Pracownicy:

Kierownik:

mgr inż. Krzysztof Wasilewski

Zadania realizowane:

  • przygotowuje dokumenty i uzgodnienia niezbędne do prowadzenia inwestycji i remontów,
  • organizuje procesy inwestycyjne i remontowe Centrum oraz koordynuje procesy inwestycyjne z bieżącą pracą Centrum,
  • kontroluje, ocenia i odbiera prace projektowe wykonywane na zlecenie Centrum z umowami, harmonogramami i kosztorysami,
  • kompleksowo prowadzi zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i Modernizacja COZL”,
  • kontroluje merytorycznie dokumenty rozliczeniowo-finansowe inwestycji.

Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 3

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1729 2/P3
Biuro 81 454 1730 2/P3
Fax 81 747 75 12 2/P3