Drukuj

Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Beata Kościańska

Zadania realizowane:

Dokument źródłowy:

Dokumentem źródłowym gromadzonych danych są Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZN/1a), które powinny być wypełniane przez lekarzy wszystkich jednostek służby zdrowia w przypadkach rozpoznania nowego przypadku, bądź zgonu z powodu nowotworu złośliwego, a także jako karty kontrolne w przypadkach kontaktu ze służbą zdrowia pacjentów z wywiadem nowotworowym. Karty nadsyłane są do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązkowi zgłaszania podlegają wszystkie nowotwory złośliwe, opisane zakresem kodów 10 Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do D09.

Podstawa prawna:

Podstawę prawną do gromadzenia wspomnianych danych stanowi Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZN/1-a opisany w Programie badań statystycznych statystyki publicznej, stanowiącym Załącznik do corocznego Rozporządzenia Rady Ministrów (aktualnie z dn. 17.06.2010r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010). W swej działalności, co do zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych, Rejestr opiera się ponadto na przepisach zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych - z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z dn. 29.10.1997 r., z późn. zm.).

Biuletyny:


Lokalizacja:

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2, Piętro 3

Numery telefonów:

Kierownik  81 454 1604 2/P3
Biuro 81 454 1604 2/P3

Do Pobrania:

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZN/1a)