Drukuj

Informacja Dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli dotycząca pracy Centrum w dniach 3 – 4 maja 2021 r.

 

 Szanowni Państwo,  Drodzy Pacjenci

W tym roku 1 maja - Święto Pracy - wypada w sobotę, a Święto Konstytucji Trzeciego Maja - w poniedziałek, który ustawowo jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora COZL w sprawie rozkładu czasu pracy i dni wolnych od pracy w COZL w 2021 r. również wtorek 4 maja 2021 roku jest dniem wolnym od pracy w COZL w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja.

HARMONOGRAM FUNKCJONOWNIA CENTRUM  
W DNIACH 3-4 MAJA 2021 R.

 

W dniach 3 – 4 maja 2021 r  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli udziela świadczeń medycznych w systemie 24 godzinnego dyżuru.

Izba Przyjęć
lekarz dyżurny: 81 454 1020, 81 454 1012.

Oddziały szpitalne i Jednostki udzielające świadczeń medycznych w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego.

I Oddział Onkologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1026, punkt piel.: 81 454 1030

II Oddział Onkologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1238, punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237

I Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1066, punkt piel.: 81 454 1068

II Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1090, punkt piel.: 81 454 1092

I Oddział Ginekologii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1078, punkt piel.: 81 454 1080

II Oddział Ginekologii Onkologicznej (zabiegowy)
lekarz dyżurny: 81 454 1201, punkt piel.: 81 454 1202

Oddział Chirurgiczny Ogólny (Przewodu Pokarmowego)
lekarz dyżurny: 81 454 1124, punkt piel.: 81 454 1123

Oddział Chirurgii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1098, punkt piel.: 81 454 1099

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1189, punkt piel.: 81 454 1191

Oddział Hematologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1219 i 81 454 1222, punkt piel.: 81 454 1220

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
lekarz dyżurny: 81 454 1254, punkt piel.: 81 454 1256

Oddział Otorynolaryngologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1164, punkt piel.: 81 454 1165

Oddział Chirurgii Plastycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lekarz dyżurny: 81 454 1109, punkt piel.: 81 454 1108

Oddział Immunologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1278, 1281, punkt piel.: 81 454 1279

Oddział Endokrynologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1278, 1281, punkt piel.: 81 454 1279

Oddział Urologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1173, punkt piel.: 81 454 1175

Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nulearnej
lekarz dyżurny: 81 454 1466 (1-2 maja),  81 454 1278 (3 maja), 81 454 1238 (4 maja) punkt piel.: 81 454 1470

Strefa COVID
lekarz dyżurny: 81 454 1057, punkt piel.: 81 454 1060, 81 454 1062

Blok Operacyjny
lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)

Zakład Diagnostyki Obrazowej
lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402, technicy: 81 454 1395, 81 454 1397

 

Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w dniach 3 – 4 maja 2021 r.

 

Funkcjonowanie Rejestracji, Apteki Szpitalnej - Działu Leków Cytostatycznych i Centralnej Sterylizatorni w dniach 3-4 maja 2021 roku – Święto Trzech Króli

Rejestracja

Apteka Szpitalna

Dział Leków Cytostatycznych

Centralna Sterylizatornia