POZIOM -1

Pomieszczenia techniczne

POZIOM 0

Zakład Fizyki Medycznej
 
Zakład Radioterapii
Pracownie:
- Electa 1
- Electa 2
- Oncor 3
- Artiste 3

POZIOM 0

Zakład Brachyterapii

Dział Aparatury Medycznej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Tomografu Komputerowego Zakładu Radioterapii


 

BUDYNEK Zakładu Radioterapii nr 5

mapa 5