Drukuj

Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Jarosław Kuna

Zastępca Kierownika:

mgr Katarzyna Jarosz

Zadania realizowane:

Przedsiębiorstwo Medyczne Laboratorium Diagnostyczne świadczy usługi na rzecz pacjentów w zakresie badań diagnostycznych, w tym:

Zakres wykonywanych badań:

Punkt pobrań:

Punkt pobrań  materiału do badań jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.30 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00 (od kwietnia 2016 roku). Punkt pobrań znajduje się na poziomie wysoki parter w nowym budynku łóżkowym nr 4 szpitala.   

Dokonania:

Jesteśmy organizatorami szkoleń z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej dla pracowników laboratoriów medycznych. Prowadzimy staże podstawowe i kierunkowe z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Aparatura:

Analizatory hematologiczne:

Analizatory immunochemiczne:

Analizatory biochemiczne:

Analizatory mikrobiologiczne:

Analizator do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej:

EUROBLOT MASTER – analizator do oznaczeń typu blot
Hydrasys Sebia – analizator do wykonywania elektroforezy białek krwi i immunofiksacji


Lokalizacja:

budynek nr 4, piętro 7

budynek nr 3, piętro 1 - punkt pobrań

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1444 P7
Pokój walidacyjny 81 454 1425 P7
Pokój banku krwi 81 454 1426 P7
Pokój serologii gr.krwi 81 454 1427 P7
Pracownia mikrobiologii 81 454 1428 P7
Pracownia mikrobiologii 81 454 1429 P7
Magazyn brudny  81 454 1430 P7
Hematologia  81 454 1431 P7
Pokój mikroskopowy  81 454 1432 P7
Pracownia biochemiczna  81 454 1433 P7
Pracownia biochemiczna  81 454 1434 P7
Pokój socjalny  81 454  1435 P7
Punkt pobrań materiału do badań  81 454 1437 3/P1

Do Pobrania:

Ulotka informacyjna w formacie jpg
Cennik badań w formacie pdf.