PIĘTRO -2

Basen rekreacyjny

PIĘTRO -1

Magazyny

NISKI PARTER
(wyjście z budynku)

Aula
Monitoring BMS
Szatnia
Portiernia

PIĘTRO 1

Aula
Archiwum
Sala wykładowa
Dział Innowacji i Rozwoju
Dział Zaopatrzenia

PIĘTRO 2

Dział Statystyki Medycznej
Dział Informatyczny
Naczelna Pielęgniarka
Koordynator ds. Gospodarki Lekami
Służba BHP

 

 

 

PIĘTRO 3

Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego
Działa Inwestycji
Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Zadań Inwestycyjnych
Lubelski Rejestr Nowotworów
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
Pokój Kontroli

PIĘTRO 4

Dział Finansowo-Księgowy
Dział Kadr, Szkoleń i Płac
Dział Zamówień Publicznych
Dział Jakości i Kontroli Zarządczej
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor ds. Ppoż.

PIĘTRO 5

Dział Organizacyjno-Prawny
Radca Prawny
Dział Kadr, Szkoleń i Płac
Pokój Konsultanta

 

 

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2

COZL budynek nr2

Widok od ul. Jaczewskiego

BUDYNEK ŁÓŻKOWY NR 2

mapa 2