Od maja 2017 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej uczestniczy w narodowym programie „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”. W związku z tym w szpitalu podejmowane są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do personelu, pacjentów oraz osób odwiedzających. Przy wyjściach z budynków powieszone zostały pojemniki z płynem do dezynfekcji oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

higiena rak

Program realizowany jest pod patronatem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wraz z Ministerstwem Zdrowia. WHO szczególną uwagę zwraca na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku, czego przykładem jest program "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka" (Clean Care is Safer Care ), nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie. W ramach tego programu, opracowano kompleksowy schemat działań, nakierowany na wdrożenie właściwej higieny rąk w oparciu o publikacje, które jednogłośnie wskazują na fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.