Drukuj

Pracownicy:

Kierownik:

dr n. med. Franciszek Szubstarski

Zastępca Kierownika:

dr Ewa Guz

Zadania realizowane:

Informacje szczegółowe:

Badania histopatologiczne:

W diagnozowaniu procesów nowotworowych poza rutynowym barwieniem hematoksyliną i eozyną w wymagających tego przypadkach nowotworów złośliwych stosujemy metody barwień specjalistycznych: immunohistochemicznych (szeroki panel przeciwciał) i histochemicznych.

Badania śródoperacyjne:

Na zlecenie oddziałów zabiegowych wykonujemy badania doraźne. Śródoperacyjna ocena złośliwości nowotworu umożliwia podjęcie decyzji o radykalności zabiegu operacyjnego.

Badania cytologii aspiracyjnej (BAC):

Od 30 lat zajmujemy się diagnostyką cytologii aspiracyjnej cienkoigłowej. Wykonujemy ocenę cytologiczną zmian następujących narządów:

Badania cytologii złuszczeniowej:

Mamy odpowiednie przygotowanie i duże doświadczenie w ocenie trudnych przypadków rozmazów cytologii ginekologicznej pobieranych po leczeniu promieniami oraz w ocenie tzw. cytologii ginekologicznej przesiewowej. Jako jeden z pierwszych ośrodków w regionie wprowadziliśmy ocenę preparatów cytologicznych w/g systemu Bethesda. Od 5 lat uczestniczymy w realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w ramach kontraktu NFZ.

Badania konsultacyjne

W Zakładzie Patologii wykonujemy konsultacje dla potrzeb Oddziałów Klinicznych, Zakładów Terapeutycznych, Przychodni Specjalistycznych Centrum Onkologii i regionalnych Pracowni Patomorfologii.


Lokalizacja:

nowy budynek nr 4, piętro 7

Numery telefonów:

Kierownik 81 454 1321 4/P7
Sekretariat 81 454 1320 4/P7
Pokój Asystentów 81 454 1322 4/P7
Pokój Asystentów 81 454 1323 4/P7
Pokój Asystentów / Zast. Kierownika 81 454 1324 4/P7
Pokój Asystentów 81 454 1325 4/P7
Rejestracja materiału 81 454 1326 4/P7
Biuro/księgowość 81 454 1327 4/P7
Pisemna emisja wyników 81 454 1328 4/P7
Pracownia dokumentacji dydaktycznej 81 454 1329 4/P7
Pracownia immunohistochemiczna IHC 81 454 1330 4/P7
Pracownia INTRA 81 454 1331 4/P7
Przyjmowanie materiału 81 454 1332 4/P7
Krojenie materiału 81 454 1333 4/P7
Archiwum 81 454 1334 4/P7
Sekretariat / fax 81 454 1335 4/P7