CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

W dniach 9-11.12.2015 r. nasz szpital poddany został ocenie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania Szpitala Onkologicznego.W wyniku tej oceny Minister Zdrowia w dniu 15 marca 2016 r. udzielił Szpitalowi akredytacji na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa, wyrażonej w uchwale nr 9/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jest potwierdzeniem spełniania wysokich wymagań jakościowych w szeroko pojętej opiece nad pacjentami onkologicznymi. 
 

BEZPIECZNY SZPITAL 2016

Po raz 13. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) przeprowadziło Ranking Bezpieczny Szpital 2016, w którym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zajęło 15 miejsce w kategorii 100 najlepszych szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych i onkologicznych w kraju (w 2015 roku była to 33 pozycja).