Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr hab. n. med. Norbert Grząśko

Lekarze:

dr n. med. Marta Morawska
dr n. med. Paweł Kiciński
lek. med.  Małgorzata Piekarczyk
dr n. med. Anna Dyrka
lek. med. Agnieszka Piebiak
dr n. med. Agnieszka Szymyczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Justyna Kapitan

Psycholog:

mgr Agnieszka Plottke

Zadania realizowane:

 • Oddział Hematologiczny prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów:
  • wymagających hospitalizacji i leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego,
  • białaczek ostrych i przewlekłych,
  • chłoniaka Hodgkina,
  • chłoniaków niehodgkinowskich,
  • szpiczaka plazmocytowego i innych wymagających hospitalizacji i leczenia chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego i skaz krwotocznych.

Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 3 i 4

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1226 4/P4
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem 81 454 1219 4/P3
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1222 4/P3
Gabinet lekarski 81 454 1219 4/P3
Gabinet lekarski 81 454 1222 4/P3
Sekretariat 81 454 1219 4/P3
Sekretariat 81 454 1222 4/P3
Punkt pielęgniarski 81 454 1220 4/P3
Gabinet lekarski - Pobyt jednodniowy 81 454 1231 1/P1
Punkt pielęgniarski - Pobyt jednodniowy 81 454 1225 1/P1
Sekretariat - Pobyt jednodniowy 81 454 1223 1/P1