Drukuj

Pracownicy:

Kierownik:

mgr Adrian Białas

Zadania realizowane:

Ośrodek Rehabilitacji specjalizuje się w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, polegających na kompleksowych działaniach usprawniających, które służą przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów onkologicznych, w tym prowadzi programy profilaktyki obrzęku limfatycznego po mastektomii. Ośrodek Rehabilitacji wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie porad i usług lekarskich w różnych jednostkach chorobowych, w dziedzinie:

W skład Ośrodka Rehabilitacji Medycznej wchodzą:

Zabiegi:

Metody:


Lokalizacja:

budynek 1, 3 - piętro 4

Numery telefonów:

Rejestracja 81 454 1585, 81 454 1586 1/p4
Kierownik 81 454 1587 1/p4
Z-ca Kierownika 81 454 1588 1/p4
Sekretariat 81 454 1589 1/p4
Pokój fizjoterapeutów 81 454 1590 1/p4