banner_jelito
rejestracja_1

TELEFONY
81 454 1500, 81 454 1501
81 454 1502, 81 454 1503
81 454 1507, 81 454 1508

Rejestracja przez internet
PTO

yt_01     wifi_01     fb_01

qa_02
instytucja_samorzdu
szsmakuj_zycie
misja_baner1
urologia_bannert_2017_1
Zdążyć przed Rakiem ( TVP Lublin, Panorama Lubelska, Gość Dnia, 28 października 2009 )

 
Sukces profilaktyki

W ramach kampanii „Kobiety – Kobietom”, przez pięć kolejnych dni (9-13 października br.) na Placu Litewskim, mieszkanki Lublina – niezależnie od wieku - mogły bezpłatnie wykonać badania cytologiczne i mammograficzne. Całe przedsięwzięcie ma na celu popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o raku piersi i szyjki macicy, a zarazem zachęcanie kobiet do przeprowadzania systematycznych badań profilaktycznych.

Więcej…
 
Unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
W maju 2006 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej podpisało umowę z Wojewodą Lubelskim i uzyskało dofinansowanie projektu pt.  

„Unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet I – Rozbudowa modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna

Budżet projektu:

- Całkowita wartość projektu - 2 677 300,83 zł

- Kwota dofinansowania projektu ze środków EFRR - 2 007 975,62 zł

- Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 669 325,21 zł

Cele projektu

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie celu bezpośredniego, jakim jest poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego oferowanego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Dzięki realizacji niniejszego projektu możliwy będzie zakup aparatu do brachyterapii HDR, co znacznie poprawi dostępność leczenia specjalistycznego i skróci czas oczekiwania na leczenie oraz podniesie jakość terapii zgodnie ze standardami współczesnego skojarzonego leczenia nowotworów.
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa dostępności do najbardziej skutecznych metod leczenia, a co za tym idzie zwiększenie odsetka chorych, u których uzyskuje się wyleczenie lub 5-letnie przeżycie do odpowiadającego poziomowi praktyki w krajach Unii Europejskiej (około 40%). Poza tym projekt ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, a tym samym poprawę jakości terapii. Ułatwić to powinien wprowadzony obecnie w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej System Kontroli Jakości Radioterapii.
Efektem długoterminowym realizacji projektu będzie poprawa jakości świadczonych przez  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie usług medycznych poprzez usprawnienie pracy szpitala, polegające na doposażeniu go w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
Jednostką miary oddziaływania projektu na otoczenie społeczne będzie liczba osób hospitalizowanych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, cierpiących na choroby nowotworowe oraz liczba osób korzystających z naświetleń realizowanych z wykorzystaniem urządzeń do brachyterapii HDR. Ponadto, realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie jego celów szczegółowych, którymi są:


1.    Ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej.
2.    Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego,
3.    Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego

Projekt „Unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” realizuje również cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności” poprzez:
- kształtowanie środowiska życia i pracy sprzyjającego zdrowiu,
- zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych.
    
Streszczenie projektu

Realizacja projektu „Unowocześnienie aparatury medycznej w Zakładzie Teleradioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” obejmującego zakup aparatu do brachyterapii HDR jest w pełni spójna z priorytetami polityki rządowej i regionalnej z priorytetami Narodowego Planu Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkim Planem Zdrowotnym na rok 2005, a także jest technicznie i finansowo wykonalna.
W związku z powyższym rozwój nowych technologii medycznych, w tym radioterapii, rosnący stopień skomplikowania zabiegów podnoszący jakość leczenia i kładący nacisk na zmniejszenie liczby powikłań, stwarza konieczność rozbudowy bazy Centrum.
Przedmiotem niniejszego projektu jest unowocześnienie bazy aparaturowej w Zakładzie Teleradioterapii poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu terapeutycznego tj. aparatu do brachyterapii HDR.

Zakupiony w ramach projektu system do brachyterapii HDR obejmuje:

1.    Aparat typu afterloader do brachyterapii HDR wyposażony w:
•    Zestaw do zapewnienia jakości (komora studzienkowa z elektrometrem, przyrząd do kontroli wysuwu źródła)
•    Zestaw bezpieczeństwa radiacyjnego (zewnętrzny miernik poziomu promieniowania w pomieszczeniu terapeutycznym wraz z alarmem)
•    Zestaw akcesoriów (fantom do wykonywania ortogonalnych zdjęć lokalizacyjnych, uchwyty ścienne do przechowywania prowadnic źródła pudło sterylizacyjne

2.    System planowania 3D Brachy do planowania brachyterapii
•    Oprogramowanie systemu
•    Hardware systemu Brachy

3.    Zestaw aplikatorów, obejmujący:
•    Zestaw aplikatorowy do brachyterapii ginekologicznej
•    Zestaw aplikatorowy intralumianrny do brachyterapii oskrzeli, przełyku
•    Zestaw aplikatorowy do brachyterapii raka sutka

4.    Ramię C

5.    Stół terapeutyczny

 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 79 z 89