POZIOM -1

Garaż podziemny

POZIOM -2

Garaż podziemny
Biuro magazynu

NISKI PARTER

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej

WYSOKI PARTER

Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Pracownia Tomografii Komputerowej
Pododdział Chemioterapii Dziennej
- Poradnia Chemioterapii
Pobyt Jednodniowy Oddziału Hematologicznego

PIĘTRO 1

Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Pracownia RTG
- Gabinet USG
- Pracownia Mammografii
Punkt Pobrań Laboratorium
Oddział Transplantacji Szpiku

PIĘTRO 2

Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
Oddział Chirurgii Plastycznej
Kaplica Szpitalna

PIĘTRO 3

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

PIĘTRO 4

Pracownia Endoskopii
Ośrodek Rehabilitacji

PIĘTRO 5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Otorynolaryngologiczny

PIĘTRO 6

Bank Komórek Krwiotwórczych
Centralna Sterylizatornia

 

 

 Widok na budynki od strony ul. Jaczewskiego

BUDYNKI NR: 3

mapa 3