Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji ZdrowiaSzanowni Państwo

Rak płuca jest jednym z najczęściej diagnozowanych i najgorzej rokujących nowotworów. W Polsce co roku z jego powodu umiera ok. 23 tysięcy osób. Rozwijający się nowotwór długo nie daje objawów, dlatego w znacznej większości przypadków jest rozpoznawany już w stadium zaawansowanym, gdy szanse na wyleczenie są niewielkie.
Biorąc pod uwagę te statystyki dwa duże lubelskie ośrodki - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli łączą siły, by wraz ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca zorganizować wydarzenie mające na celu edukowanie i zachęcanie mieszkańców województwa lubelskiego do badań profilaktycznych.
Tydzień Świadomości Raka Płuca w województwie lubelskim odbędzie się w dniach 21-25 listopada 2022 roku.

Akcja stanowi część ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Pogoń Raka! Skojarz Fakty!", a Lublin jest jednym z sześciu miast, które biorą w nim udział. Inicjatorem Tygodnia Świadomości Raka Płuca jest Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin, które od 14 lat zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej profilaktyki i diagnostyki raka płuca oraz działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji chorych cierpiących na to schorzenie.
Palacze grupą osób najbardziej narażonych
Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów z przyczyn onkologicznych. Choć czynnikami ryzyka mogą być zanieczyszczenie środowiska i geny, za ponad 90 proc. przypadków tego nowotworu stoi palenie papierosów. Obecnie zauważa się tendencję spadkową zachorowań wśród mężczyzn i wzrostową wśród kobiet.

Badanie przesiewowe może uratować życie
W leczeniu nowotworu płuca kluczowy dla pacjenta jest czas rozpoznania choroby. Jedynie wczesne wykrycie i radykalne postępowanie dają szansę na całkowite wyleczenie.
Palacze oraz byli palacze mogą zarejestrować się na bezpłatne badanie tomograficzne realizowane w ramach w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej:
- w SPSK Nr 4 w Lublinie w godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu: 81 72 44 434,
- w COZL w godzinach od 7.30 do 15 pod numerem telefonu: 502 206 778.

Z programu mogą skorzystać:
- Osoby w wieku 55-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat (np. paczka papierosów wypalanych dziennie przez 20 lat, dwie paczki wypalane przez 10 lat)
- Osoby w wieku 50-74 lata, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat i u których występuje jeden z czynników ryzyka:
- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę
- ekspozycja na radon
-indywidualna historia zachorowania na raka
- rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
- historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc

U byłych palaczy okres abstynencji powinien wynosić nie więcej niż 15 lat.

W ramach Tygodnia Świadomości Raka Płuca w Lublinie odbędzie się konferencja prasowa, WEBINAR z ekspertami oraz bezpłatne KONSULTACJE telefoniczne z lekarzami dla mieszkańców województwa lubelskiego.