Pracownicy:

Inspektor ds. Przeciwpożarowych:

mgr inż. Józef Klajda

Zadania realizowane:

  • realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • prowadzi kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  • sprawuje nadzór nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych itp.,
  • współdziała w szkoleniu przeciwpożarowym i przygotowaniu pracowników do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów,
  • opracowuje i aktualizuje „Instrukcję Alarmowania” na wypadek powstania pożaru.

Lokalizacja:

nowy budynek nr C, piętro 4

Numery telefonów:

Inspektor ds. Przeciwpożarowych 81 454 1785 C/P4