Drukuj
Rada społeczna

Rada Społeczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli powołana na kadencję 2020-2024 w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Społecznej COZL: Artur Soboń

Przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej COZL: Aneta Ciesielczuk

Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Radzie Społecznej COZL:  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab

Członkowie Rady Społecznej COZL:

Zadania Rady Społecznej

Do zadań Rady Społecznej należy:

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 18.03.2022 r. Dz. U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).