CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 2022 74

Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności zakładu leczniczego:
SZPITAL ONKOLOGICZNY COZL

Nasz Szpital w dniach 5-7.10.2022 r. poddany został ocenie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania Szpitala Onkologicznego.
W wyniku tej oceny Minister Zdrowia w dniu 28.12.2022r.udzielił Szpitalowi akredytacji  na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego nr : 2022/74 jest potwierdzeniem spełniania wysokich wymagań jakościowych w szeroko pojętej opiece nad pacjentami onkologicznymi.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Lublin

Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności:
Zakładu Patologii Nowotworów w Lublinie

Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli uzyskał akredytację w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczym”, realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i współpracy z Departamentem Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz wdrożenie standardów akredytacyjnych w zakładach/pracowniach patomorfologii, świadczących usługi finansowane ze środków publicznych.

Leczenie przez żywienie logo

Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Nasz szpital znalazł się w prestiżowym gronie 19 podmiotów leczniczych z całej Polski, które otrzymały certyfikat w II edycji programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

Certyfikat potwierdza stosowanie przez nasz szpital najlepszych praktyk leczenia żywieniowego. Jest to także wyraz docenienia pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny odpowiedzialny za żywienie pacjentów. Wyróżnienie to dla nas powód do dumy i potwierdzenie, że prawa pacjenta w naszym szpitalu są skutecznie realizowane.

Udział w programie był okazją do analizy praktyk w naszym szpitalu, które wdrażamy dla naszych pacjentów oraz dał możliwość udoskonalenia aspektów, które mogą być prowadzone na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas.

czytaj więcej...

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMII LUBELSKIEJ 20 RA certyfikat PL

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 jest świadectwem przyznawanym najlepszym placówkom, gwarantującym usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami. Decyzją audytorów prowadzących audyt zewnętrzny wykazano że system zarządzania jakością stosowany w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Certyfikat nr 0198 100 2041319 który otrzymaliśmy potwierdza, iż wdrożony i stosowany zintegrowany system zarządzania jakością dla świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki i promocji zdrowia jest na wysokim poziomie.

Ranking Szpitali 2016

W ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny Szpital 2016″ organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zajęło 15 miejsce w kategorii 100 najlepszych szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych i onkologicznych w kraju (w 2015 roku była to 33 pozycja). Najlepiej oceniony został obszar opieki medycznej, następnie jakość opieki oraz zarządzanie.

Główny cel rankingu to promowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szpitalach, a także jakości oferowanych świadczeń. Ocenie poddawanych jest szereg kategorii, między innymi zarządzanie, jakość opieki, opieka medyczna, jakość usług, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta.