Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie jest największym szpitalem onkologicznym na Lubelszczyźnie oraz jedynym pełnoprofilowym, wysokospecjalistycznym centrum onkologicznym zarówno w Województwie Lubelskim jak też w Polsce Wschodniej.

Uzyskany w 2016 roku certyfikat akredytacyjny jest potwierdzeniem spełniania wysokich wymagań jakościowych w opiece nad pacjentami onkologicznymi. Obok leczenia chorób nowotworowych, Centrum prowadzi działalność naukową, profilaktyczną i dydaktyczną a także  prowadzone są badania kliniczne. Pacjenci leczeni są przez wysokiej klasy specjalistów i przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

COZL realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie: onkologii klinicznej, onkologii ogólnej, hematoonkologii, immunologii, radioterapii, brachyterapii, chirurgii onkologicznej, chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii ginekologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, anestezjologii i intensywnej terapii, diagnostyki obrazowej, endoskopii przewodu pokarmowego, stomijno – proktologicznym, ginekologii onkologicznej, otolaryngologii onkologicznej, leczenia bólu,  badań genetycznych, okulistyki, endokrynologii, gastroenterologii, urologii onkologicznej, ortopedii onkologicznej, audiologii, foniatrii, profilaktyki chorób nowotworowych, rehabilitacji, opieki paliatywnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, psychologii oraz psychologii klinicznej.

W ramach COZL funkcjonuje 13 oddziałów, w tym: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgiczny Ogólny, Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedyczny, dwa oddziały Ginekologii Onkologicznej, Hematologiczny, Immunologii Klinicznej, Onkologii Klinicznej, Otorynolaryngologiczny, dwa oddziały Radioterapii, Urologiczny oraz Blok Operacyjny z 7. salami operacyjnymi oraz Centralną Sterylizacją.

Obecnie w szpitalu pacjenci leczeni są na 284 łóżkach stacjonarnych i 19 łóżkach pobytu dziennego. Pacjenci mają do dyspozycji bezpieczne i komfortowe 1-, 2-, 3- osobowe sale chorych z własnymi łazienkami.

Prawidłowa ocena stanu zdrowia i skuteczna terapia wymagają dokładnej diagnostyki obrazowej,  laboratoryjnej i histopatologicznej. W skład w pełni wyposażonego Zakładu Diagnostyki Obrazowej COZL wchodzą: pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownia mammografii, pracownia USG, pracownia TK i pracownia MRI.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne COZL oferuje szeroki wachlarz badań podstawowych oraz specjalistycznych z zakresu: hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, biochemii, serologii, transfuzjologicznej, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki, onkologicznej, diagnostyki immunologicznej, wirusologicznej oraz mikrobiologii. Zakład Patologii Nowotworów funkcjonujący w ramach COZL realizuje pełną diagnostykę histopatologiczną, cytologiczną (cytologia aspiracyjna cienkoigłowa złuszczeniowa), histo- i immunohistochemiczną.

W ramach Zakładu Radioterapii i Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii dysponuje obecnie następującą aparaturą do radioterapii: akceleratorami wysokoenergetycznymi z opcją IMRT, IGRT, EPID; symulatorami; CT do planowania z opcją wirtualnej symulacji; aparatem do brachyterapii HDR; aparatem do brachyterapii HDR w warunkach sali operacyjnej z CT; systemami planowania 3D/IMRT/SRS/Brachy.

W COZL realizowane są chemioterapia lub chemioimmunoterapia standardowa, niestandardowa oraz wysokospecjalistyczne programy lekowe.

Od połowy 2015 roku COZL w ramach Oddziału Hematologicznego prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i chłonnego, białaczek ostrych i przewlekłych, chłoniaka Hodgkina, chłoniaków niehodgkinowskich, szpiczaka plazmocytowego i innych wymagających hospitalizacji i leczenia chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego i skaz krwotocznych.

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce jaki na całym świecie. Oznacza to konieczność zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej co zapewnia COZL.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 3

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Budynek Łóżkowy nr 4

Przykładowe wnętrze - Oddział Onkologii Klinicznej