26 marca 2024 roku w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej miało miejsce uroczyste Świąteczne Spotkanie Wielkanocne, które skupiło w sobie dyrekcję, personel medyczny, administrację oraz kapłanów. Ta coroczna celebracja nie tylko stanowi okazję do radości i refleksji, ale również jest wyrazem solidarności oraz wspólnoty duchowej, szczególnie istotnej w trudnych chwilach związanych z walką z chorobą.

 

dyr Piotr Matej

W trakcie tego doniosłego spotkania mgr Piotr Matej, pełniący obowiązki Dyrektora COZL, podzielił się swoimi refleksjami oraz dokonał istotnych ogłoszeń, które niosą ze sobą ducha zaangażowania i nadziei.

„Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami własnym odczuciem, jakiego doznałem w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, kiedy Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego powierzył mi pełnienie obowiązków. Miałem już okazję spotkać się z kilkoma oddziałami i odniosłem bardzo pozytywne wrażenia. Lubię medycynę, lubię ją poznawać i poznaje Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” - mówił dyrektor Matej, wyrażając swoją wdzięczność za zaufanie i możliwość współpracy.

W kolejnych słowach Pan Dyrektor zwrócił uwagę na znaczenie pracy personelu medycznego, podkreślając jego wyjątkową rolę w codziennej opiece nad pacjentami. „Chciałbym podziękować za Waszą wyjątkową pracę, która wzbudziła naprawdę szacunek. Za to dziękuję”.

Następnie Pan Dyrektor poinformował pracowników o powołaniu Pana Doktora Roberta Klijera, Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym COZL na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, oraz zapewnił o wsparciu w codziennej pracy ze strony Pani Marzeny Klimczuk, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Infrastruktury.

 

dyr Piotr Matej

 

Nie zabrakło również refleksji na temat okresu świątecznego, który skłania do zadumy i skupienia się na wartościach rodzinnych oraz osobistych pragnieniach. „Tydzień Wielkiej Nocy to czas, kiedy powinniśmy się wszyscy na chwilę zatrzymać, zastanowić się, skupić się na osobistych refleksjach” - zachęcał Pan Dyrektor Piotr Matej, nawiązując do dziedzictwa pamięci Pani Profesor Elżbiety Starosławskiej.

Profesor Elżbieta Starosławska, postać niezwykle ważna dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, pozostaje na zawsze w sercach i umysłach personelu medycznego. Jej śmierć była stratą nie tylko dla środowiska naukowego, ale także dla całej społeczności szpitala. „Zapewne każdy z nas w sercu i umyśle ma Ją we własnym wspomnieniu. Myślę, że też każdy z nas westchnie i zaniesie modlitwę, a Ona na nas spogląda z dumą, na to, co państwo czynicie, czego nauczyliście się przy Niej i co chcecie realizować teraz. Zapewne brakuje Jej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ale znając Ją, to czuwa i spogląda na nas.” - podkreślał Pan Dyrektor Matej, wyrażając szacunek i pamięć dla osoby, która pozostawiła niezatarte ślady w historii COZL.

 

dyr Piotr Matej

 

„Szanowni Państwo, okres świąt to czas spojrzenia na bliskich, na rodzinę, dlatego też życzę państwu, by ten okres był czasem spędzonym w gronie najbliższych” - życzył Pan Drektor, wyrażając swoje zadowolenie z możliwości przebywania wśród współpracowników oraz deklarując dalszą ciężką pracę i współpracę dla dobra pacjentów. „Cieszę się, że mogę poznawać Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Lubię poznawać. I pewne prace, które były zapoczątkowane przez Panią Profesor, zapewniam Państwa, jak powiedziałem na pierwszym spotkaniu, są realizowane na chwilę obecną w sposób pozytywny. Tych spraw, których nie poznałem, zapewne jest wiele do rozwiązania i jeszcze ich nie rozwiązaliśmy, dlatego deklaruję dalszą, ciężką pracę i współpracę z państwem  - zdrowych, spokojnych i radosnych świąt”.

 

dyr Piotr Matej

 

W dalszej części spotkania Ksiądz Łukasz Pyda, Kapelan COZL, w swojej mądrej i duchowej przemowie, odwołując się do Ewangelii św. Mateusza, ukazał znaczenie ufności w Bogu oraz dążenie do królestwa Bożego. Jego słowa, pełne głębokiej mądrości i duchowej refleksji, miały na celu ukierunkowanie myśli zebranych na wartości duchowe oraz wdzięczność za codzienne błogosławieństwa.

 

dyr Piotr Matej

 

Wypowiedź zaczerpnięta z Ewangelii św. Mateusza przypominała nam, że nie powinniśmy zbytnio troszczyć się o codzienne potrzeby materialne, gdyż Ojciec Niebieski dobrze wie, czego potrzebujemy. Ksiądz zachęcał nas do skupienia się przede wszystkim na dążeniu do królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, zapewniając, że wszystko inne zostanie nam dane. Te słowa wprawiły nas w atmosferę głębokiej wdzięczności za chleb powszedni, który otrzymujemy dzięki opatrzności Bożej, a także za siły i zdrowie, które umożliwiają nam wypełnianie codziennych obowiązków.

Święta Wielkanocne stanowią szczególny czas, kiedy pragniemy podziękować Bogu za Jego błogosławieństwo i wsparcie w drodze do wieczności. To również okazja do skupienia się na tajemnicy pustego grobu Chrystusa, która przypomina nam, że życie nie kończy się na ziemi, lecz prowadzi nas do królestwa Bożego. Ksiądz podkreślił również, że do służby chorym można podejść w dwojaki sposób, zachęcając nas do dawania im szansy na czynienie dobra na tym świecie, co zaowocuje w ich życiu wiecznym - „Można powiedzieć sobie, pomagamy im, uzdrawiamy, ale przecież oni i tak umrą. I to będzie pesymistyczne i smutne, choć faktyczne, ale można powiedzieć sobie, pomagamy im, dając im czas, aby jak najwięcej dobra uczynili na tym świecie”.

 

dyr Piotr Matej

 

Następnie, poprzez wspólną modlitwę, wszyscy zebrani zanosili prośby i podziękowania do Boga za różne grupy społeczne, w tym za chorych, rządzących, czy pracowników medycznych a także Profesor Elżbietę Starosławską, cenioną postać w historii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, która pozostanie na zawsze w naszych sercach i umysłach.

 

dyr Piotr Matej

 

Zakończenie spotkania, podczas którego wszyscy dzielili się chlebem i jajkami, było wyrazem jedności i solidarności społeczności COZL.

Świąteczne Spotkanie Wielkanocne nie tylko integruje personel medyczny, ale także przypomina o wartościach duchowych i znaczeniu ludzkich relacji. Niech te wartości towarzyszą wszystkim pracownikom COZL oraz pacjentom przez cały rok, przynosząc nie tylko zdrowie fizyczne, lecz także siłę i pociechę ducha.