Logo_cozl Jan

 

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jan z Dukli
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

serdecznie zaprasza
wszystkich Mieszkańców Województwa Lubelskiego

na konferencję podsumowującą projekt pn.:
„Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny
- doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”,

która odbędzie się w formie online
w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00

Celem konferencji będzie zaprezentowanie i podsumowanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu. Projekt był realizowany w COZL w latach 2018-2021 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2021, Budżetu Państwa oraz Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego.

 

Link do wydarzenia na Facebooku.

OznakowanieUE