NISKI PARTER

(Ośrodek Rehabilitacji przeniesiony do bud. 1, p. 4) 

WYSOKI PARTER

Zespół Poradni Specjalistycznych COZL
Rejestracja ogólna (do poradni zlokalizowanych w budynku C)
Poradnia Onkologiczna

PIĘTRO 1

Poradnia Chemioterapii
Pododdział Chemioterapii Dziennej

PIĘTRO 2

Poradnia Okulistyczna
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Genetyczna

PIĘTRO 3

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

 

BUDYNEK "C"

mapa