Drukuj

Pracownicy:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n. med. Bożena Kukiełka-Budny

Koordynator Oddziału Onkologii Klinicznej:

dr hab.n.med. Tomasz Kubiatowski

Lekarze:

dr hab.n.med. Maria Cioch
dr n. med. Anna Wojnicz-Pokora
lek. med. Małgorzata Byra
lek. med. Agnieszka Chmielewska
lek. med. Agata Chrzanowska-Kapica
lek. med. Aneta Dobrzyńska-Rutkowska
lek. med. Karolina Łopacka-Szatan
lek. med. Katarzyna Schab
lek. med. Anna Twardosz
lek. med. Izabela Kordzińska- Cisek
lek. med. Natalia Ścirka
lek. med. Katarzyna Machulska- Ciuraj
lek. med. Mirosław Polak
lek. med. Barbara Koszła
lek. med. Stanisław Kieszko
lek. med. Katarzyna Furgał
lek. med. Katarzyna Gmyz

Pielęgniarka Oddziałowa:

dr n. med. Marzena Kamińska

Psycholog kliniczny:

mgr Iwona Kuźmińska-Hopkała

Zadania realizowane:

Oddział Onkologii Klinicznej wraz z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej prowadzi leczenie pacjentów z wysokochemiowrażliwymi nowotworami (chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory jąder) oraz średniowrażliwe i niskowrażliwe (nowotwory przewodu pokarmowego, piersi oraz mięsaki) przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych procedur obejmujących chemioterapię, chemioimmunoterapię z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych i drobnoczasteczkowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, chemioradioterapię i chemioradioimmunoterapię oraz hormonoterapię. Pacjenci kwalifikowani są też do radioterapii - leczenie radykalne lub paliatywne.

W Oddziale wykonywane są także drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.:

Informacje szczegółowe:


Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 1

Numery telefonów:

Lekarz Kierujący Oddziałem 81 454 1024 4/P1
Sekretariat 81 454 1023 4/P1
Pielęgniarka oddziałowa 81 454 1025 4/P1
Lekarz dyżurny 81 454 1026 4/P1
Pokój lekarzy 1 81 454 1027 4/P1
Pokój lekarzy 2 81 454 1028 4/P1
Pokój Monitora 81 454 1029 4/P1
Punkt pielęgniarski 81 454 1030 4/P1