Rejestracja przez internetPTO

wifi_01wnetrzeyt_01wnetrzefb_01

qa_02
baner_lab

I Oddział Radioterapii


Lekarz Kierujący Oddziałem:
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii, Kierownik Katedry Onkologii UM w Lublinie

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Beata Winkler

Lokalizacja: Nowy budynek: Piętro 3

Telefony: 81 454

Sekretariat Lekarza Kierującego Oddziałem
w. 1063
Sekretariat Uniwersytetu Medycznego
81 747 56 82
Lekarz Kierujący Oddziałem w. 1064
Sekretariat medyczny w. 1070
Pielęgniarka oddziałowa w. 1065
Lekarz dyżurny w. 1066
Gabinet lekarski w. 1067
Punkt pielęgniarski w. 1068
Koordynator w. 1069


Zadania realizowane:

I Oddział Radioterapii prowadzi leczenie nowotworów złośliwych napromienianiem oraz w skojarzeniu z chemioterapią.

  • W Oddziale prowadzona jest radiochemioterapia pooperacyjna glejaków mózgu.
  • Oddział specjalizuje się w leczeniu skojarzonym zaawansowanych nowotworów głowy i szyi oraz glejaków mózgu.


Informacje szczegółowe:

  • Publikacje do wglądu w bazie danych biblioteki UM w Lublinie