Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest jedynym pełnoprofilowym wysokospecjalistycznym szpitalem onkologicznym na Lubelszczyźnie.


Na ponad 58 tys. m2 codziennie Pacjenci Onkologiczni pod jednym dachem mają dostęp do:

  • profilaktyki,
  • diagnostyki,
  • leczenia,
  • monitorowania po leczeniu,
  • a rodziny mają zapewnioną pomoc psychologiczną oraz duchową.


Według metaanalizy przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku dotyczącej leczenia Pacjentów Onkologicznych w pełnoprofilowych centrach i poza nimi, wykazano, że wyniki leczenia w pełnoprofilowych centrach są wyższe od kilku do kilkunastu procent w porównaniu do wyników leczenia w szpitalach poza nimi.


W 2022 roku w Centrum liczba wizyt i hospitalizacji pacjentów wyniosła 256 259.


Centrum zatrudnia wszystkich specjalistów z zakresu realizowanych procedur medycznych.


W Centrum funkcjonuje 18 Oddziałów Szpitalnych, 5 Zakładów Medycznych, 33 Poradnie Specjalistyczne, Blok Operacyjny z 9 salami operacyjnymi i Centralną Sterylizatornią, Apteka Szpitalna, Izba Przyjęć, Ośrodek Rehabilitacji, Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia, Centrum Immunologii, Centrum Genetyki Klinicznej, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Bank Tkanek i Komórek Krwiotwórczych w ramach Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.


W Oddziale Onkologii Klinicznej (100 łóżek) realizuje się chemioterapie, chemioimmunoterapie, immunoterapie, radiochemioterapie lub radioimmunoterapie.


W Oddziałach Radioterapii i Zakładzie Teleradioterapii i Brachyterapii napromienia się pacjentów z lub bez chemioimmunoterapii. Zakład Radioterapii jest największym na Lubelszczyźnie ośrodkiem radioterapii i brachyterapii ze stale unowocześnianą aparaturą medyczną – wyposażonym w 6 najnowszych akceleratorów do teleradioterapii, 2 HDR do brachyterapii.


Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku diagnozuje i leczy pacjentów z rozrostowymi chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego oraz z innymi schorzeniami hematologicznymi w tym zaburzeniami hemostazy oraz stosuje wysokodawkową chemioterapię z auto-, allo-, haplo- transplantacjami komórek krwiotwórczych szpiku. Wysokodawkowa chemioterapia ma zastosowanie zarówno w nowotworach układu krwiotwórczego jak i w guzach litych.


Oddział Endokrynologiczny z Zakładem Medycyny Nuklearnej Centrum realizuje procedury obejmujące pełną diagnostykę i leczenie endokrynologiczne w zakresie m.in. chorób przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i gonad.


W pionie zabiegowym posiadamy 7 chirurgii: Chirurgia Onkologiczna Piersi, Czerniaka, Tarczycy, Chirurgia Onkologiczna Przewodu Pokarmowego, Chirurgia Otorynolaryngologiczna, Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna, Chirurgia Ginekologii Onkologicznej, Chirurgia Plastyczna (rekonstrukcyjna), Chirurgia Urologiczna. W powyższych oddziałach chirurgicznych przeprowadzane są najczęściej duże zabiegi u pacjentów z rozległymi chorobami nowotworowymi przy zastosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych metod.


W Centrum Genetyki Klinicznej m.in. identyfikacja mutacji u osób chorych na nowotwory pozwala na podjęcie decyzji o radykalności planowanych zabiegów chirurgicznych.


W Centrum Immunologii Klinicznej diagnozuje się zaburzenia odporności o podłożu humoralnym, komórkowym, fagocytarnym, zaburzenia immunoregulacji oraz diagnozuje się choroby autoimmunizacyjne.


Zakład Patologii Nowotworów jest jednym z głównych filarów diagnostyki nowotworów, wykonuje dziesiątki tysięcy badań immuno-histopatologicznych z coraz to dokładniejszymi oznaczeniami profilu poszczególnych nowotworów.


Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę do diagnostyki radiologicznej i ultrasonograficznej jest doskonałym uzupełnieniem w diagnostyce i stopniowaniu zaawansowania nowotworów oraz monitorowania leczenia i po leczeniu.


Ośrodek Rehabilitacji doskonale służy usprawnianiu naszych leczonych pacjentów oraz prowadzi program profilaktyki obrzęku limfatycznego po chirurgicznym leczeniu raka piersi. Ponadto wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie porad i usług lekarskich oraz fizjoterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych również spoza Centrum.


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje ponad 1 mln 400 tys. badań rocznie. Realizowane są badania w następujących pracowniach: pracownia hematologiczna, biochemiczna, immunochemiczna, hemostazy, pracownia elektroforetyczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologia z bankiem krwi.


Duża Apteka Szpitalna wyposażona w nowoczesną aparaturę łącznie z Centralną Pracownią Cytostatyczną razem ze specjalistycznym personelem zabezpiecza całodobowo potężne Centrum w leki, a Centralna Pracownia Cytostatyczna przygotowuje setki cytostatyków i immunoterapeutyków dziennie w dawkach indywidualnych dla pacjentów Oddziałów i Chemioterapii Dziennej.


Centralna Sterylizatornia ze Stacją Mycia i Dezynfekcji na powierzchni około 1000 m2 pod specjalistycznym kierunkiem i nadzorem Kierownika zajmuje się dekontaminacją – myciem, dezynfekcją i sterylizacją wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do przeprowadzania zabiegów operacyjnych. Wyposażona jest w najnowocześniejsze myjnie – dezynfektory i sterylizatory parowe i gazowe. Ponadto Stacja Mycia i Dezynfekcji wyposażona jest w myjnię – dezynfektor do łóżek, stolików i szafek przyłóżkowych oraz komorę dezynfekcyjną do materacy.


Szpital sprawuje skoordynowaną i kompleksową opiekę nad pacjentami. Pacjent od poradni przez diagnostykę, leczenie i monitorowanie leczenia prowadzony jest przez wyznaczonych koordynatorów. Na każdym etapie terapii pacjent może skorzystać z opieki psychologicznej i duchowej. W Centrum opiekę sprawuje dwóch księży katolickich i jeden ksiądz prawosławny. Ponadto pacjenci mają możliwość kontaktu z duchownymi kilkunastu innych kościołów i związków wyznaniowych w tym m.in.: Grecko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Judaizmu, Islamu.


Centrum dysponuje nowoczesną infrastrukturą sieciowo-serwerową i nowoczesnym systemem szpitalnym klasy HIS obsługującym Elektroniczną Dokumentację Medyczną, który jest zintegrowany z systemem diagnostyki obrazowej oraz z systemem wspomagającym planowanie terapii i przygotowywanie indywidualnych leków onkologicznych. Centrum umożliwia pacjentowi komfortową rejestrację i pobyt. Istnieje możliwość elektronicznej rejestracji za pomocą strony internetowej Centrum, a w miejscach o zwiększonym przepływie pacjentów działa system kolejkowy. Pacjenci mogą też podczas swego pobytu w Centrum korzystać z darmowego dostępu do Internetu. Nowoczesne budynki Centrum wyposażone są w inteligentny system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), który pozwala na: monitorowanie przez całą dobę pracy urządzeń odpowiadających za bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie obiektu, zarządzanie automatyką skupioną w systemie oraz szybką reakcję na występujące awarie.


Pracownicy Centrum, których jest około dwa tysiące pracując ciężko na rzecz naszych Pacjentów i przeżywając Ich dramaty potrzebują chwil wolnych od stresu celem zachowania równowagi psychofizycznej. W tym celu Pracownicy i Ich Rodziny mają do dyspozycji basen, jacuzzi i dwie siłownie, jedna z nich jest kardio.


Kompleks obiektów wybudowany w wyniku rozbudowy i modernizacji Centrum zakończonej w 2020 r. składa się z wzajemnie przenikających się brył budynków, których interdyscyplinarne funkcje przeplatają się z oddziałami umożliwiającymi szerokie spektrum leczenia pacjenta onkologicznego. Łączna powierzchnia netto budynków Centrum wynosi 58,3 tys. m2, o kubaturze 273,4 tys. m3. W nowoczesnych obiektach Centrum zadbano o pełen komfort pacjenta poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych zarówno w zakresie klimatyzowanych pomieszczeń, jak również pokoi łóżkowych z bezpośrednio przynależnymi węzłami sanitarnymi zapewniającymi poczucie intymności i bezpieczeństwa pacjentów.


Obecność w naszym Centrum kilku akwariów ryb słodkowodnych w zakładzie Radioterapii oraz duże, panoramiczne akwarium morskie w poczekani Poradni Specjalistycznych działa relaksująco na naszych Pacjentów. W głównym budynku łóżkowym nr 4 na wszystkich kondygnacjach znajdują się podświetlane obrazy z pejzażami morza, gór i lasów, które tworzą zacisze domowej atmosfery, a nie szpitala. Elementem spinającym przyrodnicze akcenty Centrum jest dużo zieleni na patio, w auli, we wnękach w oddziałach, które są stale aranżowane w zależności od potrzeb funkcjonalnych Centrum.

uroczystosc zakonczenia rozbudowy i modernizacji cozl 3

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Budynek Łóżkowy nr 4

Przykładowe wnętrze - Oddział Onkologii Klinicznej