logo VecSzanowni Pacjenci!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 148/2017 Dyrektora COZL z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rozkładu czasu pracy i dni wolnych od pracy w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli dzień 4 maja 2018 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 12 maja 2018 roku (sobota).