Pracownicy:

Kierownik:

mgr Marlena Koziej

Zadania realizowane:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

  • realizuje zakupy i dostawy towarów z wyłączeniem produktów leczniczych, odczynników laboratoryjnych oraz żywności,
  • realizuje zakupy usług związanych z funkcjonowaniem COZL,
  • prowadzi gospodarkę magazynową,
  • nadzoruje i na bieżąco kontroluje stan magazynowy w celu zabezpieczenia ciągłości pracy COZL,
  • zajmuje się przeprowadzaniem postępowań na udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  • współpracuje z jednostkami i komórkami organizacyjnymi COZL w zakresie zabezpieczenia zapotrzebowania na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Lokalizacja:

Biuro - nowy budynek nr 4, piętro 7

Magazyn - nowy budynek nr 4, piętro 2

Numery telefonów:

Zamówienia Publiczne

Kierownik 81 454 1760 4/P7, p. 99
Biuro 81 454 1761 4/P7, p. 99
Biuro 81 454 1762 4/P7, p. 99
Fax 81 747 63 27 4/P7, p. 99

Zaopatrzenie

Biuro 81 454 1767 4/P7, p. 102
 Fax 81 454 1768 4/P7, p. 102
Biuro - magazyn medyczno - gospodarczy 81 454 1770 4/P2, p. 103
Magazyn medyczno - gospodarczy 81 454 1771 4/P2, p. 103