POZIOM -1

Garaż podziemny

POZIOM -2

Garaż podziemny

NISKI PARTER

Izba Przyjęć Szpitala
Rejestracja Ogólna
Poradnia Hematologiczna
Lekarz Medycyny Pracy
Kaplica Szpitalna
Kuchnia Szpitalna
Magazyn
Dział Bezpieczeństwa i Ochrony
Pokój dozoru
Sala Konferencyjna
Punkt Informacyjny
Ksero
Kiosk
Dział Nadzoru Sanitarno - Epidemiologicznego

WYSOKI PARTER

Apteka Szpitalna

Zakład Diagnostyki Obrazowej:

Rejestracja: RTG, USG, Echo serca,
Tomografia, Mammografia
Pracownia Tomografii Komputerowej

Punkt pobrań laboratorium
Pracownia Endoskopowa
Gabinet konsultacyjny leczenia raka piersi
Sekretariat Poradni Chirurgicznych
Dział Inwestycji
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

PIĘTRO 1

Dyrekcja i Sekretariat
Oddział Onkologii Klinicznej
Oddział Immunologii Klinicznej
Zakład Diagnostyki Obrazowej:
Pracownia RTG
Pracownia Mammografii
Pracownia USG

PIĘTRO 2

Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Dział Informatyczny
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Magazyn medyczny/biuro magazynierów

PIĘTRO 3

I Oddział Radioterapii
Oddział Otorynolaryngologiczny
Oddział Hematologiczny

PIĘTRO 4

II Oddział Radioterapii
Oddział Urologiczny
Oddział Hematologiczny

PIĘTRO 5

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
II Oddział Ginekologii Onkologicznej

PIĘTRO 6

Blok Operacyjny
Centralna Sterylizatornia

PIĘTRO 7

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Zakład Patologii Nowotworów
Naczelna Pielęgniarka
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Dział Badań Klinicznych
Dział Organizacyjno-Prawny
Inspektor ds. BHP
Pielęgniarka Oddziałowa ZPS

 

 

Budynek łóżkowy nr4

Widok na wejście główne do  szpitala

BUDYNEK ŁÓŻKOWY NR 4

mapa