Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr hab. n. med. Norbert Grząśko

Lekarze:

dr n. med. Marta Morawska
dr n. med. Paweł Kiciński
lek. med.  Małgorzata Piekarczyk
dr n. med. Anna Dyrka
lek. med. Agnieszka Piebiak
dr n. med. Agnieszka Szymyczyk
dr n. med. Emilia Rymkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Justyna Kapitan

Psycholog:

mgr Agnieszka Plottke

Zadania realizowane:

 • Oddział Hematologiczny prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów:
  • wymagających hospitalizacji i leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego,
  • białaczek ostrych i przewlekłych,
  • chłoniaka Hodgkina,
  • chłoniaków niehodgkinowskich,
  • szpiczaka plazmocytowego i innych wymagających hospitalizacji i leczenia chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego i skaz krwotocznych.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 3 i 4

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1226 4/P4
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem 81 454 1219 4/P3
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1222 4/P3
Gabinet lekarski 81 454 1219 4/P3
Gabinet lekarski 81 454 1222 4/P3
Sekretariat 81 454 1219 4/P3
Sekretariat 81 454 1222 4/P3
Punkt pielęgniarski 81 454 1220 4/P3
Gabinet lekarski - Pobyt jednodniowy 81 454 1231 1/P1
Punkt pielęgniarski - Pobyt jednodniowy 81 454 1225 1/P1
Sekretariat - Pobyt jednodniowy 81 454 1223 1/P1