POZIOM -1

Garaż podziemny

POZIOM -2

Garaż podziemny

NISKI PARTER

Izba Przyjęć Szpitala
Lekarz Medycyny Pracy
Kaplica Szpitalna
Kuchnia Szpitalna
Magazyn
Pokój dozoru
Punkt Informacyjny
Ksero
Kiosk

WYSOKI PARTER

Apteka Szpitalna

Zakład Diagnostyki Obrazowej:

Rejestracja: RTG, USG, Echo serca,
Tomografia, Mammografia
Pracownia Tomografii Komputerowej

Punkt pobrań laboratorium
Pracownia Endoskopowa

PIĘTRO 1

Dyrekcja i Sekretariat
Oddział Onkologii Klinicznej
Oddział Immunologii Klinicznej
Zakład Diagnostyki Obrazowej:
Pracownia RTG
Pracownia Mammografii
Pracownia USG

PIĘTRO 2

Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Chirurgiczny Ogólny

PIĘTRO 3

I Oddział Radioterapii
Oddział Otorynolaryngologiczny
Oddział Hematologiczny

PIĘTRO 4

II Oddział Radioterapii
Oddział Urologiczny
Oddział Chirurgii Plastycznej

PIĘTRO 5

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
II Oddział Ginekologii Onkologicznej

PIĘTRO 6

Blok Operacyjny
Centralna Sterylizatornia

PIĘTRO 7

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Zakład Patologii Nowotworów
Dział Badań Klinicznych

 

 

Budynek łóżkowy nr4

Widok na wejście główne do  szpitala

BUDYNEK ŁÓŻKOWY NR 4

mapa