banner_jelito
rejestracja_1

TELEFONY
81 454 1500, 81 454 1501
81 454 1502, 81 454 1503
81 454 1507, 81 454 1508

Rejestracja przez internet
PTO

yt_01     wifi_01     fb_01

qa_02
instytucja_samorzdu
szsmakuj_zycie
misja_baner1

Spis telefonów COZL


telefon
  • W związku z przeprowadzką do nowego budynku zmianie uległy numery telefonów przekazujemy do Państwa dyspozycji nowe numery telefonów.
  • Dzwoniąc z zewnątrz do COZL wybieramy 81 454 plus czterocyfrowy numer wewnętrzny.
  • Dzwoniąc z nowego budynku na zewnątrz wybieramy 9 plus numer docelowy
   

jednostka organizacyjna
wewnętrzna komórka organizacyjna
lokalizacja
(bud./piętro)
numer
wewnętrzny
Rejestracja Rejestracja telefoniczna 81 454 1000
81 454 1001
Rejestracja Rejestracja telefoniczna

81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
81 454 1507
81 454 1508

Dyrekcja - Sekretariat Sekretariat 4/1P 1002
4/1P 1003
Gabinet Dyrektora 4/1P 1004
Gabinet Zastępcy Dyrektora
ds. Finansowo-Organizacyjnych
4/1P 1005
Gabinet Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych 
4/1P 1006
Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjnych 4/WP 1731
Kancelaria 4/NP 1007
Sekretariat - Fax 4/1P 747-89-11
Sekretariat
4/1P 747-75-10
Naczelna Pielęgniarka
4/7P 1008
Izba Przyjęć Szpitala Pielęgniarka Koordynująca 4/NP 1011
Izba Przyjęć Nagłych 4/NP 1012
Rejestracja IP / Informacja 4/NP 1013
Pokój konsultacyjny dla Chemioterapii Dziennej 4/NP 1014
Pokój badań nr 1 4/NP 1015
Izba Przyjęć Nagłych 4/NP 1016
Pokój badań nr 2 4/NP 1017
Pokój badań nr 3 4/NP 1018
Pokój przyjęć na oddziały zabiegowe 4/NP 1019
Lekarz dyżurny / koordynator 4/NP 1020
Pokój EKG 4/NP 1021
Przebieralnia 4/NP 1022
Oddział Onkologii Klinicznej Sekretariat 4/1P 1023
Lekarz kierujący oddziałem 4/1P 1024
Pielęgniarka oddziałowa 4/1P 1025
Lekarz dyżurny 4/1P 1026
Pokój lekarzy 1 4/1P 1027
Pokój lekarzy 2 4/1P 1028
Pokój Monitora 4/1P 1029
Punkt pielęgniarski 4/1P 1030
Sekretariat 4/1P 1031
Gabinet zabiegowy 4/1P 1032
Kuchenka oddziałowa 4/1P 1033
Sekretariat 4/1P 747-19-80
Sekretariat 4/1P 747-20-11
Pododdział Chemioterapii Dziennej Sekretariat C/1P 1047
Pielęgniarka koordynująca C/1P 1048
Gabinet zabiegowy C/1P 1049
Gabinet lekarski nr 1 C/1P 1050
Gabinet lekarski nr 2 C/1P 1051
Gabinet lekarski nr 3 C/1P 1052
I Oddział Radioterapii Sekretariat Lekarza kierującego oddziałem 4/3P 1063
Lekarz kierujący oddziałem 4/3P 1064
Pielęgniarka oddziałowa 4/3P 1065
Lekarz dyżurny 4/3P 1066
Gabinet lekarski 4/3P 1067
Punkt pielęgniarski 4/3P 1068
Koordynator 4/3P 1069
Sekretariat medyczny 4/3P 1070
Kuchenka oddziałowa 4/3P 1071
Sekretariat - fax 4/3P 747-56-82
I Oddział Ginekologii Onkologicznej Sekretariat 4/2P 1075
Lekarz kierujący oddziałem 4/2P 1076
Pielęgniarka oddziałowa 4/2P 1077
Lekarz dużurny 4/2P 1078
Pokój lekarzy 4/2P 1079
Punkt pielęgniarski 4/2P 1080
Apteczka oddziałowa 4/2P 1081
Gabinet zabiegowy 4/2P 1082
Koordynator 4/2P 1083
Kuchenka oddziałowa 4/2P 1084
Sekretariat - fax 4/2P 747-37-23
II Oddział Radioterapii Sekretariat 4/4P 1087
Lekarz kierujący oddziałem 4/4P 1088
Pielęgniarka oddziałowa 4/4P 1089
Lekarz dużurny 4/4P 1090
Pokój lekarzy 4/4P 1091
Punkt pielęgniarski 4/4P 1092
Kuchenka oddziałowa 4/4P 1093
Koordynator 4/4P 1094
Oddział Chirurgii Onkologicznej Sekretariat 4/5P 1095
Lekarz kierujący oddziałem 4/5P 1096
Pielęgniarka oddziałowa 4/5P 1097
Pokój lekarzy 4/5P 1098
Pokój lekarzy 4/5P 1099
Punkt pielęgniarski 4/5P 1100
Sala opatrunkowa 4/5P 1101
Sekretariat 4/5P 1102
Kuchenka oddziałowa 4/5P 1103
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sala intensywnej opieki 4/5P 1107
Pielęgniarz oddziałowy 4/5P 1108
Pokój lekarzy / Sekretariat 4/5P 1109
Sala intensywnej opieki - izolatka 4/5P 1110
Zespół Ranimacyjny 4/5P 1111
Pokój socjalny 4/5P 1112
Oddział Chirurgii Ogólnej Sekretariat / Pokój lekarzy 4/2P 1122
Punkt pielęgniarski 4/2P 1123
Pokój lekarzy 4/2P 1124
Gabinet zabiegowy 4/2P 1125
Sala opatrunkowa 4/2P 1126
Pokój pielęgniarek 4/2P 1127
Izolatka 4/2P 1128
Sala 1-łóżkowa 4/2P 1129
Lekarz kierujący oddziałem / Pielęgniarka Oddziałowa 4/2P 1130
Sekretariat 4/2P 1131
Blok Operacyjny Lekarz kierujący oddziałem 4/6P 1140
Pielęgniarki koordynujące 4/6P 1141
Pokój lekarzy 4/6P 1142
Pokój instrumentariuszek 4/6P 1143
Pokój pielęgniarek anestezjologicznych 4/6P 1144
Pokój socjalny 4/6P 1145
Pokój chirurgów 4/6P 1146
Śluza pacjenta 4/6P 1149
Sala nadzoru pooperacynego 4/6P 1150
Sala operacyjna nr 1 4/6P 1151
Sala operacyjna nr 2 4/6P 1152
Sala operacyjna nr 3 4/6P 1153
Sala operacyjna nr 4 4/6P 1154
Sala operacyjna nr 5 4/6P 1155
Sala operacyjna nr 6 4/6P 1156
Sala operacyjna nr 7 4/6P 1157
Oddział Otorynolaryngologiczny Sekretariat 4/3P 1160
Lekarz kierujący oddziałem 4/3P 1161
Pielęgniarka oddziałowa 4/3P 1162
Lekarz dyżurny 4/3P 1163
Pokój lekarzy 4/3P 1164
Punkt pielęgniarski 4/3P 1165
Gabinet zabiegowy nr 1 4/3P 1166
Gabinet zabiegowy nr 2 4/3P 1167
Pokój socjalny 4/3P 1168
Oddział Urologiczny Sekretariat 4/4P 1170
Lekarz kierujący oddziałem 4/4P 1171
Pielęgniarka oddziałowa 4/4P 1172
Lekarz dyżurny 4/4P 1173
Pokój lekarzy 4/4P 1174
Punkt pielęgniarski 4/4P 1175
Gabinet cytoskopii 4/4P 1176
Gabinet zabiegowy 4/4P 1177
Pokój socjalny 4/4P 1178
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Lekarz kierujący oddziałem 4/5P 1188
Pokój lekarzy / Sekretariat 4/5P 1189
Pielęgniarka Oddziałowa 4/5P 1190
Punkt pielęgniarski / Sala pooperacyjna 4/5P 1191
Gabinet zabiegowo-diagnostyczny 4/5P 1192
Sala przygotowań 4/5P 1193
II Oddział Chirurgii Ginekologicznej Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat 4/5P 1199
Lekarz kierujący oddziałem 4/5P 1200
Lekarz dyżurny 4/5P 1201
Punkt pielęgniarski 4/5P 1202
Gabinet zabiegowy 4/5P 1203
Gabinet zabiegowy 4/5P 1204
Oddział Hematologiczny Lekarz kierujący oddziałem 4/4P 1219
Punkt pielęgniarski (3P) 4/3P 1220
Pielęgniarka Oddziałowa 4/3P 1221
Pokój lekarzy nr 1 (3P) 4/3P 1222
Pokój lekarzy nr 2 (4P) 4/4P 1223
Sala przygotowań 4/4P 1224
Punkt pielęgniarski (4P) 4/4P 1225
Oddział Immunologii Klinicznej Lekarz kierujący oddziałem 4/1P 1276
Pielęgniarka oddziałowa 4/1P 1277
Pokój lekarzy 4/1P 1278
Punkt pielęgniarski 4/1P 1279
Gabinet zabiegowy 4/1P 1280
Dział Badań Klinicznych Kierownik 4/7P 1299
Apteka Szpitalna Kierownik 4/WP 1300
Biuro - Zast. Kierownika 4/WP 1301
Pokój badań klinicznych 4/WP 1302
Pokój administracyjny cytostatyków 4/WP 1303
Pokój socjalny 4/WP 1304
Wydawanie leków 4/WP 1305
Magazyn płynów 4/WP 1306
Magazyn opatrunków 4/WP 1307
Magazyn leków 4/WP 1308
Pracownia cytostatyków 4/WP 1309
Pokój badań klinicznych 4/WP 747-41-91
Zakład Fizyki Medycznej Kierownik - Inspektor Ochrony Radiologicznej B/1P 1315
Planowanie leczenia B/1P 1316
Zakład Patologii Nowotworów Sekretariat 4/7P 1320
Kierownik 4/7P 1321
Pokój Asystentów 4/7P 1322
Pokój Asystentów 4/7P 1323
Pokój Asystentów - Zast. Kierownika 4/7P 1324
Pokój Asystentów 4/7P 1325
Pisemna emisja wyników 4/7P 1326
Rejestracja materiału 4/7P 1327
Biuro/księgowość 4/7P 1328
Pracownia dokumentacji dydaktycznej 4/7P 1329
Pracownia immunohistochemiczna IHC 4/7P 1330
Pracownia INTRA 4/7P 1331
Przyjmowanie materiału 4/7P 1332
Krojenie materiału 4/7P 1333
Archiwum 4/7P 1334
Sekretariat - fax 4/7P 1335
Zakład Radioterapii Sekretariat O/WP 1340
Gabinet lekarski nr 1 O/WP 1341
Gabinet lekarski nr 2 D/WP 1342
Gabinet lekarski nr 3 D/WP 1343
Gabinet lekarski nr 4 E/WP 1344
Gabinet lekarski nr 5 E/WP 1345
Modelarnia D/WP 1346
Sterownia ONKOR 1 O/WP 1347
Sterownia ONKOR 2 D/WP 1348
Sterownia ONKOR 3 E/WP 1349
Sterownia ARTISTE 1 B/WP 1350
Sterownia ARTISTE 2 B/WP 1351
Sterownia ARTISTE 3 D/WP 1352
Sterownia TOMOGRAF ZT B/WP 1353
Przygotowanie pacjenta B/WP 1354
Punkt ruchu chorych B/WP 1355
Punkt B/WP 1356
Z-ca kierownika B/1P 1357
Kierownik B/1P 1358
Sterownia Symulator O/WP 1359
Sekretariat - fax O/WP 740-79-79
Zakład Brachyterapii Sekretariat B/WP 1370
Pokój lekarzy B/WP 1371
Sterownia HDR B/WP 1372
Sala operacyjna HDR B/WP 1373
Sterownia Brachyterapia O/WP 1374
Zakład Diagnostyki Obrazowej Sekretariat 4/WP 1390
Sekretariat 4/WP 1391
Kierownik 4/1P 1392
Rejestracja 4/WP 1393
Pok. przygotowania pacjenta 4/WP 1394
Pokój techników 4/NP 1395
Sterownia TOMOGRAFU 4/WP 1396
Sterownia RTG 4/1P 1397
Gabinet USG 4/1P 1398
Gabinet USG piersi 4/1P 1399
Pokój opisowy 4/1P 1400
Pokój opisowy 4/WP 1401
Pokój opisowy 4/WP 1402
Sterownia RMI D/WP 1403
Pokój opisowy RMI D/WP 1404
Pok. przygotowania pacjenta RMI O/WP 1405
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Pokój walidacyjny 4/7P 1425
Pokój banku krwi 4/7P 1426
Pokój serologii gr.krwi 4/7P 1427
Pracownia mikrobiologii 4/7P 1428
Pracownia mikrobiologii 4/7P 1429
Magazyn brudny 4/7P 1430
Pracownia hematologii 4/7P 1431
Pokój mikroskopowy 4/7P 1432
Pracownia biochemiczna 4/7P 1433
Pracownia biochemiczna 4/7P 1434
Pokój socjalny 4/7P 1435
Pracownia koagulologii 4/7P 1436
Pokój pobrań 4/WP 1437
Kierownik 4/7P 1444
Centralna Sterylizatornia Pomieszczenie wstępnego mycia 4/6P 1450
Pakowanie do sterylizacji 4/6P 1451
Magazyn mat. do sterylizacji 4/6P 1452
Rejestracja Rejestracja Ogólna 4/NP 1500
Rejestracja Ogólna - tylko połączenia wew. 4/NP 1501
Rejestracja Ogólna 4/NP 1502
Rejestracja Ogólna 4/NP 1503
Stanowisko Informacyjne 4/NP 1714
Rejestracja Ogólna - tylko połączenia wew. C/WP 1507
Rejestracja Ogólna C/WP 1508
Rejestracja Okulistyka, Paliatyw, Dermatologia, Hematologia C/WP 1509
Zespół Poradni Specjalistycznych
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 1 C/WP 1511
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 2 C/WP 1512
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 3 C/WP 1513
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 4 C/WP 1514
Poradnia Okulistyczna - Gabinet C/2P 1515
Poradnia Hematologiczna - Gabinet C/2P 1517
Poradnia Genetyczna - Gabinet B/1P 1519
Poradnia Immunologiczna - Gabinet B/1P 1520
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 5 B/1P 1521
Poradnia Onkologiczna - Gabinet nr 6 D/WP 1522
Pracownia ECPW 4/WP 1526
Pracownia Endoskopowa 4/WP 1527
Poradnia Proktologiczna - Gabinet 4/WP 1528
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. - Gabinet nr 1 4/WP 1529
Poradnia Chir. Uraz.-Ortoped. - Gabinet nr 2 4/WP 1530
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 1 4/WP 1531
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 2 4/WP 1532
Poradnia Chirurgii Onkol. - Gabinet nr 3 4/WP 1533
Poradnia Preanestetyczna 4/WP 1534
Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 1 4/WP 1535
Poradnia Leczenia Bólu - Gabinet nr 2 4/WP 1536
Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 1 C/2P 1539
Poradnia Psychologiczna - Gabinet nr 2 C/2P 1540
Poradnia Paliatywna - Gabinet C/2P 1541
Poradnia Laryngologiczna - Gabinet nr 1 4/WP 1542
Poradnia Laryngologiczna - Audiologiczna / Foniatryczna 4/WP 1543
Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 1 4/WP 1544
Poradnia Urologiczna - Gabinet nr 2 4/WP 1545
Poradnia Endokrynologiczna - Gabinet 4/WP 1546
Poradnia Ginekologii Onkolo - Gab. nr 1 4/2P 1547
Poradnia Ginekologii Onkolo. - Gab. nr 2 4/2P 1548
Poradnia Ginekologii Onkolo. - Gab. nr 3 4/2P 1549
Poradnia Ginekologii Onko. - Gab. nr 4 4/2P 1550
Sekretariat med. - Poradnia Onkologiczna C/1P 1551
Sekretariat med. - Poradnia Okulistyczna, Psychologiczna, Paliatywna 4/WP 1552
Sekretariat med. - Poradnia Chirurgiczna 4/WP 1553
Pielęgniarka koordynująca 4/7P 1555
Pokój socjalny 4/WP 1556
Gabinet - konsylia zewnętrzne B/NP 1557
Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Sekretariat B/1P 1570
Kierownik / Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta B/1P 1571
Rejestracja B/1P 1572
Rejestracja Mammograf B/1P 1573
Gabinet zabiegowy chirurgiczny B/1P 1574
Gabinet badań ginekologiczny B/1P 1575
Gabinet USG B/1P 1576
Rejestracja B/1P 740-90-04 /
800-11-26-95
Sekretariat B/1P 745-17-18
Ośrodek Rehabilitacji Rejestracja C/NP 1585
Rejestracja C/NP 1586
Kierownik C/NP 1587
Kierownik C/NP 1588
Gabinet lekarski C/NP 1589
Gabinet kinezoterapii O/NP 1590
Lubelski Rejestr Nowotworów Kierownik C/3P 1604
Biuro C/3P 1605
Główny Księgowy Kierownik C/3P 1704
Dział Finansowo-Księgowy Biuro C/3P 1705
Biuro - koszty / analizy C/3P 1706
Biuro - kasa C/2P 1707
Biuro 
4/7P 1710
Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kierownik C/2P 1712
Biuro C/2P 1713
Odzież robocza B/-1 1715
Warsztat hydrauliczny C/Kon 1716
Warsztat elektryczny B/-1 1717
Stanowisko BMS - automatycy, inż. sanitarni 4/NP 1718
Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami ZR/-1  1789
Dział Informatyczny Kierownik 4/2P 1720
Informatycy 4/2P 1721
Informatycy 4/2P 1722
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 4/2P 1723
Serwerownia bud.4 4/-1 1727
Serwerownia bud.B B/NP 1728
Dział Inwestycji Kierownik D/NP 1729
Biuro D/NP 1730
Fax D/NP 747-75-12
Dział Kadr, Szkoleń i Płac Kierownik C/3P 1734
Szkolenia C/3P 1735
Kadry C/3P 1736
Płace C/3P 1737
Płace C/3P 1738
Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego Kierownik 4/NP 1739
Biuro 4/NP 1740
Dział Organizacyjno-Prawny Kierownik C/2P 1743
Biuro C/2P 1744
Biuro 4/7P 1747
Sekcja Archiwum Xero 4/NP 1700
Archiwum B/NP 1701
Dział Statystyki Medycznej Kierownik C/3P 1754
Biuro C/3P 1755
Biuro C/3P 1756
Biuro C/3P 1757
Fax C/3P 740-32-64
Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Kierownik 4/7P 1760
Biuro - Zamówienia Publiczne 4/7P 1761
Biuro - Zamówienia Publiczne 4/7P 1762
Fax - Zamówienia Publiczne 4/7P 747-63-27
Biuro - Zaopatrzenie 4/7P 1766
Biuro - Zaopatrzenie 4/7P 1767
Fax - Zaopatrzenie 4/7P 1768
Magazyn medyczny - biuro 4/2P 1770
Magazyn gospodarczy 4/NP 1771
Kuchnia Kierownik / Biuro 4/NP 1772
Rozdzielnia 4/NP 1773
Zakład Elektroniki Medycznej Biuro O/WP 1778
Fax O/WP 1779
Kierownik O/WP 1780
Serwerownia - przy Onkorze D/WP 1781
Punkt dystrybucji bielizny szpitalnej Magazyn bielizny czystej 4/NP 1782
Magazyn bielizny czystej 4/NP 1783
Inspektor ds. Ppoż
4/7P 1785
Inspektorzy ds. BHP
4/7P 1786
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
B/NP 1788
Koordynator ds. Gospodarki Lekami
C/3P 1793
Pełnomocnik ds. SZJ
4/7P 1795
Dział Bezpieczeństwa
i Ochrony
Pomieszczenie dozoru 4/NP 1798
Portiernia: Budynek 4 4/NP 1799
Portiernia: Budynek B B/WP 1800
Portiernia: Budynek C C/WP 1801
Szlaban wjazdowy od ul. Jaczewskiego 4/-1 1802
Szlaban wyjazdowy od ul. Sierocej 4/-1 1803
Pomieszczenia do wynajęcia (barek, sklepik) Biblioteka 4/7P 1850
SKOK C/WP 1851