INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU GENETYCZNEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów Profilaktyk i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli nie będą prowadzone badania w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”, który miał być realizowany w latach 2019-2021.

Ośrodek nie został wybrany przez Ministerstwo Zdrowia na realizatora zadania.

Jednocześnie informujemy, iż pacjenci z programu genetycznego mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, prowadzonych w tym zakresie, w ramach podpisanych umów pomiędzy COZL a NFZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Ośrodka Profilaktyki Nowotworów COZL tel. 81 454 15 70. Poniżej przekazujemy listę realizatorów niniejszego programu.

Poniżej przekazujemy listę realizatorów niniejszego programu.

Lista realizatorów:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość Zamość