Drukuj

Informacja Dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

dotycząca pracy Centrum w okresie
od 21 grudnia 2020r. do 3 stycznia 2021r.

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Informuję, iż w dniach 21-23 oraz 28-31 grudnia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje bez zmian, tak jak w dni powszednie.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia 24 - 26 grudnia 2020 r. oraz w okresie Noworocznym 1 - 3 stycznia 2021 r. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli udziela świadczeń medycznych w systemie 24 godzinnego dyżuru.

 

Izba Przyjęć funkcjonuje bez zmian.
Telefon do lekarza dyżurnego Izby Przyjęć 81 454 1020 oraz 81 454 1012.

 

HARMONOGRAM
FUNKCJONOWANIA CENTRUM
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA i W OKRESIE NOWOROCZNYM

 

Oddziały szpitalne i Jednostki udzielające świadczeń medycznych
w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego

I Onkologia Kliniczna
lekarz dyżurny: 81 454 1026, punkt piel.: 81 454 1030

II Onkologia Kliniczna
lekarz dyżurny: 81 454 1238, punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237

I Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1066, punkt piel.: 81 454 1068

II Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1090, punkt piel.: 81 454 1092

I Oddział Ginekologii
lekarz dyżurny: 81 454 1078, punkt piel.: 81 454 1080

II Oddział Ginekologii
lekarz dyżurny: 81 454 1201, punkt piel.: 81 454 1202

Oddział Chirurgii Ogólnej
lekarz dyżurny: 81 454 1124, punkt piel.: 81 454 1123

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1189, punkt piel.: 81 454 1191

Oddział Hematologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1219 i 81 454 1222, punkt piel.: 81 454 1220

Oddział Otorynolaryngologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1164, punkt piel.: 81 454 1165

Oddział Intensywnej Terapii
lekarz dyżurny: 81 454 1109, punkt piel.: 81 454 1108

Oddział Immunologii
lekarz dyżurny: 81 454 1278, 1281, punkt piel.: 81 454 1279

Oddział Urologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1173, punkt piel.: 81 454 1175

Strefa COVID
lekarz dyżurny: 81 454 1057, punkt piel.: 81 454 1060, 81 454 1062

Blok Operacyjny
lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)

Zakład Diagnostyki Obrazowej
lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402, technicy: 81 454 1395, 81 454 1397

 

Oddziały szpitalne łączące dyżury z innymi oddziałami

Oddział Chirurgii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1098, punkt piel.: 81 454 1099

Oddział Chirurgii Plastycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
lekarz dyżurny: 81 454 1254, punkt piel.: 81 454 1256

 

Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w okresie świątecznym 24-27.12.2020r. oraz 1-3.01.2021r.

 

Funkcjonowanie Rejestracji, Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni w okresie świątecznym

Rejestracja
tel. 81 454 1500

Apteka Szpitalna

Centralna Sterylizatornia
tel. 81 454 1452

 

Osocze na wagę złota w walce z COVID-19.Może uratować życie.