dyr Piotr Matej

Konferencja prasowa w COZL, 11 marca 2024 r. (fot COZL)

Nowym Dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli został Pan Piotr Matej, obecnie kierujący także Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, zastępując zmarłą Panią Profesor Elżbietę Starosławską. Decyzja ta została ogłoszona podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 marca 2024 roku w samym Centrum Onkologii. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz Województwa Lubelskiego Pan Marszałek Jarosław Stawiarski i Pani Małgorzata Skrok, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, pracownicy szpitala oraz przedstawiciele radia, prasy i telewizji.

W swoim wystąpieniu na konferencji Pan Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił nieoczekiwaną śmierć Pani Profesor Elżbiety Starosławskiej i jej wyjątkowe oddanie placówce oraz pacjentom. Przypomniał również jej niekonwencjonalne podejście do pracy oraz zaangażowanie w podnoszenie jakości świadczonych usług. Wskazał, że z powodu rosnącej liczby pacjentów i nowotworów, jest konieczność kontynuowania rozwoju placówki.

Nowy Dyrektor, Pan Piotr Matej, wyraził swoje zaangażowanie w kontynuację dobrej pracy i dbanie o pacjentów, oraz zadeklarował swoją gotowość do podjęcia wyzwań związanych z funkcjonowaniem Centrum Onkologii. Podkreślił również, że będzie dążył do ciągłego doskonalenia placówki oraz wsparcia personelu medycznego. Zapewnił, że jego działania będą kierowane przede wszystkim dla dobra pacjentów, a wszelkie problemy i wyzwania będą rozwiązywane we współpracy z zespołem.

Decyzja o powierzeniu funkcji Dyrektora Panu Piotrowi Matejowi jest tymczasowa i będzie obowiązywała do czasu przeprowadzenia konkursu na nowego Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Pan Marszałek Jarosław Stawiarski wyraził nadzieję, że nowy Dyrektor poradzi sobie w krótkim okresie, mając na uwadze jego umiejętności koncyliacyjne i znajomość medycyny.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Piotr Matej podkreślił potrzebę kontynuacji działań zapoczątkowanych przez zmarłą Panią Profesor Elżbietę Starosławską. Wyraził gotowość do podejmowania nowych wyzwań i współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi w działalność Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.