Poradnie Specjalistyczne udzielają ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w ramach odpowiednich specjalności.

Do zadań Poradni specjalistycznych należy w szczególności:

  • udzielanie indywidualnych porad specjalistycznych z zakresu danej specjalności,
  • wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych w poradni chirurgicznej,
  • prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego,
  • kierowanie pacjentów do szpitala,
  • zlecanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych niezbędnych w procesie leczenia ambulatoryjnego,
  • bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej.

Poradnia Audiologiczna

Poradnia 
Audiologiczna

Poradnia Chemioterapii

Poradnia
Chemioterapii

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia
Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Endokrynologii

Poradnia 
Endokrynologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia
Urologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia 
Foniatryczna

Poradnia Radioterapii

Poradnia
Radioterapii

Poradnia Genetyczna

Poradnia
Genetyczna


Poradnia Ginekologiczna

Poradnia 
Ginekologii Onkologicznej


Poradnia Hematologii

Poradnia 
Hematologiczna


Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna


Poradnia Leczenia Bolu

Poradnia 
Leczenia Bólu


Poradnia Paliatywna

Poradnia
Medycyny Paliatywnej


Poradnia Okulistyczna

Poradnia
Okulistyczna


Poradnia Onkologiczna

Poradnia
Onkologiczna


Poradnia Otorynolaryngologiczna

Poradnia
Otorynolaryngologiczna


Poradnia Profilaktyki Chorob Piersi

Poradnia Profilaktyki
Chorób Piersi


Poradnia Proktologiczna z pracownia endoskopowa

Poradnia Proktologiczna /
Pracownia Endoskopowa


Poradnia Psychologiczna

Poradnia
Psychologiczna  

Numery telefonów:

Kierownik ZPS 81 454 1513 1/P3
Sekretariat 81 454 1551 1/P3
Pielęgniarka
Oddziałowa ZPS
81 454 1555 1/P3
Rejestracja
budynek nr 1
81 454 1507
81 454 1508
1/WP
Rejestracja
budynek nr 1
81 454 1500
81 454 1501
81 454 1502
81 454 1503
1/WP

Pracownicy:

Kierownik Zespołu
Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Beata Winkler

Pielęgniarka Oddziałowa
Zespołu Poradni Specjalistycznych:

mgr Aleksandra Narolska