Szanowni Państwo

W ślad za pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. (znak: ZPN.60.3.2020), w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, proszę, aby w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z pacjentami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia w innych podmiotach leczniczych lub jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia powstrzymywać się od wykonywania pracy z pacjentami w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli ze skutkiem natychmiastowym.

Pracownikom COZL, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu ze wskazanymi powyżej grupami pacjentów zalecam ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy wyłącznie do jednego.

Dyrektor COZL Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska

Informacja DN 24