Drukuj

Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Wojciech Legieć

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

 dr n. med. Adam Walter-Croneck

Lekarze:

lek. med. Małgorzata Piekarczyk

dr n. med. Dariusz Jawniak

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Monika Legieć

Koordynator Banku Komórek i Tkanek:

mgr Piotr Klimek

Kierownik Pracowni Cytometrii Przepływowej:

dr n. med. Aneta Gorący

 

Zadania realizowane:

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracownią Cytometrii Przepływowej i Fotoferezy Pozaustrojowej:

  1. Oddział pełni rolę ośrodka przeszczepiania szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia, i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005 Nr 169, poz.1411, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ustawy, oraz w oparciu o wewnętrzne akty prawne COZL w Lublinie.
  2. Podstawowym źródłem komórek krwiotwórczych przeszczepianych w Oddziale są komórki krwiotwórcze krwi obwodowej. Oddział posiada także możliwość wykonywania zabiegów pobierania komórek krwiotwórczych ze szpiku.
  3. Oddział sprawuje kompleksową opiekę specjalistyczną nad dawcami i biorcami komórek krwiotwórczych, zarówno objętymi procedurami donacji jak i przeszczepienia w Oddziale.
  4. Oddział realizuje następujące cele:

Lokalizacja:

nowy budynek nr 3, piętro 1

Numery telefonów:

Lekarz kierujący oddziałem 81 454 1250
Sekretariat 81 454 1248
Gabinet lekarski 1 81 454 1249
Gabinet lekarski 2 81 454 1251
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1252
Pok. Socjalny - salka konferencyjna 81 454 1253
Gabinet lekarza dyżurnego 81 454 1254
Kuchenka oddziałowa - część A 81 454 1255
Punkt pielęgniarski - część A 81 454 1256
Pokój przygotowawczy - część A 81 454 1257
okój pielęgniarek - część A 81 454 1258
Pracownia Cytometrii Przepływowej
i Fotoferezy Pozaustrojowej
81 454 1259
Gabinet cytometrii 81 454 1260
Gabinet zabiegowy - część A 81 454 1261
Pokój przygotowania materiału - część B 81 454 1262
Punkt pielęgniarski - część B 81 454 1263
Pokój przygotowawczy - część B 81 454 1264
Gabinet zabiegowy - część B 81 454 1265
Pokój pielęgniarek - część B 81 454 1266
Gabinet lekarski 4 - część B 81 454 1267
Kuchenka oddziałowa - część B 81 454 1268
Bank Tkanek i Komórek - Administracja 81 454 1272
Bank Tkanek i Komórek - Pomieszczenie
przetwarzania
81 454 1773