COZL. Wśród nowych możliwości leczenia w Zakładzie Brachyterapii COZL wymienić należy brachyterapię guzów przerzutowych wątroby oraz hipertermię (HT), czyli przegrzanie guza nowotworowego. Metoda hipertermii staje się jedną z cenionych metod walki z rakiem. Jest to niejonizujący rodzaj radioterapii, który może istotnie zwiększyć skuteczność leczenia raka. HT można stosować jako leczenie miejscowe (HT głęboka, powierzchowna), leczenie regionalne lub ogólnoustrojowe. Zwykle HT jest stosowana łącznie z innymi metodami leczeni, takimi jak radioterapia lub chemioterapia. HT może zwiększyć wrażliwość niektórych komórek nowotworowych lub uszkodzić te, które są niewrażliwe na inne formy terapii. Zastosowanie hipertermii zwiększa szansę na wyleczenie średnio o 20-30% Metoda ta jest obecnie dość często stosowana, zwłaszcza w leczeniu nowotworów piersi, skóry, głowy i szyi, prostaty, przełyku, szyjki macicy, mózgu i pęcherza moczowego. Nowy Oddział Brachyterapii pozwoli z kolei na hospitalizację pacjentów leczonych przy pomocy brachyterapii z powodu raka gruczołu krokowego. Brachyterapia jest uznaną metodą leczenia radykalnego raka prostaty. Umożliwia podanie wysokiej dawki w obszarze guza przy dużej ochronie sąsiednich narządów. Jest metodą mało inwazyjną i umożliwia pacjentom szybki powrót do zdrowia. Możliwość hospitalizacji pacjentów leczonych przy pomocy brachyterapii pozwala na zastosowanie nowoczesnych metod frakcjonowania przyspieszonego w nowotworach skóry.

Obecnie najbardziej zaawansowany w pracach budowlanych COZL jest budynek dydaktyczny z częścią administracyjną, w którym znajdą się aule i sale wykładowe do których prowadzona będzie dwukierunkowa transmisja UHD 3D z sal operacyjnych (8K) a także będzie możliwość łączności symultanicznej w czasie rzeczywistym do 4 punktów w dowolnych miejscach świata w technologii CISCO. Polska wciąż znajduje się poza centrami i obszarami wiodących badań naukowych nad rakiem. Realizowana rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii im. św. Jana z Dukli w Lublinie stanowi mały krok na drodze skrócenia tego dystansu.

 
 
 
 

Marsz Różowej Wstążki 2015

"Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina” to hasło tegorocznego Marszu Różowej Wstążki, który odbył się 10 października w Lublinie już po raz 18-sty. Marsz pomaga i wspiera kobiety z chorobą nowotworową, przełamuje strach oraz zachęca do regularnych badań profilaktycznych.

Uczestników Marszu, zgromadzonych przed Ratuszem na Placu Łokietka, powitali, Magdalena Gąsior-Marek – Poseł na Sejm RP, Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski, Monika Lipińska - Wiceprezydent Miasta Lublin, Marta Wcisło – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego, reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego, Bożena Lisowska – Radna Sejmiku Wojewódzkiego, dr Beata Winkler – reprezentująca Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Danuta Cyzman – Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek.


W swym przemówieniu Wiceprezydent Miasta Lublin - Monika Lipińska, serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom Marszu za tak liczne przybycie i wspieranie Akcji Różowej Wstążki. „Jesteśmy po to aby solidaryzować się tego dnia z osobami chorymi na nowotwory, by swoją obecnością dać im nadzieję, ale przede wszystkim siłę do tego aby walczyli z nowotworem”- powiedziała Wiceprezydent. Podkreśliła również znaczenie oraz ważność badań profilaktycznych w życiu kobiety oraz całej rodziny. W mowie skierowanej do uczestników marszu zachęcała do wykonywania badań profilaktycznych oraz dbania o swoje zdrowie „bo wcześnie wykryty rak dzisiaj jest uleczalny”.

Z kolei dr Beata Winkler zaznaczyła, że jako region zajmujemy 3-cie miejsce w Polsce pod względem zgłaszalności się na badania profilaktyczne, na mammografię. W województwie lubelskim do 1 października przebadało się w tym roku pod kątem raka piersi prawie 4800 kobiet. Spośród nich 20 procent przeszło kolejne, bardziej szczegółowe badania, a u 35 pań wykryto raka piersi. Nasz region może poszczycić się najniższym wskaźnikiem umieralności. Wynik ten w głównej mierze można zawdzięczać wysoko wyspecjalizowanej, nowoczesnej aparaturze, szybkiemu podejmowaniu leczenia oraz braku kolejek do leczenia onkologicznego kobiet z rakiem piersi. Pani Doktor podkreśliła także ważność profilaktyki oraz zachęciła i serdecznie zaprosiła do wykonywania regularnych badań.

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek - Danuta Cyzman szczególne słowa powitania skierowała do młodzieży licznie uczestniczącej w Marszu - „Bardzo ważne jest aby profilaktyka wkroczyła do ludzi młodych”. Stowarzyszenie Lubelskich Amazonek w przyszłym roku będzie obchodziło okrągły jubileusz 25-lecia - „Jesteśmy po to aby pokazać, że nawet jeśli choroba nas dosięgła, jesteśmy w stanie ją zwyciężyć i każdego dnia cieszyć się życiem oraz zdrowiem”. Podsumowując Pani Prezes powiedziała - „Profilaktyka to podstawa”.

 Po części powitalnej, która odbyła się na Placu Władysława Łokietka pod lubelskim Ratuszem, uczestnicy Marszu w barwnym korowodzie przeszli na Plac Litewski, gdzie została przygotowana akcja profilaktyczna.

Na miejscu czekały punkty informacyjno – edukacyjne, m.in.: Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki Raka Piersi, Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL oraz licznych podmiotów medycznych realizujących Populacyjny Program Profilaktyki Raka Piersi na terenie Lublina.

W wydarzeniu uczestniczyły również: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Instytut Medycyny Wsi, Szpital Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Zdrowia, Medicos, Sanitas, Samodzielna Grupa Ratownicza, AVON, Studenci Uniwersytetu medycznego IFMSA, MKS SELGROS, Lubelska Komenda Miejska Policji czy też Straż Miejska.

W ramach akcji profilaktycznej można było także zapisać się m.in. na badania mammograficzne, cytologiczne i kolonoskopowe, a także odwiedzić stoiska prezentujące sprzęt oraz środki pomocnicze potrzebne kobietom w czasie leczenia i po mastektomii.

Podmioty uczestniczące w Akcji zadbały również o możliwość instruktażu samobadania piersi, wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tkanki mięśniowej i tłuszczowej lub pomiaru szczytowego przepływu wydechowego. Chętni mogli także uzyskać porady zdrowotne i dietetyczne w chorobach onkologicznych, skorzystać z porad odnośnie pakietu onkologicznego oraz założyć konto ZIP na stoisku NFZ.

Uczestnicy sobotniej akcji mogli wziąć także udział w licznych konkursach z nagrodami i grach promujących zdrowie. Zostały przewidziane również różne atrakcje takie jak np. szczudlarze, pokaz zumby oraz krótki instruktaż rozgrzewki grupy „nordic walking”. Panie miały również możliwość wykonania makijażu, a dzieci kolorowego zdobienia twarzy.

Imprezie towarzyszył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Całość imprezy poprowadziła redaktor TVP Anna Dąbrowska.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród mieszkańców miasta, pogoda dopisała, atrakcji i wrażeń było mnóstwo. Dziękujemy wszystkim gościom i współorganizatorom – to był wspaniały Marsz.

Red. Dział Promocji

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 41