POZIOM -1

Garaż podziemny

POZIOM -2

Garaż podziemny
Biuro magazynu

NISKI PARTER

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Kuchnia

WYSOKI PARTER

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia Tomografii Komputerowej
Oddział Chemioterapii Dziennej
Poradnia Chemioterapii
Oddział Hematologiczny
Pobyt Jednodniowy Oddziału Hematologicznego

PIĘTRO 1

Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Pracownia RTG
- Gabinet USG
- Pracownia Mammografii
Punkt Pobrań Laboratorium

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku

PIĘTRO 2

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
- Pracownia Mammmografii
Oddział Chirurgii Plastycznej
Kaplica Szpitalna

PIĘTRO 3

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej

PIĘTRO 4

II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej
Pracownia Endoskopii
Ośrodek Rehabilitacji

PIĘTRO 5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Otorynolaryngologiczny

PIĘTRO 6

Bank Tkanek i Komórek
Centralna Sterylizatornia
Centrum Immunologii

PIĘTRO 7

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Centrum Genetyki Klinicznej

 

 Widok na budynki od strony ul. Jaczewskiego

cozl front 02

BUDYNKI NR: 3

mapa 3