HARMONOGRAM FUNKCJONOWNIA CENTRUM  W DNIACH  11- 14 LISTOPADA 2021 R.

W dniach 11-14 listopada 2021 roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana
z Dukli udziela świadczeń medycznych w systemie 24 godzinnego dyżuru.

 Izba Przyjęć funkcjonuje bez zmian. Telefon do lekarza dyżurnego Izby Przyjęć 81 454 1020 oraz 81 454 1012.

Oddziały szpitalne i Jednostki udzielające świadczeń medycznych
w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego

I Oddział Onkologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1026, punkt piel.: 81 454 1038

II Oddział Onkologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1236, punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237

I Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1067, punkt piel.: 81 454 1068

II Oddział Radioterapii
lekarz dyżurny: 81 454 1091, punkt piel.: 81 454 1092

I Oddział Ginekologii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1078, punkt piel.: 81 454 1080

II Oddział Ginekologii Onkologicznej (zabiegowy)
lekarz dyżurny: 81 454 1201, punkt piel.: 81 454 1202

Oddział Chirurgiczny Ogólny (Przewodu Pokarmowego)
lekarz dyżurny: 81 454 1124, punkt piel.: 81 454 1123

Oddział Chirurgii Onkologicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1099, punkt piel.: 81 454 1100

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1189, punkt piel.: 81 454 1191

Oddział Hematologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1219 i 81 454 1231, punkt piel.: 81 454 1220

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
lekarz dyżurny: 81 454 1254, punkt piel.: 81 454 1256

Oddział Otorynolaryngologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1164, punkt piel.: 81 454 1165

Oddział Chirurgii Plastycznej
lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lekarz dyżurny: 81 454 1109, punkt piel.: 81 454 1107

Oddział Immunologii Klinicznej
lekarz dyżurny: 81 454 1274, 1281, punkt piel.: 81 454 1279

Oddział Urologiczny
lekarz dyżurny: 81 454 1173, punkt piel.: 81 454 1175

Strefa COVID
lekarz dyżurny: 81 454 1057, punkt piel.: 81 454 1060, 81 454 1062

Blok Operacyjny
lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)

Zakład Diagnostyki Obrazowej
lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402, technicy: 81 454 1395, 81 454 1397

Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w dniach 11 – 14 listopada 2021 r.

 • Oddział Chemioterapii Dziennej
 • Zespół Poradni Specjalistycznych
 • Zakład Patologii Nowotworów
 • Ośrodek Rehabilitacji
 • Zakład Radioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
 • Punkt Pobrań Laboratorium

Funkcjonowanie Rejestracji, Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni w dniach 11 – 14 listopada 2021 r.

Rejestracja

 • rejestracja nieczynna z uwagi na okres świąteczny. Nagłe przyjęcia w Izbie Przyjęć

Apteka Szpitalna

 • Dział Leku Cytostatycznego
  • 11.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 530 063 005
  • 12-13.11.2021r. w godz. 7.30-15.05 – dyżur stacjonarny
  • 14.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 604 247 585
 • Dział Żywienia pozajelitowego
  • 11.11.2021 r. dział nieczynny
  • 12-13.11.2021r. w godz. 7.30-15.05 – dyżur stacjonarny
  • 14.11.2021 r. dział nieczynny
 • Apteka Ekspedycyja
  • 11.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 607 572 248
  • 12.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 693 688 087
  • 13.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 608 578 543 / 512 501 589
  • 14.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 608 033 869

Centralna Sterylizatornia

  • 11.11.2021r. 24 godzinny dyżur pod telefonem: 505 035 678
  • 12-13.11.2021 czynna w godz. 7.00-19.00
  • 14.11.2021 dyżur pod telefonem do godz. 19.00: 505 035 678

 Punkt Pobrań Medycznego Laboratorium Diagnostycznego będzie nieczynny 11 - 14 listopada 2021r.

 W przypadkach nagłych możliwe jest pobranie materiału na Izbie Przyjęć. Praca Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
odbywa się w sposób ciągły w systemie zmianowym.