informacja dyrektora 2

KOCHANI PACJENCI

Proszę o zakładanie maseczek przy wejściu do budynków naszego Centrum a zdejmowanie dopiero po wyjściu z Centrum. Prośba ta nie dotyczy Pacjentów ze znaczną niewydolnością oddechową. Maseczki należy mieć założone w poczekalniach, pobieralni krwi, w Zakładzie Radiologii czy przy przejściach korytarzami.

W Zespole Poradni oprócz maseczek proszę o zachowanie dystansu połecznego. W poczekalniach co najmniej jedno krzesło wolne. Proszę o przestrzeganie wyznaczonych godzin w Poradni. Wejście z opiekunem tylko w uzasadnionych przypadkach. Obowiązuje nadal zakaz wstępu osób towarzyszących do Oddziałów Centrum.

Kochani Pacjenci leżący w Oddziałach proszę nie opuszczać sal chorych a przy konieczności badań radiologicznych proszę wychodzić z sal chorych w maseczkach.

DRODZY PRACOWNICY

Proszę zakładać maseczki przy wejściu do Szpitala i nie zdejmować dopiero przy wyjściu z pracy – dotyczy to gabinetów lekarskich, kuchenek oddziałowych, gabinetów pielęgniarskich oraz wolnych przestrzeni w Centrum. Oczywiście zdejmujemy maseczki tylko przy piciu kawy, herbaty czy wody bądź przy posiłkach. Spożywanie posiłków i napojów przez pracowników tylko z rozdziałem czasowym – np. w pokoju socjalnym osoba wychodząc po posiłku otwiera okno i wietrzy pomieszczenie i wchodzi następna osoba celem spożycia posiłku lub wypicia napoju.

W gabinetach lekarskich i punktach pielęgniarskich proszę w miarę możliwości o przebywanie jak najmniejszej liczby osób jednocześnie z zachowaniem dystansu.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie moich próśb które pomogą uchronić przed zakażeniem nas samych, nasze rodziny, współpacjentów i współpracowników.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia.

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli