CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Nasz Szpital w dniach 6-08.02.2019 r. poddany został ocenie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania Szpitala Onkologicznego.
W wyniku tej oceny Minister Zdrowia w dniu 16 maja 2019 r. udzielił Szpitalowi akredytacji na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego nr : 2019/22 jest potwierdzeniem spełniania wysokich wymagań jakościowych w szeroko pojętej opiece nad pacjentami onkologicznymi.