Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi, każdy zakład opieki zdrowotnej, który udziela całodobowych lub codziennych świadczeń zdrowotnych, musi zapewnić swoim pacjentom obsługę biblioteczną. Zadaniem biblioteki działającej w COZL jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do literatury pięknej osobom przebywającym w szpitalu. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy pacjenci oraz pracownicy. Największym zainteresowaniem cieszy się literatura piękna. Liczba osób korzystających z tejże biblioteki stale rośnie.

Terapeutyczne funkcje literatury

Bibliotekarze starają się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich czytelników, zdając sobie sprawę jak ważną rolę w procesie leczenia może odegrać słowo pisane. Terapeutyczne funkcje literatury zostały dostrzeżone już w starożytności. W czasie choroby oraz rekonwalescencji nie do przecenienia jest rola biblioterapii, która jest działaniem terapeutycznym opierającym się o zastosowanie materiałów czytelniczych, rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny, jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów danej osoby przez ukierunkowane czytanie. Techniki biblioterapii mogą pomóc lepiej radzić sobie z własnym niedomaganiem, mogą przyczyniać się do zmiany samopoczucia, postaw i sposobu akceptacji siebie i innych osób. Literatura uczestniczy także w rozwoju osobowości, może pełnić funkcje kompensacyjną względem potrzeb, które nie są zaspokajane. Potrafi chronić przed negatywnymi emocjami, uczyć nowych zachowań, jest źródłem wzorów osobowych. Dzięki temu pomaga ludziom utrzymać równowagę emocjonalną (M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002, s. 102.)

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Lokalizacja:

Budynek nr 4

budynek 04

Numery telefonów:

Biblioteka 81 454 1850 4/P7

Czynna:

Wtorek 12.00 - 15.00 
Środa 12.00 - 15.00
Piątek 12.00 - 15.00