misja_baner1banner_jelito_cozl
Zaproszenie do udziału w warsztatach w ramach konferencji "Genetyka nowotworów 2016" - 24 listopada 2016
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach „Surgical Anatomy Workshop - Breast cancer Advances in treatment and research - Dutch and Polish experience". Warsztaty odbędą się w dniu 24 listopada 2016 roku w Lublinie w ramach międzynarodowej konferencji „Genetyka nowotworów 2016".

Warsztaty raka piersi są kontynuacją warsztatów anatomiczno-chirurgicznych, które zapoczątkowano w Lublinie podczas konferencji „Pancreatic Cancer: Advances in treatment and research" w grudniu 2015. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i entuzjastyczną oceną uczestników. Kolejna edycja warsztatów poświęcona jest tematyce raka piersi i dedykowana lekarzom różnych specjalności. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa młodych lekarzy, szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii oraz radioterapii.

Spotkanie będzie teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem do leczenia raka piersi zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami. Prelekcje, wykłady plenarne, dyskusje i ćwiczenia manualne będą prowadzone przez specjalistów reprezentujących najlepsze ośrodki polskie i zagraniczne. Część praktyczna, prowadzona w małych grupach na zwłokach ludzkich i symulatorach chirurgicznych, pozwoli na utrwalenie zdobytych informacji. Szczególną uwagę zwrócimy na wskazania oraz zasady wykonywania biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej oraz biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią.

Serdecznie zapraszam
Prof. zw. dr hab. Wojciech P. Polkowski
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej na terenie woj. lubelskiego

Szczegółowe informacje PDF