COZL współpracuje z jednostkami zewnętrznymi w zakresie kształcenia studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich oraz w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych dla lekarzy m. in. w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii onkologicznej, radiologii, diagnostyki obrazowej oraz patomorfologii, ponadto do prowadzenia staży cząstkowych w ramach specjalizacji otolaryngologii, chirurgii ogólnej, ginekologii. Realizowane są także kontrakty z Ministerstwem Zdrowia w ramach tzw. Rezydentury.

Współpracuje z jednostkami zewnętrznymi w zakresie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy szkół policealnych. Jest bazą szkoleniową dla techników elektroradiologii i pielęgniarek współpracując w ramach umów z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Medycznym Studium Zawodowym im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie.

W 2017 roku COZL w realizacji staży do specjalizacji medycznych oraz zajęć praktycznych współpracuje z:

  • Uniwersytetem Medycznym w Lublinie
  • Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie
  • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
  • Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
  • Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej
  • Stowarzyszeniem na Rzecz Kształcenia i Doskonalenia zawodowego Pielęgniarek i Położnych „NOVUM”

Liczba studentów i osób odbywających staże specjalizacyjne oraz praktyki na bazie COZL sukcesywnie wzrasta. W latach 2011 - 2017 COZL było bazą dydaktyczną dla 4792 osób.

Dla studentów

Informacje dotyczące możliwości
odbycia stażu lub praktyki udziela
Dział Kadr, Szkoleń i Płac

tel. 81 454 1735.