apel 1a
Informacja Dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli dotycząca pracy Centrum w dniach 3-4 maja 2021 roku.

Życzenia świąteczne Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Onkologia kliniczna jest jedną z trzech głównych dziedzin medycyny - oprócz chirurgii i radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych. W onkologii klinicznej stosuje się chemioterapię, chemioimmunoterapię, immunoterapię, leczenie ukierunkowane molekularnie i hormonoterapię. Pandemia koronawirusa nie przerwała ciągłości opieki nad Pacjentami onkologicznymi poza tymi, którzy nie zgłaszali się do diagnostyki i leczenia z obawy przed zakażeniem koronawirusem.

W naszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli mamy pełny dostęp do testów wykrywających zakażenie SARS CoV-2, co umożliwia właściwe postępowanie we wdrażaniu leczenia systemowego — w dziedzinie onkologii klinicznej. Pacjenci zakażeni SARS CoV-2 mają przerwę w leczeniu onkologicznym do momentu ustąpienia infekcji (z wyjątkiem nagłych przypadków indywidualnie kwalifikowanych do leczenia ratunkowego).

Szczepienie przeciwko SARS CoV-2 chroni przed zakażeniem, ciężkim przebiegiem oraz późniejszymi powikłaniami związanymi z COVID-19 i zapewnia ciągłość w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych naszym Pacjentom.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zachęca Pacjentów do szczepień przeciwko SARS CoV-2 zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej Pana Profesora dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego.

Chorzy leczeni immunoterapią, hormonoterapią lub leczeniem ukierunkowanym molekularnie mogą być szczepieni bez ograniczeń, o ile nie mają aktualnie objawów infekcji.

Pacjenci, u których stosujemy chemioterapię o różnym poziomie immunosupresji kwalifikowani są indywidualnie do szczepień przeciwko SARS CoV-2. O szczepieniu decyduje doświadczony onkolog kliniczny oraz - o ile jest taka możliwość — immunolog kliniczny. W leczeniu radykalnym (chemioterapia adjuwantowa lub neoadjuwantowa) rozważamy szczepienie przeciwko SARS CoV-2 po zakończeniu leczenia systemowego. W leczeniu paliatywnym: przykładowo pierwsza dawka szczepionki podawana jest przed/lub po nadirze, a wznowienie chemioterapii następuje około 2 tygodnie po drugiej dawce szczepionki.

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

W dniu 8 marca 2021 roku czekamy na Panie w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL w godz. 8.00 - 17.00. W tym Dniu będzie można wykonać mammografię, cytologię oraz zapisać się na badania kolonoskopowe. Więcej informacji udziela rejestracja Ośrodka pod nr telefonu 81 454 1572. Zapraszamy Panie na bezpłatne badania profilaktyczne - szczególnie serdecznie zapraszamy w Święto Kobiet. Twoje zdrowie to prezent dla Ciebie i wszystkich najbliższych.

Przed nami Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Prevention Week), którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-24 stycznia 2021 roku.
W ramach wydarzenia zaplanowano liczne akcje edukacyjne promujące wiedzę na temat raka szyjki macicy oraz zachęcające do regularnych badań cytologicznych i ginekologicznych.

apel 1a
Informacja Dyrektora
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli dotycząca pracy Centrum w dniu 6 stycznia 2021 roku
- Święto Trzech Króli.