Drukuj

Czym jest badanie kliniczne i dlaczego prowadzi się badania kliniczne:

Badania kliniczne to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie, czy nowa forma terapii jest bezpieczna i w jakim stopniu jest skuteczna. Mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W bezpośredni sposób przyczyniają się więc do postępu medycynie

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (GCP), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK), z poszanowaniem praw i zagwarantowaniem bezpieczeństwa pacjentów – uczestników badania.

Dlaczego warto brać udział w badaniach klinicznych:

Każdy pacjent włączony do badania znajduje się pod troskliwą opieką przydzielonego mu lekarza, który jest dostępny pod numerem telefonu komórkowego. Doświadczenie zespołu jak i nowoczesna aparatura zapewniają wysoki standard świadczonych usług. Personel zespołu badawczego przeprowadza badania z najwyższą jakością i poświęceniem. Każdy uczestnik badania mają całodobowy dostęp do opieki medycznej.