misja_baner1banner_jelito_cozl
Spotkanie dyrekcji z pracownikami COZL
DSC02998 W piątek 17 listopada 2017r. odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Dyrekcję z Pracownikami COZL i miało na celu przedstawienie bieżącej sytuacji szpitala, podejmowanych decyzjach, przyszłości szpitala a w szczególności przekazanie informacji dotyczących kontroli Urzędu Skarbowego za 2015 rok, NFZ i rozliczeń, siatki płac, mobbingu, systemu IOWISZ i aplikowania po środki unijne oraz inwestycji.Trwają prace nad regulaminem wynagradzania i siatką płac. Sukcesywne posiedzenia dyrekcji i związków zawodowych zmierzają do wypracowania kompromisu i dobrego dokumentu dla pracowników. Odbyły się cztery spotkania. Zapisy regulaminu wynagradzania mają uwzględniać stanowiska różnych grup zawodowych, a przede wszystkim mają satysfakcjonować większość załogi. Dążeniem dyrekcji jest opracowanie dokumentu do końca tego roku.

J_kulinski
dr Jerzy Kuliński, Dyrektor COZL

Dobrą informacją jest to, że NFZ zapłacił COZL ponad 9 mln zł dzięki temu szpital będzie miał możliwość pokrycia bieżących rachunków.
 

lek. med. Maciej Kondratowicz-Kucewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Rozbudowa COZL niesie ze sobą potrzebę doposażenia wybudowanej części. W ramach funduszy z RPO został złożony komplet dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, które mają ocenić zasadność przyznania COZL ponad 41 mln zł. Złożoność projektu wynika z konieczności doposażenia dużej liczby oddziałów i innych jednostek szpitala. Wniosek został złożony i obecnie czekamy na realizację.mgr Anna Kowalik, Kierownik Działu Kadr, Szkoleń i Płac

W związku z wprowadzeniem w życie polityki antymobbingowej w COZL, powołana została komisja antymobbingowa, która obecnie została odpowiednio przeszkolona i dzięki temu może rozpocząć swoją działalność. Wszyscy pracownicy COZL będą przeszkoleni z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.mgr inż. Paweł Smajkiewicz, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Zaawansowane są prace nad inwentaryzacją inwestycji. Do końca listopada przewidywane jest zakończenie, przez wynajętą firmę zewnętrzną, prac nad pomiarami i częścią rysunkową. Od grudnia  firma zaczyna opracowywać kosztorysy inwestorskie z terminem realizacji do stycznia 2018r. Wywiązanie się ze zobowiązania pozwoliłoby COZL, zgodnie z harmonogramem, realizować kolejne etapy inwestycji, czyli ogłoszenie przetargu w marcu, wybór wykonawcy w czerwcu i zakończenie inwestycji na koniec 2019 roku. 

Ponadto realizowane są inne projekty, m.in. z Ministerstwem Zdrowia  na zakup sprzętu dla komórek działalności medycznej. Został złożony wniosek na zakup nowego systemu informatycznego, który będzie prowadził pełną dokumentację elektroniczną dla całego szpitala.  Dział Informatyczny przygotowuje projekt działań zmierzający do poprawy komfortu pracy przy korzystaniu z urządzeń i wydruków w szpitalu.