Budynek nr 1

- Budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych

Budynek nr 3

- Budynek Diagnostyczno-Laboratoryjny z częścią łóżkową

 

 Widok na budynki od strony ul. Jaczewskiego

BUDYNKI NR: 1, 3

budynki budowane 2

UWAGA!

W związku z trwającymi pracami budowlanymi od strony ul. Jaczewskiego prosimy pacjentów i osoby odwiedzające o wchodzenie do szpitala od strony ul. Sierocej.

Przy wyjeździe z COZL od strony ul.Sierocej znajduje się mapa z rozmieszczeniem poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala.