Pracownicy:

Kierownik:

Marcin Popławski

Zadania realizowane:

 • zarządza systemem bezpieczeństwa COZL obejmującym ochronę:
  • osób i mienia szpitala,
  • infrastruktury IT,
  • przeciwpożarową,
  • informacji niejawnych,
  • danych osobowych;
 • zapewnienia bieżącą ochronę obiektu oraz strefy wokół budynków;
 • obsługuje teletechniczne systemy bezpieczeństwa.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, niski parter

Numery telefonów:

Pokój dozoru i monitoringu 81 454 1798 4/NP
Portiernia: Budynek 4  81 454 1799 4/NP
Portiernia: Budynek B  81 454 1800 B/WP
Portiernia: Budynek C  81 454 1801 C/WP