NISKI PARTER

Ośrodek Rehabilitacji
Poradnia Rehabilitacyjna

WYSOKI PARTER

Zespół Poradni Specjalistycznych COZL
Rejestracja ogólna (do poradni zlokalizowanych w budynku C)
Poradnia Onkologiczna

PIĘTRO 1

Poradnia Chemioterapii
Pododdział Chemioterapii Dziennej

PIĘTRO 2

Poradnia Okulistyczna
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Genetyczna
Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Kasa

PIĘTRO 3

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
Dział Kadr, Szkoleń i Płac
Dział Statystyki Medycznej
Pełnomocnik ds. Gospodarki Lekami
Wojewódzki Rejestr Nowotworów
Pełnomocnik ds. SZJ
Pełnomocnik ds PPoż.

 

BUDYNEK "C"

mapa

UWAGA!

W związku z trwającymi pracami budowlanymi od strony ul. Jaczewskiego prosimy pacjentów i osoby odwiedzające o wchodzenie do szpitala od strony ul. Sierocej.

Przy wyjeździe z COZL od strony ul.Sierocej znajduje się mapa z rozmieszczeniem poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala.