Radca Prawny:

Paweł Wojnowski

Zadania realizowane:

  • sporządza opinie prawne w sprawach związanych z działalnością COZL,
  • opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem,
  • opiniuje umowy pod względem formalno – prawnym,
  • udziela porad i konsultacji prawnych,
  • bierze udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków pacjentów oraz innych osób związanych z ewentualnymi roszczeniami finansowymi wobec COZL,
  • wykonuje zastępstwo prawne i procesowe w sprawach sądowych oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
  • informuje komórki organizacyjne COZL o obowiązujących przepisach i ich zmianach, odnoszących się do działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • sporządza potwierdzenia odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem,
  • wykonuje inne czynności przewidziane przepisami ustawy o radcach prawnych.

Lokalizacja:

budynek 4, piętro 1

Numery telefonów:

Sekretariat Dyrektora 81 454 1002, 1003 4/P1