INFORMACJE DYREKTORA COZL
Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci
Informuję iż w okresie od 13-15 sierpnia 2022r. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli pracuje w trybie dyżurowym według poniższego harmonogramu.

 

Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
HARMONOGRAM FUNKCJONOWNIA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W DNIACH 13 - 15 sierpnia 2022r.

Izba Przyjęć funkcjonuje bez zmian.
Telefon do lekarza dyżurnego Izby Przyjęć 81 454 1020 oraz 81 454 1012.

Oddziały szpitalne i jednostki udzielające świadczeń medycznych w systemie 24 godzinnego dyżuru świątecznego:

 • Oddział Onkologii Klinicznej (piętro I)
  lekarz dyżurny: 81 454 1026, punkt piel.: 81 454 1038
 • Oddział Onkologii Klinicznej (piętro II)
  lekarz dyżurny: 81 454 1236, punkt piel.: 81 454 1235, 81 454 1237
 • I Oddział Radioterapii
  lekarz dyżurny: 81 454 1067, punkt piel.: 81 454 1068
 • II Oddział Radioterapii
  lekarz dyżurny: 81 454 1090; 81 454 1091; 81 454 1214, punkt piel.: 81 454 1092
 • I Oddział Ginekologii Onkologicznej
  lekarz dyżurny: 81 454 1078, punkt piel.: 81 454 1080
 • II Oddział Ginekologii Onkologicznej (zabiegowy)
  lekarz dyżurny: 81 454 1201, punkt piel.: 81 454 1202
 • I Oddział Chirurgii Onkologicznej
  lekarz dyżurny: 81 454 1099, punkt piel.: 81 454 1100
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej
  lekarz dyżurny: 81 454 1124, punkt piel.: 81 454 1123
 • (Pododdział Chirurgii Małoinwazyjnej w dniu 15.08.2022 r. nie udziela świadczeń zdrowotnych)
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  lekarz dyżurny: 81 454 1194, punkt piel.: 81 454 1191
 • Oddział Hematologiczny
  lekarz dyżurny: 81 454 1219 i 81 454 1231, punkt piel.: 81 454 1220
 • Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
  lekarz dyżurny: 81 454 1254, punkt piel.: 81 454 1256
 • Oddział Otorynolaryngologiczny
  lekarz dyżurny: 81 454 1164, punkt piel.: 81 454 1165
 • Oddział Chirurgii Plastycznej
  lekarz dyżurny: 81 454 1212, punkt piel.: 81 454 1211
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  lekarz dyżurny: 81 454 1109, punkt piel.: 81 454 1107
 • Oddział Immunologii Klinicznej
  lekarz dyżurny: 81 454 1274, 1281, punkt piel.: 81 454 1279
 • Oddział Endokrynologiczny
  lekarz dyżurny: 81 454 1466, punkt piel.: 81 454 1470
 • Oddział Urologiczny
  lekarz dyżurny: 81 454 1173, punkt piel.: 81 454 1175
 • Blok Operacyjny
  lekarz dyżurny: 81 454 1142, punkt piel.: 81 454 1143, 81 454 1144
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
  tel. 81 454 1433, 81 454 1434 (pracownia biochemiczna)
 • Punkt Pobrań Laboratorium
  13 sierpnia 2022r. – czynne;
  14-15 sierpnia 2022r. – nieczynne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  lekarz dyżurny: 81 454 1401, 81 454 1402, technicy: 81 454 1395, 81 454 1397

Jednostki medyczne nie udzielające świadczeń medycznych w dniach 13 - 15 sierpnia 2022r.

 • Oddział Chemioterapii Dziennej
 • Zespół Poradni Specjalistycznych
 • Zakład Patologii Nowotworów
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Ośrodek Rehabilitacji
 • Zakład Radioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia
 • Punkt Pobrań Laboratorium
  13 sierpnia 2022r. – czynne
  14-15 sierpnia 2022r. – nieczynne

Funkcjonowanie Rejestracji, Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni w dniach 13 -15 sierpnia 2022r.

Rejestracja

 • rejestracja nieczynna z uwagi na okres świąteczny. Nagłe przyjęcia w Izbie Przyjęć

APTEKA SZPITALNA:

DZIAŁ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH :

 • 14.08.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 606-386-229. 
 • 15.08.2022 r. w godz. 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 604-247-585.

 APTEKA EKSPEDYCJA:

 • 14.08.2022 r. w godz. od 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 608-033-869.
 • 15.08.2022 r. w godz. od 00:00-24:00 - dyżur pod tel. - 693-688-087.

CENTRALNA STERYLIZATORNIA:

 • 13. 08.2022 r. - czynna w godz.: 7.00 do 19.00.
 • 14.08.2022 r. - dyżur pod tel. tel. 505 035 678
 • 15.08.2022 r. - czynna w godz.: 19.00 do 7.00.

 


 

Шановні пані та панове, дорогі  пацієнти!

Інформую, що в період з 13 до15 серпня 2022р.  Центр онкології Люблінської землі імені святого Яна з Дуклі працює в режимі чергувань згідно з наступним графіком

 

Директор Центру онкології Люблінської землі ім. св. Яна з Дуклі
проф., доктор медичних наук Ельжбета Старославська

 

ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОНКОЛОГІЇ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ІМ. СВ. ЯНА З ДУКЛІ В ПЕРІОД 13 - 15 СЕРПНЯ 2022р.

Приймальне відділення працює без змін
Телефон чергового лікаря приймального відділення 81 454 1020 та 81 454 1012.

Відділення лікарні та організаційні відділи, які надають медичну допомогу в системі 24-годинного чергування у святкові дні:

Відділення клінічної онкології (I поверх)
черговий лікар: 81 454 1026, медсестринський пункт: 81 454 1038

Відділення клінічної онкології (II поверх)
черговий лікар: 81 454 1236, медсестринський пункт: 81 454 1235, 81 454 1237

I відділення радіотерапії
черговий лікар: 81 454 1067, медсестринський пункт: 81 454 1068

II відділення радіотерапії
черговий лікар: 81 454 1091, медсестринський пункт: 81 454 1092

I відділення онкологічної гінекології
черговий лікар: 81 454 1078, медсестринський пункт: 81 454 1080

II відділення онкологічної гінекології (процедурне)
черговий лікар: 81 454 1201, медсестринський пункт: 81 454 1202

I відділення онкологічної хірургії
черговий лікар: 81 454 1099, медсестринський пункт: 81 454 1100

II відділення онкологічної хірургії з підрозділом малоінвазивної хірургії
черговий лікар: 81 454 1124, медсестринський пункт: 81 454 1123
(Підрозділ малоінвазивної хірургії в період 16-18.04.2022 р. не надає медичних послуг)

Відділення  ортопедо-травматологічної хірургії
черговий лікар: 81 454 1189, медсестринський пункт: 81 454 1191

Гематологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1219 i 81 454 1231, медсестринський пункт: 81 454 1220

Відділення гематології та трансплантації кісткового мозку
черговий лікар: 81 454 1254, медсестринський пункт: 81 454 1256

Отоларингологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1164, медсестринський пункт: 81 454 1165

Відділення пластичної хірургії
черговий лікар: 81 454 1212, медсестринський пункт: 81 454 1211

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
черговий лікар: 81 454 1109, медсестринський пункт: 81 454 1107

Відділення клінічної імунології
черговий лікар: 81 454 1274, 1281, медсестринський пункт: 81 454 1279

Ендокринологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1466, медсестринський пункт: 81 454 1470

Урологічне відділення
черговий лікар: 81 454 1174, медсестринський пункт: 81 454 1175

Операційний блок
черговий лікар: 81 454 1142, медсестринський пункт: 81 454 1143, 81 454 1144

Медична діагностична лабораторія
тел. 81 454 1433, 81 454 1434 (біохімічна лабораторія)

 • Punkt Pobrań Laboratorium - 13 sierpnia 2022r. – czynne;

14-15 sierpnia 2022r. – nieczynne

Заклад діагностики методами медичної візуалізації
черговий лікар: 81 454 1401, 81 454 1402, техніки: 81 454 1395, 81 454 1397

Медичні підрозділи, які не надають медичних послуг в період           13 - 15 серпня 2022р.

 • Відділення денної хіміотерапії
 • Комплекс спеціалізованих консультацій
 • Заклад патології пухлин
 • Заклад ядерної медицини
 • Центр реабілітації
 • Заклад радіотерапії
 • Заклад брахітерапії
 • Центр профілактики пухлин та пропагування здоров’я
 • Лабораторний пункт забору матеріалу - 13 серпня 2022р. – відчинено;

14-15 серпня 2022р. – зачинено

Робота реєстратури, лікарняної аптеки та центральної стерилізаційної в період 13 -15 серпня 2022р.

Реєстратура

 • реєстратура не працює з огляду на святковий період. Невідкладний прийом в приймальному відділенні

ЛІКАРНЯНА АПТЕКА:

ВІДДІЛЕННЯ ЦИТОСТАТИЧНИХ ЛІКІВ

 • 08.2022 р. з 00:00 до 24:00 – черговий за телефоном - 606-386-229.
 • 08.2022 р. З 00:00 до 24:00 – черговий за телефоном - 604-247-585.

АПТЕКА:

 • 08.2022 р. з 00:00 до 24:00 – черговий за телефоном - 608-033-869.
 • 08.2022 р. З 00:00 до 24:00 – черговий за телефоном - 693-688-087.

ЦЕНТРАЛЬНА СТЕРИЛІЗАЦІЙНА

 • 08.2022р. - відчинено з 7.00 до 19.00.
 • 08.2022р. - черговий за телефоном 505 035 678
 • 08.2022р. - відчинено з 19.00 до 7.00.