banner_jelito
rejestracja_1

TELEFONY
81 454 1500, 81 454 1501
81 454 1502, 81 454 1503
81 454 1507, 81 454 1508

Rejestracja przez internet
PTO

yt_01     wifi_01     fb_01

qa_02
instytucja_samorzdu
szsmakuj_zycie
misja_baner1

Poradniki. Informacje dla Pacjenta


Poradnik (PDF):
Tytuł Poradnika:
Spis Treści:

min_06_chemioterapia Chemioterapia,
Immunoterapia
i Terapia Celowana
-Definicja chemioterapii immunoterapii i terapii celowanej
-Drogi podawania chemioterapii
-Toksyczność chemioterapii i /lub immunoterapii
-Metody przeciwdziałające skutkom ubocznym chemioterapii i/ lub immunochemioterapii
-Chemioterapia i immunoterapia a funkcjonowanie pacjenta w rodzinie, w pracy, w życiu codziennym. Metody psychoterapii
-Chemioterapia i immunoterapia a odżywianie
-Niekonwencjonalne metody leczenia
-Witaminy w chorobach nowotworowych
-Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem poddanym chemioterapii i immunoterapii
min_00_moja_radioterapia Moja radioterapia
-Radioterapia
-Radioterapia z pól zewnętrznych (teleradioterapia)
-Brachyterapia („radioterapia wewnętrzna”)
-Uboczne efekty radioterapii
-Późne skutki uboczne radioterapii i sposoby radzenia sobie z nimi
-Przykładowe pytania, które możesz zadać swojemu lekarzowi
-Produkty z tej listy mogą ci pomóc, jeśli masz biegunkę
-Napoje i żywność wysokokaloryczna i bogata w białko
-Lekkostrawne dania i napoje
min_06 Radioterapia
Informacje dla Pacjenta


- Co to jest radioterapia, jakie są korzyści z tego rodzaju leczenia?

- Przygotowanie do radioterapii.
- Jak wygląda napromienianie, jak należy się przygotować do tego leczenia.
- Działania niepożądane - powikłania radioterapii.
- Radioterapia w obrębie głowy i szyi.
- Radioterapia w obszarze klatki piersiowej.
- Radioterapia raka piersi.
- Radioterapia jamy brzusznej lub miednicy.
min_10 Brachyterapia
Poradnik dla Pacjenta


- Definicja brachyterapii
.
- Zalety brachyterapii.
- Wady brachyterapii
.
- Brachyterapia krok po kroku
.
- Brachyterapia raka skóry
.
- Brachyterapia gruczołu krokowego
.
- Brachyterapia raka płuca
.
- Brachyterapia raka przełyku
.
- Brachyterapia raka piersi
.
- Przygotowanie do zabiegu
.
- Wskazówki dla pacjenta po brachyterapii.

min_11 Poradnik
Dla Osób ze stomią

- Definicja Stomil.

- Rodzaje Stomil.
- Wskazania do wykonania Stomil.
- Pielęgnacja Stomil.
- Żywienie.
- Irygacja.
- Rehabilitacja.
- Okres pooperacyjny – zasady.

min_12
Rak Piersi
to nie wyrok
Materiały edukacyjne dla Pacjentów

- Definicja Raka piersi.

- Rodzaje raka piersi.
- Leczenie chirurgiczne.
- Okres pooperacyjny - zasady postępowania.
- Badania kontrolne po mastektomii.
- Rehabilitacja.
- Cele rehabilitacji.
- Obrzęk limfatyczny.
- Rekonstrukcje piersi.
- Rekonwalescencja.
- Chemioterapia.
- Radioterapia.
- Hormonoterapia.

min_07 Poradnik
dla Pacjentów Onkologicznych

- Definicja choroby nowotworowej.

- Styl życia.
- Dieta podczas leczenia onkologicznego.
- Stosowanie leków przeciwbólowych.
- Obrzęk limfatyczny.
- Włosy.
- Toksyczność leczenia.
- Wynaczynienia.
- Port naczyniowy.
- Zaopatrzenie ortopedyczne.
- Pompy infuzyjne.
- Dziedziczenie.

Przygotowanie do badań RTG Przygotowanie do badań RTG
Przygotowanie do mammografii

 Przygotowanie do mammografii

Przygotowanie do badań USG

 Przygotowanie do badań USG

Przygotowanie do Tomografii Komputerowej

 Przygotowanie do Tomografii Komputerowej

Przygotowanie do Rezonansu Magnetycznego

Przygotowanie do 
Rezonansu Magnetycznego

min_02 Ośrodek Rehabilitacji
z Poradnią i Gabinetem
Rehabilitacyjnym
Zalecenia dla Pacjentów
po nowotworze piersi
i usunięciu węzłów chłonnych

- Zalecenia dla pacjentów po nowotworze piersi i usunięciu węzłów chłonnych.

- Techniki automasażu.

- Ćwiczenia kończyn górnych.
min_03 Ośrodek Rehabilitacji
z Poradnią i Gabinetem
Rehabilitacyjnym
Profilaktyka i leczenie
obrzęku limfatycznego po mastektomii

Program rehabilitacji kobiet po mastektomii - profilaktyka obrzęku limfatycznego:

- Leczenie i powikłania.
- Cel programu.
- Kwalifikacja do programu.
- Opis programu.
- Zakres postępowania rehabilitacyjnego.
- Zatrudniony personel.
- Wyposażenie zakładu.
- Czas trwania programu.
- Koszty.
- Monitorowanie programu.

min_04 Opieka i medycyna
paliatywna
Informator dla chorych i ich rodzin
- Opieka paliatywna – hospicyjna.

- Choroba nowotworowa to cho­roba przewlekła.

- Opieka paliatywna nie wiąże się ani ze skróceniem życia, ani też z przedłuże­niem okresu umierania.

- Czego mogą państwo spodziewać się od personelu naszej poradni?

min_05

Poradnia Medycyny Paliatywnej
-Pacjentom i ich Rodzinom Proponujemy
- Godziny Przyjęć
- Rejestracja
min_05 Poradnia
Immunologiczna

- Pacjenci, którzy powinni być kierowani do Poradni Immunologicznej.
- Świadczenia w zakresie Immunologii.
- Proponowany zakres badań.
- Schemat diagnostyki niedoborów odporności.

min_05
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Przygotowanie do badania
- Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania pacjenta do badań wg W.G. Guder Próbki. Od pacjenta do laboratorium
- Ewentualne następstwa zastosowania świadczenia zdrowotnego w postaci pobrania materiału do badań - pobrania krwi żylnej
- Instrukcja dla personelu pielęgniarskiego i dla pacjentów o standardowym sposobie pobierania moczu do badania
- Dobowa zbiórka moczu
- Postępowanie przy wykonywaniu doustnego testu tolerancji glukozy zgodnie z zaleceniami WHO
- Warunki przedanalityczne dotyczące czasu pobrania próbek najczęstszych oznaczeń immunochemicznych
min_16_OPN Ośrodek
Profilaktyki Nowotworów
i Promocji
Zdrowia
Informacje dla
pacjenta 

- Ośrodek Profilaktyki Nowotworów I Promocji Zdrowia - informacje
- Program Profilaktyki Raka Piersi
- Co to jest profilaktyka raka piersi
- Wyniki
- Informacje ogólne - mammografia
- Czynniki ryzyka raka piersi
- Mammografia
- Samokontrola piersi
- Cytologia
- Poradnia Genetyczna
- Gdzie szukać dalszych informacji?

min_16_przygotowanie_do_kolonoskopii

Pracownia Endoskopowa

Przygotowanie do kolonoskopii

- Zalecenia ogólne dla pacjentów ambulatoryjnych
- Przygotowanie Fortransem

· Co to jest radioterapia, jakie są korzyści z tego rodzaju leczenia?

· Przygotowanie do radioterapii.

· Jak wygląda napromienianie, jak należy się przygotować do tego leczenia.

· Działania niepożądane - powikłania radioterapii.

· Radioterapia w obrębie głowy i szyi.

· Radioterapia w obszarze klatki piersiowej.

· Radioterapia raka piersi.

· Radioterapia jamy brzusznej lub miednicy.