program profilaktyka 40 plusRealizatorem Programu Profilaktyka 40 Plus jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Punkt pobrań znajduje się w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia budynek nr 3 piętro II (wejście od ul. Jaczewskiego 7).
Świadczenia opieki zdrowotnej z tego programu będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.
Po wygenerowaniu e-skierowania pacjent umawia wizytę w punkcie pobrań naszej placówki.
Umawianie wizyt pod nr telefonu 81 454 1577
Godziny pracy punktu pobrań:
Poniedziałek – czwartek w godz.7:30 – 10:30

Więcej informacji na podstronie programu Profilaktyka 40 Plus.