badaj sie 1
Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

Szanowni Państwo,pracownia endoskopowa 1
Uprzejmie informujemy, iż Pracownia Endoskopowa została przeniesiona do Budynku Diagnostyczno – Laboratoryjnego nr 3 na 4 piętro. Wejście od ul. Jaczewskiego przez łącznik w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych. W pracowni znajdują się gabinety diagnostyczne kolonoskopii oraz gastroskopii. Badania i zabiegi przeprowadzane są przez lekarzy specjalistów. Rejestracja i informacja telefoniczna 81 454 1527.

Kierownik Pracowni Endoskopowej
lek. med. Robert Zymon

Drodzy Pacjenci,ZDO
uprzejmie informujemy, że rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej znajduje się w Budynku nr 3 na niskim parterze na końcu szklanego korytarza oraz w Budynku nr 1 – stanowisko 8 przy Rejestracji do Poradni specjalistycznych. Wejście do budynków znajduje się od ul. Jaczewskiego pod filarami.

Szanowni Państwo,laboratorium 2
Informujemy, iż od dnia 24.07.2020 Punk Pobrań materiału do badań Medycznego Laboratorium Diagnostycznego zostaje przeniesiony do budynku nr 3 na piętro 1 w sąsiedztwie Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Szanowni Państwo,koronawirus 1
Informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań krwi w kierunku obecności przeciwciał any-SARS-CoV-2. Badanie wykrywa specyficzne przeciwciała, których obecność może świadczyć o przebytej infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości.

Szanowni Państwo,ministerstwo zdrowia
w trosce o Państwa zdrowie, zwracam się z apelem o zgłaszanie się do szpitali/oddziałów onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu i nieprzerywanie podjętego leczenia onkologicznego. Pomyślność leczenia chorób nowotworowych zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby.

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubgodło polskielskiego! Rodacy!
W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.