265x80Szanowni Pacjenci! Na terenie Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
działa
bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu
 
nazwa sieci: COZL-Pacjent
,
hasło: COZL-Lublin

II Oddział Radioterapii Onkologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii
Kierownik Katedry Onkologii UM w Lublinie
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Beata WinklerTelefony: 81 747 75 11

Lekarz Kierujący Oddziałem - wew. 131
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem - wew. 132
Sekretariat - wew. 131
Gabinet lekarzy - wew. 132
Pielęgniarka oddziałowa - wew. 133
Pokój pielęgniarek - wew. 137Zadania realizowane:

II Oddział Radioterapii Onkologicznej prowadzi leczenie nowotworów złośliwych napromienianiem oraz w skojarzeniu z chemioterapią.

  • W Oddziale prowadzona jest radiochemioterapia pooperacyjna glejaków mózgu.
  • Oddział specjalizuje się w leczeniu skojarzonym zaawansowanych nowotworów głowy i szyi oraz glejaków mózgu.Informacje szczegółowe: