EORTC:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest certyfikowanym ośrodkiem do prowadzenia badań European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Polskie Biuro ds. Współpracy z EORTC:

Polskie Biuro ds. Współpracy z EORTC zostało utworzone w październiku 2011 i rozpoczęło działalność w marcu 2012. Głównym zadaniem biura jest umożliwienie szybkiego procesu otwierania nowych projektów badawczych EORTC w Polsce oraz wspieranie polskich badaczy w prowadzeniu badań klinicznych EORTC.