POZIOM -1

Garaż podziemny

POZIOM -2

Garaż podziemny

NISKI PARTER

Izba Przyjęć Szpitala
Pokój dozoru
Punkt Informacyjny

WYSOKI PARTER

Zakład Diagnostyki Obrazowej:
Pracownia Tomografii Komputerowej
Oddział Hematologiczny

PIĘTRO 1

Dyrekcja i Sekretariat
I Oddział Onkologii Klinicznej

PIĘTRO 2

II Oddział Onkologii Klinicznej
Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej

PIĘTRO 3

Oddział Chirurgii Onkologicznej
I Oddział Radioterapii
Oddział Immunologii Klinicznej

PIĘTRO 4

II Oddział Radioterapii
Oddział Urologiczny
Oddział Chirurgiczny Ogólny

PIĘTRO 5

I Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii
II Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PIĘTRO 6

Blok Operacyjny
Centralna Sterylizatornia

PIĘTRO 7

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Zakład Patologii Nowotworów
Dział Badań Klinicznych

 

 

Budynek łóżkowy nr4

Widok na wejście główne do  szpitala

BUDYNEK ŁÓŻKOWY NR 4

mapa 4