PIĘTRO -2

Basen rekreacyjny

PIĘTRO -1

Magazyny

NISKI PARTER (wyjście z budynku)

Aula
Pokój kontroli
Szatnia
Portiernia

PIĘTRO 1

Aula
Archiwum
Dział Innowacji i Rozwoju
Dział Zaopatrzenia

PIĘTRO 2

Dział Statystyki Medycznej
Dział Informatyczny
Naczelna Pielęgniarka
Koordynator ds. Gospodarki Lekami
Służba BHP

 

 

 

PIĘTRO 3

Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Inspektor ds. Ppoż.
Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego
Lubelski Rejestr Nowotworów
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
Monitoring BMS

PIĘTRO 4

Dział Finansowo-Księgowy
Dział Kadr, Szkoleń i Płac
Dział Zamówień Publicznych
Dział Jakości i Kontroli ZarządczejPIĘTRO 5

Dyrekcja i Sekretariat
Dział Organizacyjno-Prawny
Radca Prawny
Dział Kadr, Szkoleń i Płac

 

 

Budynek Administracyjno-Dydaktyczny nr 2

COZL budynek nr2

Widok od ul. Jaczewskiego

BUDYNEK ŁÓŻKOWY NR 2

mapa 2