Izba Przyjęć Szpitala

Pracownicy:

Koordynator:

dr n. med. Andrzej Biłan

Z-ca Koordynatora:

dr n. med. Agnieszka Witczak

Lekarze:

lek. med. Justyna Horbowska
lek. med. Agnieszka Janiszewska
dr n. med. Agnieszka Witczak

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anita Siczek

Personel medyczny:

Błaszczak Alicja
Chmielarz Bogumiła
Jańczak Teresa
Karnas Weronika
Lewicki Szymon
Łuka Iwona
Matyjaszczyk Agnieszka
Mącik Barbara
Musiejuk Iwona
Nowacka Anna
Przybylska – Sałek Emilia
Romanowska Maria
Saczek Ewelina
Siczek Anita
Sokół Danuta
Szymanek Rafał
Tchórz Alicja
Wójcik Magdalena

 

Zadania realizowane:

 • przyjmowanie pacjentów do oddziałów szpitalnych COZL,
 • udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentom,
 • udzielanie konsultacji internistycznych i kardiologicznych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach COZL,
 • organizacja konsultacji onkologicznych dla przywożonych z innych szpitali pacjentów leżących,
 • organizacja transportu wewnątrzszpitalnego chorych,
 • prowadzenie magazynu rzeczy pacjentów i depozytu przedmiotów wartościowych.

Przyjęcia planowane:

Izba Przyjęć Planowa pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Pacjent zgłaszający się w trybie planowym powinien posiadać:

 1. e-skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza,
 2. dokument z numerem PESEL (najlepiej dowód osobisty),
 3. osoby planowane do chemioterapii - aktualne wyniki badań laboratoryjnych i aktualne badanie EKG,
 4. osoby planowane do zabiegów chirurgicznych -  aktualne wyniki HBS, HCV,
 5. dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia, w tym Kartę Informacyjną z ostatniego pobytu w Centrum Onkologii,
 6. wyniki badań dodatkowych zleconych przez lekarza kierującego,
 7. podręczny bagaż (piżama, szlafrok, bielizna osobista, ciapy, przybory toaletowe, środki higieny osobistej, ręczniki).
 8. w trakcie przyjmowania do szpitala pacjent zostanie poproszony o potwierdzenie danych dotyczących osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia.

 Przebieg przyjęcia do szpitala w trybie planowym:

 1. Pacjenci posiadający skierowanie na badanie EKG wystawione przez lekarza onkologa COZL mogą je wykonać w gabinecie EKG znajdującym się w obrębie Izby Przyjęć od godziny 7.00 do 14.30 (wykonanie badania jest możliwe także w dniu poprzedzającym przyjęcie).
 2. Pacjenci posiadający skierowanie na badania laboratoryjne zgłaszają się do punktu pobrań znajdującego się w budynku głównym – wysoki parter (pobranie krwi jest możliwe także w dniu poprzedzającym przyjęcie).
 3. W celu rejestracji do szpitala niezbędne jest pobranie biletu z numerem z jednego z automatów biletowych znajdujących się w holu głównym lub w Izbie Przyjęć. Z posiadanym biletem:
  • pacjenci przyjmowani do COZL po raz pierwszy zgłaszają się do stanowiska rejestracji numer 2 znajdującego się w głównym pomieszczeniu rejestracji,
  • pacjenci przyjmowani po raz kolejny zgłaszają się do punktu numer 1 znajdującego się przy wejściu do Izby Przyjęć.
 4. Po dokonaniu rejestracji:
  • pacjenci przyjmowani do oddziałów zabiegowych udają się do Pokoju przyjęć na oddziały zabiegowe – gabinet numer 4 (dawny gabinet EKG),
  • pacjenci przyjmowani w celu leczenia chemioterapią i radioterapią oczekują w poczekalni Izby Przyjęć na wezwanie do gabinetu lekarskiego, gdzie przeprowadzane jest badanie przez lekarza i ocena wyników badań laboratoryjnych – numer wzywanego pacjenta i gabinetu wyświetli się na monitorze i słyszalny będzie przez głośniki.

   

Izba Przyjęć Nagłych:

 • Izba Przyjęć Nagłych funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Wydzielone są w jej ramach: pokoje obserwacyjne, sala resuscytacyjna i izolatka.
 • Pacjent leczony onkologicznie w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia może zgłosić się do Izby Przyjęć Nagłych bez skierowania.
 • Lekarz dyżurny Izby Przyjęć może udzielić pacjentowi porady ambulatoryjnej, przyjąć do Oddziału COZL lub skierować pacjenta do leczenia w innym szpitalu.

Uwagi:

 • W Izbie Przyjęć prowadzony jest depozyt przedmiotów wartościowych.
 • Na terenie Centrum Onkologii i w jego pobliżu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Osoby przeziębione nie powinny odwiedzać pacjentów przebywających w Centrum Onkologii.

Lokalizacja:

Budynek nr 4  - NISKI PARTER

Numery telefonów:

Koordynator 81 454 1020 4/NP
Pielęgniarka Oddziałowa 81 454 1011 4/NP
Izba Przyjęć Nagłych 81 454 1012, 81 454 1016 4/NP
Rejestracja Izby Przyjęć 81 454 1013 4/NP
Pokój badań nr 1 81 454 1015 4/NP
Pokój badań nr 2 81 454 1017 4/NP
Pokój badań nr 3 81 454 1018 4/NP
Gabinet EKG 81 454 1021 4/NP
Lekarz dyżurny 81 454 1020 4/NP
Pokój przyjęć na oddziały zabiegowe 81 454 1019 4/NP
Przebieralnia 81 454 1022 4/NP